Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos pristatymai

Lietuvos istorijos pristatymai (85 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konstitucija (2)

  PowerPoint pristatymas. Konstitucija. Konstitucijos tipai. Konstitucijoje nustatyta, kas ir kaip atlieka dvi pagrindines valdžios funkcijas. Valstybių valdžios institucijos. Yra trys pagrindiniai demokratinio valdymo modeliai. 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Pagal 1917m. gegužės 3 d. konstituciją. 1918 m. lapkričio 2 d. Konstitucija. 1919 m. balandžio 4 d. Konstitucijos papildymas. 1920 m. birželio 10 d. Konstitucija.
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-21
 • Kovo 11-oji

  PowerPoint pristatymas. Po ilgų priespaudos metų ir sunkių kovų Lietuva 1918-1920 m. atkūrė ir įtvirtino nepriklausomą valstybę. Pirmosios pogrindinės organizacijos. 1990 m. kovo 11-oji. Nepriklausomybės aktas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-04-18
 • Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tikslas ir uždaviniai. Krėvos sutarties įgyvendinimo pradžia. Krėvos sutartis. Krėvos sutartimi Jogaila įsipareigojo. Jogaila krikštija Lietuvą. Lietuvos krikšto pasekmės. Jogailos privilegijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-18
 • Lenkijos-Lietuvos valstybės likvidavimas

  PowerPoint pristatymas. Ūkinė ir politinė situacija. Pirmasis Lietuvos-Lenkijos padalinimas. Ketverių metų seimas. 1791m. Gegužės 3-iosios konstitucija. Antrasis valstybės padalinimas. 1794m. sukilimas. Trečiasis padalijimas ir Lietuvos-Lenkijos valstybės likvidavimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-18
 • Lietuva 1918–1920 metais

  PowerPoint pristatymas. Lietuva (1918 pabaiga-1926 pradžia). Lietuvos Valstybės Tarybos paruošta ir lapkričio 2 d. priimta Laikinoji konstitucija skelbė. Pirmoji (A. Voldemaro) Lietuvos vyriausybė. Ministrų kabineto veikla. Nepriklausomybės kovos . Kovos su bolševikais. Nepriklausomybės kovos 1919 metais su bolševikais ir lenkais. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12). Kovos su bermontininkais. Lietuvių ir Lenkų konfliktas. Lenkų - rusų karas ir Lenkijos invazija į Lietuvą. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Kodėl vėlavo Lietuvos tarptautinis pripažinimas? Santykiai su Latvija. Steigiamasis Seimas (1920 -1922) . Steigiamojo Seimo pagrindiniai uždaviniai. 1922 rugpjūčio 1 dieną priimama Konstitucija. 1922 vasario 15 dieną priimtas Žemės reformos įstatymas. 1922 metų rugpjūčio 16 dieną įvesta nuosava valiuta - litas. Pirmasis seimas (1922 – 1923). Klaipėdos krašto sukilimas 1923 01 10-15. II Seimas (1923-1926). Antrojo Seimo laikų ypatybės. Trečiasis seimas (1926 gegužė-gruodis).
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-04-04
 • Lietuva antrosios Sovietų okupacijos metais (1944 - 1990)

  PowerPoint pristatymas. Sovietinės Lietuvos valdžios aparato kūrimas, kolūkinės santvarkos diegimas, žemės nacionalizavimas, visuomenės sovietizacija: pramonė ir darbininkija, Lietuvos ūkio sovietinimas ir gyventojų rusinimas, pogrindinė rezistencija 1945–1990 metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(32 skaidrės)
  2005-02-28
 • Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais

  PowerPoint pristatymas. Karo pradžia. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Vokietijos okupacija. Politika Lietuvoje. Jos siekiai atgauti nepriklausomybę. Konferencijos. 1917 metų rugsėjo 18-22 dieną buvo surengta Vilniaus konferencija. Lietuvos nepriklausomybės deklaracijoje buvo skelbiama. Ką daro vokiečiai? Darbas iliustruotas nuotraukomis (9).
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-02-12
 • Lietuva Vokietijos okupacijos metais

  PowerPoint pristatymas. 1941m birželio sukilimas. Sukilėlių veikla. Sukilimo skaičiai. Laikinoji vyriausybė. Vyriausybės problemos ir laimėjimai. Lietuva okupacijos metais. Lietuva okupacijos metais. Lietuva okupacijos metais. Priešinimasis nacistams. Pogrindinės organizacijos. Pogrindinės organizacijos. Lietuvos vietinė rinktinė. 16 – toji lietuviškų šalių divizija. Vokiečių pasitraukimas. Praradimai. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12).
  Lietuvos istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-09-29
 • Lietuvių tautos žadinimas

  PowerPoint pristatymas. Lietuviai XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Tautos žadinimo pradžia. Tautos žadintojai - valstietiškos kilmės inteligentai. Lietuvių inteligentijos veikla iki 1883 metų.  Laurynas Ivinskis (1810-1881). Lietuvių inteligentijos veikla po 1883 metų. Inteligentijos skilimas. Pirmosios politinės partijos. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2012-01-24
 • Lietuvos bažnyčios, dvarai ir pilys

  PowerPoint pristatymas. Beržėnai (Beržėnų dvaro rūmai). Džiuginėnai (Džiuginėnų dvaro centrinis pastatas). Vilnius (Gedimino pilis). Vilniaus bažnyčios (Bernardinų bažnyčia, Šv.Mykolo bažnyčia, Šv. Onos bažnyčia, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šv. Teresės bažnyčia, Arkikatedra, Trinitorių bažnyčia). Kaunas (Kauno pilis, Kauno rotušė). Kauno senamiestis. Kauno bažnyčios (Trejybės bažnyčia, Jurgio bažnyčia, Prisikėlimo bažnyčia, Mikalo bažnyčia, Vytato bažnyčia). Kretinga (Kretingos bažnyčios bokštai, Kretingos dvaro rūmai). Kelmė (Kelmės dvaro rūmai). Kražiai (Senoji Kražių varpinė, Kražių bažnyčia). Raudonė (Raudonės pilis). Renavas (Renavo bažnyčia, Renavo dvaro centriniai rūmai). Rietavas (Rietavo dvaro komplekso dalis, Rietavo muziejus, Rietavo dvaro rūmai). Švėkšna (Švėkšnos bažnyčia). Trakai (Trakų pilis). Mosėdis (Mosėdžio bažnyčia). Lietuva (Nagrinėtos Lietuvos vietos).
  Lietuvos istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-07-04
 • Lietuvos didieji kunigaikščiai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais buvo. Mindaugas (1200-1263). Mindaugo valdymo reikšmė. Gediminas (1275-1341). Gedimino valdymo reikšmė. Algirdas (1300-1377). Kęstutis (1300-1382). Jogaila (1348-1434). Vytautas (1350-1430). Vytauto valdymo reikšmė. Lietuvos didžioji kunigaikštystė (LDK) Vytauto valdymo metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-10-10
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) Abiejų Tautų Respublikoje (ATR)

  PowerPoint pristatymas. 1569 metų liepos 1 d. Liublino unijos aktas. Liublino unija – lūžis Lietuvos istorijoje. Liublino unijos priežastys ir prielaidos. Liublino unijos reikšmė. Nepaisant to. Abiejų Tautų Respublika (ATR) XVI - XVII amžiuje. Seimas Abiejų Tautų Respublikoje. Vyriausieji Lietuvos suvažiavimai – Lietuvos konvokacijos 1577 – 1792 metais. Elekcinis seimas. III Lietuvos statutas 1588 metais. Kancleris. Leonas Sapiega. Henrikas Valua – Lietuvis Didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1574 metais. Steponas Batoras – LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1576 – 1586 metais, vienas iškiliausių Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valdovų. Livonijos karas. Vilniaus universitetas. Užsienio politika. Zigmantas Vaza – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1587–1632 metais. 1605 metų Rugsėjo 27 d. Salaspilio mūšis. Jonas Karolis Chodkevičius. Vladislovas Vaza – Lietuvis didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1632 – 1648 metais. Jonas Kazimieras Vaza – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1648 – 1668 metais. Pasekmės.
  Lietuvos istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-09-04
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) Jogailos ir Vytauto laikais

  PowerPoint pristatymas. Jogaila. Jogailos biografija. Krėvos sutartis. Pagrindinės Krėvos sutarties sudarymo priežastys. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. 1387 metų Jogailos paskelbtos privilegijos. Vytautas Didysis. Vytauto įsitvirtinimas valdžioje. Vytauto pastangos karūnuotis. Vytautas Didysis (1392-1430). Kodėl Vytautas Didysis? Astravos sutartis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-03-28
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) luominės monarchijos laikotarpiu

  PowerPoint pristatymas. Visuomeninė santvarka. Feodalai. Dvasininkai. Miestiečiai. Valstiečiai. Valstybinė santvarka. Valdymo organai. Centrinės valdymo institucijos. Didysis Maršalka. Kancleris. Paiždininkis. Didysis Lietuvos etmonas. Instigatorius. Antraeiliai žemės ir rūmų urėdai. Šaltiniai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismus. Lietuvos valdovo teismas. Valdovo teismo bruožai. Valdovo teismo kompetencijos mažinimas. Ponų tarybos teismas. Ponų tarybos teismo kompetencija. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Komisarų teismo kompetencija. Maršalkos teismas. Maršalkos teismas po XVI amžiaus. teismų reformos. Asesorių teismas. Bylų sprendimo tvarka. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisiniai dokumentai XVIII amžiuje iki valstybės padalijimo. Konstitucijos. Lietuva 1791 metų gegužės 3 d. konstitucijoje. Konstitucijos priėmimas. Bajorų padėtis. Miestiečių padėtis. Valstiečių padėtis. Valstybinė santvarka. Seimas. Teisių sargyba. Karaliaus valdžia.
  Lietuvos istorija, pristatymas(57 skaidrės)
  2008-01-22
 • Lietuvos kultūriniai laimėjimai tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Tarpukario metų kūrėjai. Naujos literatūros kryptys. Nepriklausomų metų kūrėjai. Teatrai (1919-1931). Kauno operos teatras. Klaipėdos konservatorija. Lietuvių dailės draugija.
  Lietuvos istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-02-28
 • Lietuvos kultūrinis gyvenimas po 1926 metų gruodžio perversmo

  PowerPoint pristatymas. Tarpukario poetai-rašytojai. Nepriklausomos Lietuvos rašytojai. Teatras. Muzika. Architektūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-23
 • Lietuvos nepriklausomybės idėja ir jos įgyvendinimas XX amžiaus pradžioje

  PowerPoint pristatymas. Nepriklausomybės idėjos iškėlimo pretekstas. Vilniaus konferencija ir Lietuvos taryba. Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė. Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimas. Valstybingumo pagrindai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2005-08-18
 • Lietuvos Nepriklausomybės kovos

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Nepriklausomybės kovos dėl nepriklausomybė apie 1918-1919 metus.
  Lietuvos istorija, pristatymas(16 skaidrių)
  2005-05-23
 • Lietuvos nepriklausomybės kovos (2)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Kovos su bolševikais. Kovos su bermontininkais. Kovos su lenkais. Asmenybės. Mykolas Šleževičius. Silvestras Žukauskas. Pavelas Bermontas-Avalovas. Juzefas Pilsudskis. Liucjanas Želigovskis.
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-05-21
 • Lietuvos prezidentai

  PowerPoint pristatymas. Antanas Smetona. Steigiamasis seimas. Aleksandras Stulginskis. Kazys Grinius. Gruodžio perversmas. Antanas Merkys. Justas Paleckis. Algirdas Brazauskas. Valdas Adamkus. Rolandas Paksas. Artūras Paulauskas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-01-19
Puslapyje rodyti po