Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baltai (2)

  PowerPoint pristatymas. Baltų gentys I tūkstantmečio viduryje; baltų gentys; Aukštaičiai; Žiemgaliai; Žemaičiai; Prūsai; Latgaliai; Lietuviai; Kuršiai; Jotvingiai; Sėliai; Skalviai; Galindai; Laidojimo papročiai; Prekybos keliai; Moterų darbai ir įrankiai; vyrų darbai ir ginklai; Pilkapiai; Drabužiai ir papuošalai; Apyrankės; Šaukštinė antkaklė; Laiptelinė segė.
  Lietuvos istorija, pristatymas(48 skaidrės)
  2005-07-16
 • Baltai. Pagonių tikėjimas

  Baltai. Lietuvių kilmės teorijos. Ūkis ir materialinė kultūra. Dvasinė kultūra, tikėjimas ir pasaulėžiūra. Pagonių tikėjimas. Baltijos kraštų gyventojai ir krikščionybė.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-05-17
 • Baltijos pasaulio kultūra

  Įvadas. Baltų kilmė. Lietuvių kiltys. Aisčių kaimynai. Aisčių santykiai su kitomis tautomis. Aisčių verslai. Religija.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-18
 • Baltų dvasinė kultūra akmens amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kūno rengimo laidojimui būdai. Humacija ir kremacija. Kūno padėtis. Namo mirusiajam įrengimas. Daliniai kapai akmens amžiuje. Daliniai kapai mezolite. Ankstyvojo ir viduriniojo neolito daliniai kapai. "Namo" mirusiajam įrengimas. Akmens amžiaus kapų įkapės. Mezolito įkapės. Ankstyvojo bei viduriniojo neolito įkapės. Įkapės vėlyvajame neolite. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-01-22
 • Baltų dvasinė kultūra akmens amžiuje (2)

  Įvadas. Kūno rengimo laidojimui būdai. Humacija ir kremacija. Kūno padėtis. "Namo" mirusiajam įrengimas. Daliniai kapai. Daliniai kapai mezolite. Ankstyvojo ir viduriniojo neolito daliniai kapai. Daliniai kapai vėlyvajame neolite. Įkapės. Mezolitinės įkapės. Ankstyvojo bei viduriniojo neolito įkapės. Įkapės vėlyvajame neolite. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-22
 • Baltų formavimasis. Vakarų ir rytų baltai

  Įvadas. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius (2000 m. pr. m. e. – 100 m. e. m.). Vakarų baltų pilkapių kultūra. Brūkšniuotosios keramikos kultūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-19
 • Baltų gentinių junginių formavimasis ir baltų genčių sąjungos

  Baltų gentinių junginių formavimasis (I-VI amžiuje po Kristaus gimimo). Seniausios rašytinės žinios apie rytų Pabaltijo gyventojus. Genčių junginiai. Ūkio raida. Baltų genčių sąjungos (I tūkstantmečio po Kristaus gimimo antroji pusė). Baltų gentys.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-07-25
 • Baltų gentys

  Įvadas. Rytų ir vakarų baltų skilimas. Baltų gentys: Jotvingiai. Prūsai. Kuršiai. Galindai. Skalviai. Latgaliai. Žiemgaliai. Sėliai. Žemaičiai. Aukštaičiai. Lietuviai. Baltų genčių veiklos sritys. Santykiai su kaimynais. Visuomenės santykiai. Baltų tikėjimas.
  Lietuvos istorija, referatas(17 puslapių)
  2006-10-16
 • Baltų gentys: "Aukso amžius"

  Baltų gentys. Baltai. "Aukso amžius". Gintaro ir kitų dirbinių prekyba. Baltams būdingi papuošalai ir kiti metalo dirbiniai. Metalų apdorojimas. Žemdirbystė ir gyvulininkystė. Piliakalniai ir kaimai. Visuomenės struktūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-27
 • Baltų gentys: etniniai ir kultūriniai ypatumai

  Įvadas. Etninė Baltijos visuomenių sudėtis. Baltų gentys: aukštaičiai. Žiemgaliai. Žemaičiai. Latgaliai. Lietuviai. Prūsai. Jotvingiai. Kuršiai. Sėliai. Skalviai. Galindai. Baltų kultūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(20 puslapių)
  2006-05-09
 • Baltų gentys. Lietuvių tautos susidarymas

  PowerPoint pristatymas. Baltų gentys skirstomos. Žemėlapis. Vakarų baltams būdinga. Rytų baltams būdinga. Pagrindiniai baltų genčių verslai. Baltų prekyba. Romėniškos monetos. Baltai garbino. Pirmieji baltų paminėjimai. Lietuvių tautą sudaro šios baltų gentys. Latvių tautą sudaro šios baltų gentys. Kaip formavosi lietuvių tauta? Dabartinės baltų gentys. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4).
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-04-07
 • Baltų ginklai

  Įžanga. Pirmųjų Lietuvos gyventojų ginklai. Mezolite naudoti ginklai. Žalvario amžiuje naudoti ginklai. Geležies amžiuje naudoti ginklai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-02
 • Baltų kultūra

  Įvadas. Baltų kultūros formavimosi pradžia. Šeimos pilkapiai. Gamybinio ūkio pradžia. Papuošalai. Vakarų ir rytų baltų skilimas. Baltų gentys. Jotvingiai. Prūsai. Kuršiai. Galindai. Skalviai. Latgaliai. Žiemgaliai. Sėliai. Žemaičiai. Aukštaičiai. Lietuviai. Baltų kalbos. Baltų kultūros bruožai. Baltų dvasinis pasaulis. Baltų kasdienybė. Apranga. Buitis, pastatas ir interjeras. Sodyba, kaimas, gyvenvietė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Baltų, atskirų jų genčių ir Lietuvos vardas seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose (iki XIII amžiaus)

  Įvadas. Lietuvos priešistorė. Baltai. Baltų vardas. Baltų kilmė. Baltų protėvynė. Baltų paplitimas paskutiniais amžiais prieš Kristų. Baltų kultūra. Ankstyvieji istoriniai šaltiniai apie baltus. Rašytiniai šaltiniai I – IV amžius. Rašytiniai šaltiniai V - VIII amžius apie to meto baltus. Lietuvos vardas seniausiose rašytiniuose šaltiniuose. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(16 puslapių)
  2007-06-05
 • Barbora Radvilaitė

  Barbora Radvilaitė - gyvenimas, asmenybė, ryšiai su Žygimantu Augustu, liga.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-19
 • Barbora Radvilaitė (2)

  Barboros Radvilaitės asmenybė. Mirties priežastis.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Baudžiavos raida Lietuvoje XVI amžiaus antroji pusė – XVIII amžius

  Įvadas. Valstiečiai. Valstiečių priešinimasis feodalams. Valstiečių teisių į naudmenas naikinimas. Agrarinė reforma. Ginčai su dvaro urėdais. Atodirbių didinimas ir jų įvairinimas. Valakų skaldymas. Žemės skirstymas į sėdimąją ir priimtinę. Asmeninė valstiečio priklausomybė. Urėdų ir jų tarnų savivaliavimas. Valstiečių ūkis. 1654-1667 metų Karų pasekmės. Šiaurės karas. Badas. Maras. Baudžiavos irimo pradžia. Baudžiavos panaikinimo klausimas. Baudžiavos naikinimas atskiruose dvaruose. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-06
 • Bendra XIX amžiaus charakteristika

  Lietuvos lenkinimas, vokietinimas, rusinimas. Kaip mūsų tauta buvo pradėjusi nykti. Nutautėjimo priežastys ir padariniai. Kokie socialiniai progresai vyko Lietuvoje. Tauta ir valstybė. Tautos pasipriešinimas. Socialiniai procesai. Bajorai. Valstiečiai ir baudžiava. Baudžiavos panaikinimas ir jo padariniai.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-07
 • Bronzos arba žalvario amžius Lietuvoje

  Įvadas. Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Bronzos arba žalvario amžius Lietuvoje (2)

  Įvadas. Periodizacija. Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Brūkšniuotosios keramikos kultūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2008-03-20
Puslapyje rodyti po