Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos referatai

Lietuvos istorijos referatai (389 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos kultūra XVIII amžiuje

  Įvadas. Bibliotekos. Literatūra. Architektūra ir dailė. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais. Žymesnieji mokyklų kūrėjai. Teatras ir muzika. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-13
 • Lietuvos kultūra XVIII amžiuje

  Įvadas. Kultūros raida XVIII amžiuje. Architektūra ir menas. Švietimo epocha. Katalikų bažnyčios struktūra. XVIII amžiaus grafikos menas. Prekyba Lietuvos kaime. Ekonominio gyvenimo kėlimas. Socialinis Lietuvos gyvenimas XVIII amžiaus gale. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-18
 • Lietuvos kultūrinis identitetas ir istorija Europos kontekste

  Įvadas. Europietiškumas ir mes. Lietuvos civilizacinės galios praeityje ir dabar. Lietuvių civilizacinio renesanso bruožai. Europos sąjunga ir tautinis identitetas. Lietuvos kalba yra savita. Kolektyvinio identiteto forma – religija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Lietuvos kultūros paveldo apsauga

  Įvadas. Lietuvos kultūros paveldas. Lietuvos kultūros paveldo apsaugos įstatyminė bazė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-08-06
 • Lietuvos laimėjimai tarpukario metais: švietimas

  Švietimo sistema. Aukštieji kursai ir Kauno universitetas.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-01-16
 • Lietuvos magdeburginių miestų rotušės

  Įvadas. Magdeburginio miesto rotušė. Vilniaus rotušė. Kauno rotušė. Kėdainių rotušė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2009-12-17
 • Lietuvos nekrikščioniškosios mažumos XIV–XVIII amžiuje

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mažumos. Vilnius. Totoriai. Karaimai. Žydai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-27
 • Lietuvos nepriklausomybei 15 metų

  Įvadas. 1991m. didžiųjų permainų metai. Sausio 13-osios atminimas. 1988 – 1997 metai. 1998 – Lietuva kopia karjeros laiptais. 1999 – Lietuva ir pasaulis. 2000 – Permainos valdžioje. 2001 – Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES). 2002 – Lietuva pasaulyje. 2003 – apdovanojimų ir pasiekimų metai. 2004 – Lietuva Europos Sąjungoje. Lietuvos Nepriklausomybės kovo 11-osios aktas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(61 puslapis)
  2006-12-15
 • Lietuvos nepriklausomybės kovos (1918 - 1920 metais)

  Krašto gynimo organizavimas. Pirmosios vyriausybės sunkenybės. Bolševikų antplūdis ir Lietuvos kariuomenės kūrimo pradžia. Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais. Kovos. Taika. Kovos su bermontininkais. Naujojo Lietuvos priešo atsiradimas. Bermontininkų likvidavimas. Pradžia konflikto su Lenkais. Lenkų norai prijungti Lietuvą prie savo valstybės. Vilniaus atgavimas, Suvalkų sutartis ir gen. Želigovskio smurtas.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Lietuvos numizmatikos bibliografija

  Trumpai aptariama numizmatikos srities bibliografija.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-04
 • Lietuvos okupacija

  Įvadas. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuvos okupacija. Lietuvos Respublikos politinių struktūrų griovimas. Ūkio sovietizacija. Švietimo, kultūros sovietizacija. Gyventojų persekiojimas. Trėmimai. Antroji sovietinė okupacija. Demografiniai nuostoliai. Gyventojų kaita. Okupacinės valdžios aparato formavimas. Partizaninis karas su okupantais. Kaimo sukolchozinimas. Trėmėjai ir kolaborantai. Ekonomika ir kultūra. Katalikų bažnyčia Stalino laikotarpiu. N. Chruščiovo "atlydys" ir L. Brežnevo centralizmas Lietuvoje. Centrizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis ir rezidencinis judėjimas Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-17
 • Lietuvos padėtis vokiečių, rusų priespaudoje prieš ir po Antrojo pasaulinio karo

  "Iš rankų į rankas". Įvadas. Lietuvos nepriklausomybė atkurta. Fašistinė Vokietija. Sovietų sąjunga. Antrasis pasaulinis karas. Partizaninis karas Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-14
 • Lietuvos pajūrio piliakalniai

  Įvadas. Piliakalnių struktūra. Sakmių apie piliakalnius kilmė. Pirmieji profesionalūs pajūrio piliakalnių tyrinėjimai. Archeologų radiniai Pajūrio zonos piliakalniuose. Lietuvos pajūrio piliakalnių keramika. Spėjamieji piliakalniai ir sunaikinti piliakalniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Lietuvos partizanai

  Aprašymas apie Lietuvos partizanus, sukilimo priežastis, tikslus. Žymiausi Lietuvos partizanai: Juozas Lukša, Juozas Vitkus, Adolfas Ramanauskas, Jonas Žemaitis, Jonas Noreika. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-24
 • Lietuvos partizanai (2)

  Didžiosios Kovos partizanų apygarda. Paminklinis kryžius žuvusiems Lydžio rinktinės Saturno būrio partizanams atminti. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-26
 • Lietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacija

  Lietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacija. Statybos statutas. Srovės, skatinusias domėjimąsi praeitimi. Sovietinės paveldosaugos sistemos kokybė. Tradicinė konservacinė nuostata.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Lietuvos piliakalniai

  Lietuvos piliakalniai: istorija, nuotraukos. Kernavės piliakalniai, Jurgaičių(Daumantų) piliakalnis (Kryžių kalnas), Punios piliakalnis, Papilės piliakalnis, Seredžiaus piliakalnis(Palemono kalnas), Pilaitė, Medvėgalio piliakalnis, Burbiškių piliakalnis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-02-28
 • Lietuvos piliakalniai (2)

  Įvadas. Bendros žinios apie piliakalnius. Lietuvos piliakalnių istorija. Utenos krašto piliakalniai. Kiti žymūs piliakalniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-25
 • Lietuvos pilys

  Įvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Chronologija. Žemėvalda. Medinės pilys. Mūrinės pilys. Po Vytauto mirties... Išvados. Iliustracijos (9).
  Lietuvos istorija, referatas(15 puslapių)
  2005-08-15
 • Lietuvos pilys (2)

  Įvadas. Medinės pilys. Mūrinės pilys. Vilniaus pilis. Kauno pilis. Trakų pilis. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-25
Puslapyje rodyti po