Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos pristatymai

Lietuvos istorijos pristatymai (85 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos prezidentai (2)

  PowerPoint pristatymas. Antanas Smetona. Aleksandras Stulginskis. Kazys Grinius. Algirdas Mykolas Brazauskas. Valdas Adamkus. Rolandas Paksas. Artūras Paulauskas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-02-02
 • Lietuvos prezidentai 1990-2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos vadovai 1990-2006 m. Algirdas Brazauskas. Karjera Tarybų Sąjungos laikais. Veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Rolandas Paksas. Biografijos faktai. Politinė karjera. Pakso skandalas. Artūras Paulauskas. Profesine karjera. Politinė karjera. Valdas Adamkus.
  Lietuvos istorija, pristatymas(40 skaidrių)
  2006-04-26
 • Lietuvos Respublikos prezidentai

  Powerpoint pristatymas. Lietuvos Respublikos prezidentų valdymo laikotarpiai. Antanas Smetona (1874-1944). Veikla. Aleksandras Stulginskis (1885-1969 metai). Išsilavinimas. Veikla. Kazys Grinius. Išsilavinimas. Veikla. Antanas Merkys. Algirdas Brazauskas. Tarybų Sąjungos laikai. Veikla Lietuvoje. Mintys. Valdas Adamkus. Nuopelnai Lietuvai. Laisvalaikis. Rolandas Paksas. Veikla Lietuvoje. Mintys. Artūras Paulauskas. Dalia Grybauskaitė. Apdovanojimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (19).
  Lietuvos istorija, pristatymas(26 skaidrės)
  2010-05-14
 • Lietuvos Respublikos prezidentai 1991-2011 metais

  PowerPoint pateiktis. Vytautas Landsbergis. Politinė veikla. Algirdas Mykolas Brazauskas (1993-1998 metai). Laisvalaikis ir geriausios frazės. Valdas Adamkus (1998-2003 metai) ir (2004-2009 metai). Lietuvos ir užsienio šalių valstybinių apdovanojimų skaičius. Laisvalaikis, įstatymai, laikotarpio problemos. Rolandas Paksas (2003-2004 metai). Laisvalaikis ir geriausios frazės. Pašalinimas iš prezidento pareigų. Dalia Grybauskaitė (2009). Laisvalaikis ir apdovanojimai. Prioritetai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9).
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-05-06
 • Lietuvos santykiai su kaimynais 1923.01.15 – 1939.03.22

  PowerPoint pristatymas. 1923 metų kovo 15 diena. Lietuvos veiksmai dėl Vilniaus krašto. Versalio taikos konferencija. 1923 metų sausio 15 diena. Klaipėdos sukilėliai. 1938 metų lapkričio 1 diena. 1939 metų kovo 23 diena. Hitlerio vizitas Klaipėdoje. Molotovo-Ribentropo paktas. 1918-1939.
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-12-05
 • Lietuvos socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida (1918 – 1940)

  PowerPoint pristatymas. Kultūra. Švietimas. Architektūra. Dailė. Literatūra. Spauda. Teatras. Sportas. Lietuvos gyventojų sudėtis. Socialinė-ekonominė raida.
  Lietuvos istorija, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-04-04
 • Lietuvos statutai

  PowerPoint pristatymas. I statutas. Statuto sudarymo priežastys. II statutas. III statutas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(6 skaidrės)
  2005-08-31
 • Lietuvos tarpukario kultūra

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistema 1918-1936 m. Teatras. Dailė. Muzika. Literatūra. Sportas. Krepšinis. Dviračių sportas, futbolas, lengvoji atletika, boksas. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-05-26
 • Lietuvos totoriai

  PowerPoint pristatymas. Istorinė situacija. Pirmieji imigrantai. Vytautas ir totoriai. Imigracijos priežastys ir pobūdis. Titulai ir hierarchija. Ženklai ir herbai. Gyvenvietės. Tautiniai bruožai. Vertybės ir charakteris. Veikla ir užsiėmimai. Namai. Nacionaliniai rūbai. Nacionaliniai patiekalai. Kalba. Knygos. Įbrolystės paprotys. Avino aukojimas. Vardo suteikimo apeigos. Vedybos. Laidotuvių apeigos. Kapinės. Magija. Talismanai. Religija. Religinės šventės. Maldos namai. Lietuvos totoriai šiandien.
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-11-13
 • Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimai

  PowerPoint pristatymas. Žemės ir ūkio pažanga. Žemės ūkio ekonomikos krizė. Lietuviško verslo ir pramonės ištakos. Juozas ir Jonas Vailokaičiai. Transportas ir ryšiai. Švietimo ir kultūros raida. Lietuvos universitetas. Sporto sąjūdis. Krepšinis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-01-25
 • Lietuvos valstybės atkūrimas: 1990 metai kovo 11 diena

  PowerPoint pristatymas. 1918 metų vasario 16-oji. 20 parašų. Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimas. Nepriklausomybės link. Tautos vieningumas. 1990 metų įvykiai. Kovo 11 dienos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus. Kovo 11 dienos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Signatarai. Skirtingi interesai. Turime dėkoti. Lietuvos nepriklausomybę 1991 metais pripažįsta šių valstybių vyriausybės. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios aktai yra svarbiausi ir reikšmingiausi lietuvių tautai XX amžiuje. Žodynėlis. Užduotys. Darbas iliustruotas paveikslėliais (13).
  Lietuvos istorija, pristatymas(40 skaidrių)
  2010-04-12
 • Lietuvos valstybės susidarymas

  PowerPoint pristatymas. Informacinės nuorodos. Lietuvių žemės ir kaimynai XIII amžiuje. Lietuvių karo žygiai 1201 – 1236 metais. Socialiniai ir politiniai procesai lietuvių žemėse. Mindaugo Krikštas. Lietuvos vienijimasis. Lietuvos Valstybės susidarymo XIII amžiaus II-­ame ketvirtyje priežastys ir pasekmės. Mindaugo valstybė (1219-1263 metais). Valstybės susikūrimo prielaidos. Mindaugo valdymas. Mindaugo valstybės reikšmė. Datos. Asmenybės. Sąvokos. Užduotys.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-11-09
 • Lietuvos žemės reformos

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos žemės reformos. Valakų reforma 1557 metai. Reformos tikslai. Reformos eiga. Reikšmė. Baudžiavos panaikinimas. Priežastys. Reformos turinys. Reformos rezultatai. 1922 matų Žemės reforma. Priežastys. Rezultatai. Kolektyvizacija. Raida. Rezultatai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-09-30
 • Lietuvos žydų tragedija

  PowerPoint pristatymas. Žydai tarpukario Lietuvoje. Sinagogos. Holokausto pradžia. Lietuvos žydų žudynės. Drąsiausiųjų lietuvių pagalba. Ona Šimaitė. Žydų getai. Vilniaus geto teatras. Getų sunaikinimas. IX Kauno fortas. Istorinės atminties naikinimas. Senosios žydų kapinės. Žydų kapinės Kaune. Klausimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Lietuvos istorija, pristatymas(24 skaidrės)
  2010-01-25
 • Liublino unija (3)

  PowerPoint pristatymas. Abiejų Tautų Respublika (1572-1795 m.). Liublino unijos derybos. Liublino unijos priežastys ir prielaidos. Respublikos turinys. Žygimantas Augustas. Žečpospolitos valstybiniai valdžios ir valdymo organai. Vykdomoji valdžia. Centrinės valdymo institucijos. Seimas. Trečiasis Lietuvos Statutas. Istorikų mintys apie Liublino uniją. Unijos reikšmė. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-28
 • Mindaugo laikų Lietuva

  PowerPoint pristatymas. Valstybės sukūrimas. Lietuvos karalius. Lietuvos palaimintasis Vitas. Karalienė Morta. Voruta. Kova dėl Mindaugo palikimo. Viduramžių Lietuvos palikimas. Lietuva. Baltarusija. Ukraina.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-11
 • Naujausiųjų laikų Lietuvos valstybės susikūrimas

  PowerPoint pristatymas. Svarbiausi įvykiai. Lietuvos valstybės kūrimosi prielaidos ir sunkumai. Kas sudarė tam sąlygas? Kokie sunkumai iškilo atkuriant Lietuvos valstybę? Kaip sustabdyti iššūkį Europos civilizacijai? Kovos dėl nepriklausomybės. Lietuvos valstybės nepriklausomybės įtvirtinimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-04-04
 • Pagrindiniai rezistencijos dalyviai

  PowerPoint pristatymas. Juozas Vitkus-Kazimieraitis. A. Ramanauskas - Vanagas. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Algimanto apygarda. Vytauto apygarda. Vincas Kaulinis-Miškinis. Tauro apygarda. Zigmas Drunga-Mykolas, Jonas. Aleksandras Grybinas-Faustas. Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas. Žemaičių apygarda. Vladas Montvydas. Kęstučio apygarda. Aleksandras Miliulis-Neptūnas-Algimantas. Prisikėlimo apygarda. J. Paliūnas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(34 skaidrės)
  2006-02-09
 • Partizanų judėjimas. Partizaninis karas 1944-1953 metais

  PowerPoint pristatymas. Partizano priesaika. Pirmasis etapas 1944 07-1946 05. Partizanų veiksmai. Partizanų apygardų kūrimasis. Apygardos. Partizanų apygardų organizacinė struktūra 1945-1946 m. Antrasis etapas 1946-1948. Partizanų veiksmai. Ryšiai tarp partizanų junginių. Trečiasis etapas 1948 11- 1953 05. Partizanų veiksmai. Partizaninio karo pabaiga.
  Lietuvos istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-16
 • Pirmasis pasaulinis karas 1914-1918 metais

  PowerPoint pristatymas. Karo pobūdis. Karo priežastys. Kariniai blokai. Trilypė Sąjunga 1882 metais. Antantė 1907 metais. Karo pretekstas ir pradžia. Karo frontai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2012-01-24
Puslapyje rodyti po