Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos pristatymai

Lietuvos istorijos pristatymai (85 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pirmoji sovietinė okupacija

  PowerPoint pristatymas. Lietuva patenka į SSSR įtakos sferą. SSRS pradeda spausti Lietuvą. Maskvos ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Iš SSRS 1940 06 14 ultimatumo Lietuvai. Vyriausybė pasimetusi. Lietuvos okupacija. Prosovietinės valdžios sudarymas. Pradeda veikti Lietuvos komunistai. Rinkimų į "Liaudies seimą" organizavimas. Iš agitacinių rinkiminės kampanijos šūkių. "Liaudies seimo" rinkimų farsas. Kad Seimo rinkimai vyko nesąžiningai liudija. "Liaudies seimo" svarbiausi klausimai. "Liaudies seimo" sprendimai. Lietuvos aneksija. Lietuvos sienų kaita 1939 - 1941 metais. Vakarų šalių reakcija į Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Lietuvos sovietizacija. Represijos ir deportacijos. Pasipriešinimas sovietizacijai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-04-04
 • Radvilų giminė (2)

  PowerPoint pristatymas. Radvilų giminės herbai. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Juodasis. Kristupas Radvila Perkūnas. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Barbora Radvilaitė. Jurgis Radvila. Kristupas Radvila. Jonušas Radvila.
  Lietuvos istorija, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-05-15
 • Reformacija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje

  PowerPoint pristatymas. Reformacijos pradininkai. Reformacija davė pradžią protestantizmui ir krikščionybės atšakoms. Reformacijos pradžia Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Abraomas Kulvietis. Aukštesnioji reformatų mokykla. Martyno Mažvydo Katekizmas. Katekizmo sandara. Liuteronybė. Kalvinizmas. Radvilos. Antitrinitarizmas. Reformacijos priežastys Lietuvoje. Reformacijos žlugimas. Reformacijos žlugimo priežastys. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(31 skaidrė)
  2011-05-19
 • Rezistencija 1945-1953. Lietuvos laisvės kovos sąjūdis

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos partizanų apygardos. Didžiosios kovos apygarda. Tauro apygarda. Vytauto apygarda. Vyčio apygarda. Algimanto apygarda. Dainavos apygarda. Prisikėlimo apygarda. Žemaičių apygarda. Kęstučio apygarda.
  Lietuvos istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-02-07
 • Ribentropo-Molotovo paktas

  PowerPoint pristatymas. Viačeslavas Molotovas 1890-1986. Joachimas fon Ribentropas 1893-1946 m. Josifas Stalinas 1879-1953 m. Adolfas Hitleris 1889-1945 m. Vokietijos tikslai. Molotovo-Ribentropo paktas. Slapti protokolai. 1939 m. Rugsėjo 28 d.
  Lietuvos istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-01-05
 • Tarpukario Seimai

  PowerPoint pristatymas. Seimas. Įžanga. Steigiamasis Seimas. Nuveikti darbai. Pirmasis Seimas. Nuveikti darbai. Antrasis Seimas. Nuveikti darbai. Trečiasis Seimas. Nuveikti darbai. Ketvirtasis Seimas. Nuveikti darbai. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-27
 • Taujėnai. Buvę Radvilų rūmai ir parkas

  PowerPoint pristatymas. Taujėnų dvaras. Istorija. Benediktas Marikonis. Konstantinas Radvila. Architektūra. Taujėnų buvusi dvaro sodyba. Parkas. Tvenkinių kaskada. Įdomūs faktai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-06-12
 • Tauro apygarda

  PowerPoint pristatymas. Tauro apygarda. Rinktinės. Dvasininkai partizanų gretose.
  Lietuvos istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-14
 • Tautinio sąjūdžio bei pasipriešinimų okupacijoms raida Lietuvoje carinės ir sovietinės okupacijos laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Tadas Kosciuška. T. Kosciuškos sukilimas 1794 metais. XIX amžiaus Tautinis sąjūdis. Eiga. Pasekmės. Reikšmė. Pasekmės. Žymiausi veikėjai. Ginkluota pokario rezistencija 1944-1953 metai. Tikslai. Kovos būdai. Vadovai. Disidentinis judėjimas 1953 – 1990 metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-09-30
 • Valstiečių buitis

  PowerPoint pristatymas. Žemdirbystė. Buities rakandai. Apranga ir apavas. Kaimai ir miesteliai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-03-02
 • Vilniaus Didysis seimas ir jo nutarimai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Didysis Vilniaus seimas. Didžiojo Vilniaus seimo dalyviai. Jonas Basanavičius. J. Kriaučiūnas. Didžiojo Vilniaus seimo posėdžiai. Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai. Vilniaus seimo nutarimų įgyvendinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-11-11
 • Vilniaus Universiteto veikla XIX - XX amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Vilniaus universiteto istorija. Universiteto reikšmė Lietuvai. Lietuviškumas Vilniaus universitete. Vilniaus universiteto misija. Vilniaus universiteto vizija. Valdymo struktūra. Vilniaus universiteto rektoriai. Studentų skaičiaus kitimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-11-15
 • Vilniaus žydai bei jų praeitis Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Žydai nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpių. Vilniaus geto teatras. Vilniaus žydų istorija bei įžymybės.
  Lietuvos istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-02-14
 • Visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos valstybingumo žlugimas. Kova dėl tautos laisvės XIX a. pirmojoje pusėje. Kova dėl tautos laisvės XIX a. antrojoje pusėje. Švietimo reforma. Romantizmas Lietuvoje. Romantizmo atstovai. Slaptosios draugijos. 
  Lietuvos istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2012-01-24
 • Vytautas The Great

  PowerPoint pristatymas (anglų kalba). Vytautas Didysis.
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-29
 • Vytauto Didžiojo valdymas

  PowerPoint pristatymas. Bėgimas pas kryžiuočius. Astravos sutartis. Salyno sutartis. Vorsklos mūšis. Vilniaus-Randomo unija. Žalgirio mūšis. Mūšio pasekmės. Harodlės sutartis. Žemaitijos krikštas. Melno taika. Lucko suvažiavimas. Vytauto politikos rezultatai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-04-08
 • What happened in Lithuania from 1940-2000 years

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Įvykiai Lietuvoje 1940-2000 metais. First Soviet period (1940-1941). Independent Lithuania (1941). Nazi Germany occupation (1941-1944). The extermination of Jews. Resistance. Return of Soviet authority. People. In 1991 01 13. Privatization. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12).
  Lietuvos istorija, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-12-14
 • XIX amžiaus lietuvių tautinis sąjūdis

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos valstybingumo žlugimas. Kova dėl tautos laisvės. Kas skatino kovoti dėl tautos laisvės? Simonas Daukantas. Motiejus Valnačius. Jonas Basanavičius. Vincas Kudirka. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2012-01-24
 • XX amžiaus pradžios pasikeitimai Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. Spaudos draudimo panaikinimas

  PowerPoint pristatymas. Lietuvių sąmonėjimo procesas. Rusinimo politika. Pirmoji lietuvių dailės paroda. Lietuvių mokslo draugija. Spaudos draudimo panaikinimas. Spaudos atgavimo reikšmė.
  Lietuvos istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-12-15
 • Žalgirio mūšis (4)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir uždaviniai. Žalgirio mūšio priešistorė. Kariuomenių pasiruošimas mūšiui. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Lenkijos karalius Jogaila Vladislovas. Ordino magistras Ulrichas fon Jungingenas. Kryžiuočių vėliavos, sąjungininkų paimtos Žalgirio mūšyje. Lietuvių kariai. Ordino riteris, jų šarvai. Žalgirio mūšio eiga. Žalgirio mūšio schema. Žalgirio mūšis. Vytautas Žalgirio mūšyje. Žalgirio mūšio pasiekimai. Marienburgo pilis. Taikos sutartis ir Vytauto antspaudas. Paminklas Žalgirio mūšiui atminti, pastatytas Krokuvoje 1910m. Paminklas Žalgirio lauke, pastatytas pokario metais. Darbas iliustruotas nuotraukomis (14).
  Lietuvos istorija, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-11-16
Puslapyje rodyti po