Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos namų darbai

Lietuvos istorijos namų darbai (60 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių kalbos kilmė (3)

  Lietuvių kalbos kilmė. Baltų kalboms. Diachroninė kalbotyra. Lietuvių kalbos ištakas. Lietuvos vardas ir kontaktai su kitomis baltų gentimis bei rytiniais slavais. Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-27
 • Lietuvos Didysis kunigaikštis - Gediminas. Gedimino įamžinimas

  Įvadas. Gediminas – Lietuvos Didysis kunigaikštis. Gedimino paminklas. Veliuona. 650 Didžiojo kunigaikščio Gedimino mirties metines. Gedimino atvaizdas nepamirštamas ir medaliuose. Jono Abraičio knyga "Gedimino pulko likimas". Gediminaičių stulpai. Išvados. Priedas (1).
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-12-03
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorų galios stiprėjimo ištakos

  Įvadas. Bajorijos luomo formavimasis. Bajorijos socialinis ir politinis veržlumas. Politinis bajorų sukilimas prieš didikus. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-06
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestai ir miesteliai Fridricho Šulco kelionių aprašymuose

  Įvadas. Tikslas yra išnagrinėti XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestų ir miestelių vaizdus mokytojo Šulco 1793 metų kelionių aprašymuose. Žmonės. Kraštovaizdis. Dar pora šaltinio neatitikimų. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-19
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mūšiai

  Šaltiniai. Kokį mūšį aprašo šaltinis A? Argumentuokite. Kada jis įvyko? Kas buvo mūšio vadai? Kaip baigėsi A šaltinyje aprašomas mūšis? Kokia jo politinė svarba? Kaip šis mūšis buvo įamžintas? Kokį mūšį vaizduoja šaltinis B? Kada jis vyko? Kas buvo šio mūšio vadai? Kokią reikšmę turėjo šis mūšis? Kas šaltinio B autorius? Koks labai svarbus faktas sieja A ir B šaltinius, kalbant apie mūšio eigą ir taktiką? Kada įvyko šaltinyje C aprašomas mūšis? Koks Lenkijos karalius ir LDK didysis kunigaikštis vaizduojamas nusilpęs šaltinyje C? Kaip šis mūšis baigėsi? Kokie svarbūs įvykiai įvyko kelios dienos po mūšio baigties? Koks mūšis minimas šaltinyje D? Kas vadovavo lietuvių kariams šiame mūšyje? Koks sukilimas minimas D šaltinyje? Kada jis vyko? Kas jam vadovavo? Sudėliokite šaltinius A, B, C, D chronologine seka. Šaltiniai A, B, C, D pirminiai ar antriniai?
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-03-26
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinė sistema ir teisėtvarka: Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Tribunolas

  Įvadas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo atsiradimas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo sudėtis ir veikimas. Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Dvasinis Tribunolas. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-28
 • Lietuvos istorija (15)

  Užduotys: Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Šaltinis D. Šaltinis E. Klausimai: Kuriame iš pateiktų šaltinių buvo pirmą kartą paminėtas Vilniaus vardas? Kas šio šaltinio autorius bei kuriais metais rašytas šis šaltinis? Kas A šaltinio autorius? Kokia organizacija šiuo statutu buvo įsteigta? Kieno prašymu priimtas A šaltinyje minimas statutas? Taip pat nurodykite priežastis, vertusias prašyti šio statuto. Paminėkite du ekonominius procesus, vykusius Vakarų Europoje ir sukėlusius priežastis, kurias nurodėte 5 klausimo atsakyme. A šaltinyje minimi Romos katalikų tikybos asmenys. Nurodykite dar dvi tuo metu Vilniuje veikusias religines bendruomenes. Kuriais metais paskelbtas E šaltinis bei kas jo autorius? Remdamiesi E šaltiniu, paaiškinkite, kokiu tempu augo Vilniaus miestas nuo amžiaus, kuriame jis buvo pirmą kartą paminėtas? Kokias priežastis autoriai siekė pašalinti dviejuose pateiktuose šaltiniuose? Palyginkite A, B, D ir E šaltinius bei nurodykite bendrus A, B, E autorių ir D minimo Vytauto veiklos bruožus, nurodydami tos veiklos tikslą. Kuo skiriasi A ir B šaltinių autorių požiūris į religines bendruomenes? Kokie ryšiai siejo A, B, E šaltinių autorius ir F šaltinyje minimą Vytautą? Ar jiems pavyko pasiekti tikslų, kuriuos nurodėte 9 klausimo atsakyme? Pateikite pavyzdžių. Kokia buvo B ir E šaltinių autorių veiklos įtaka Vilniaus kultūriniam gyvenimui? Kokių įvykių proga E šaltinio autorius suteikia Vilniui Magdeburgo teises? Atsakymai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-03-30
 • Lietuvos karalius Mindaugas (2)

  Įžanga. Lietuvos valstybės formavimasis. Mindaugo valdymas. Mindaugo krikštas. Mindaugo karūnavimas. Kunigaikščių kovos po Mindaugo mirties. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-27
 • Lietuvos Karalius Mindaugas (3)

  Įvadas. Karalius Mindaugas (1236 - 1263). Vaišvilkas. Ruklys ir Rupeikis. Krikštijimasis. Klaipėda. Jurbarko pilis. Karšuva.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-24
 • Lietuvos laimėjimai tarpukario metais

  Ekonomika. Švietimo sistema. Kultūrinis gyvenimas. Sportas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-18
 • Lietuvos miestų herbai su hagiografiniais simboliais

  Įvadas. Hagiografiniai simboliai. Lietuvos miestų ir miestelių hagiografiniai simboliai. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-07
 • Lietuvos slaptosios tarnybos 1918-1940 metais

  Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940 metais. Vadovai. Tarnybų aptarimas, pristatymas ir veikla.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-14
 • Lietuvos valstybės 1922, 1928, 1938 metų konstitucijų bruožai

  1922 metų Konstitucija. 1928 metų Konstitucija. 1938 metų Konstitucija.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-26
 • Lietuvos valstybingumo klausimas XIX amžiaus pradžioje

  Įvadas. Nagrinėjama Lietuvos valstybingumo problema XIX amžiuje. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-05
 • Liudvikas Adomas Jucevičius

  Liudviko Adomo Jucevičius rinkinys "Lietuvių kalbos priežodžiai". Įvadas. Tautinių mažumų įvaizdžiai. Socialinių sluoksnių įvaizdžiai. Pagoniškosios ir katalikiškosios kultūros elementai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-14
 • M. Lietuvis "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius"

  LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) valstybės ydos M. Lietuvio traktate: "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius". Įvadas. Mykolo lietuvio laikotarpio istorinis kontekstas. Autoriaus problematika. Fragmentais nagrinėjamas Mykolo Lietuvio traktatas. Šaltinio spausdinimo aplinkybės ir tikslas. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-12-16
 • Mažas miestelis - didi praeitis: Maišiagala

  Maišiagalos miestelis. Trumpa istorija. Lietuvos kunigaikščių ryšys su Maišiagala. Maišiagalos mokyklos istorija. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3).
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-28
 • Piliečių teisinė padėtis 1922 m. konstitucijoje

  Įvadas. 1922 m. Lietuvos valstybės konstitucija. Bendrieji 1922 m. konstitucijos bruožai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės 1922 m. konstitucijoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-28
 • Pirmoji spausdinta lietuviška knyga ir jos autorius Martynas Mažvydas

  Seminarinis pranešimas. Įvadas. Martynas Mažvydas. Jo kilmė. Pirmosios lietuviškos knygos pasirodymas. Pirmoji lietuviška knyga "katekizmas". Išoriniai duomenys. Knygos dalys. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-07-08
 • Pirmosios lietuviškos knygos reformacijos laikotarpiu

  Įvadas. Pirmųjų lietuviškų knygų rengėjai ir jų tematika. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-03-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po