Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vytauto epocha (2)

  Įvadas. Vytauto veikla iki 1392 metų. Vytauto kova dėl valdžios. Vytauto pozicijos įtvirtinimas. Astravos sutartis. Vytauto vidaus ir užsienio politika. Valstybės centralizavimas ir sujungimas į vietą politini vienetą. Pergalė prieš Ordiną. Sąjunga su Lenkija. Žalgirio mūšis. Horodlės sutartis. Melno taika. Žemaičių krikštas. Santykiai su Europa. Valstybingumo raida. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos santykių problemos. Vytauto pastangos karūnuotis. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2006-10-16
 • Vytauto epocha (3)

  Įvadas. Kelias į valdžią. Kova dėl valdžios. Astravos sutartis. Vytauto valdymas. Užsienio politika. Žalgirio mūšis. Horodlės suvažiavimas. Melno taika. Žemaičių krikštas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos santykių problemos. Karūna Vytautui. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(15 puslapių)
  2007-04-16
 • Vytauto epocha (4)

  Vytautas – Lietuvos valdovas ir vienintojas. Vytauto santykiai su Ordinu. Salyno sutartis. Vytauto veikla rytuose. Vorklos mūšis ir jo padariniai. Vytauto kovos su ordinu dėl Žemaičių. Žemaičių sukilimas. Lietuvos ir Lenkijos karas su Ordinu. Žalgirio mūšis. Karo pabaiga ir Torūnės taika. Horodlės aktai ir jų reikšmė. Žemaičių krikštas. Vytauto politika gyvenimo pabaigoje. Karūnavimo nesklandumai. Vytauto mirtis.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-06-16
 • Vytauto krikštų priežastys

  Įvadas. Vytauto biografijos faktai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padėtis iki Vytauto. Vytauto krikštas. Vytauto krikštas. Vytauto krikštas. 1385 m. Krėvos unija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-19
 • Vytauto laikų pinigai

  LDK kunigaikštis Vytautas Didysis. Viduramžių pinigai. Vytauto laikų pinigai LDK.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-05-10
 • Vytauto laikų reformos ir jų įtaka tolesnei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės ir visuomenės struktūrai

  Įvadas. Vytautas Didysis. Gyvenimas ir darbai. Valstybės ugdymas bei reformavimas. Vytauto Didžiojo darbai kultūrinėje srityje. Vytauto nuopelnai religinėje srityje. Vytauto darbai materialinėje bei socialinėje srityje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-01
 • Vytauto laikų reformos ir jų įtaka tolesnei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės ir visuomenės struktūrai

  Įvadas. Vytauto įsitvirtinimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) soste. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) padėtis iki Vytauto. Atskirų kunigaikščių šalinimo politika ir bajorų luomo stiprinimas. Didžiojo kunigaikščio tarybos susiformavimas. Didžiojo kunigaikščio kanceliarijos atsiradimas. Pirmųjų valdovo dvaro pareigybių atsiradimas Vytauto reformos ir veikla materialinėje, kultūrinėje ir religinėje srityse. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2010-05-27
 • Vytauto palaikai

  Įvadas. Istoriografinė analizė. Nekrokultų tradicija Vilniaus Arkikatedros teritorijoje. Palaidojimai Vilniaus Katedroje. Vytauto palaidojimas Vilniaus Katedroje. Išvados.
  Lietuvos istorija, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-06-12
 • Vytauto valdymas

  Vytauto (Aleksandro) valdymas (1392-1430m.). Žalgirio/Griunvaldo/Tanenbergo mūšis. Vytauto valdymo reikšmė. Oršos mūšis. I Lietuvos statutas. Valakų reforma. II Lietuvos statutas. Liublino unija.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-07
 • Vladas Pūtvis-Putvinskis

  Vlado Pūtvio-Putvinskio gyveniams ir darbai. Vladas Pūtvis – Putvinskis buvo iškilus to meto žmogus. Per visą savo gyvenimą jis nuveikė labai daug: tapo nacionalinio išsivadavimo judėjimo dalyviu, lietuvybės puoselėtoju, knygnešių globėju, slaptų lietuviškų mokyklų steigėju bei Šaulių sąjungos veikėju.
  Lietuvos istorija, namų darbas(1 puslapis)
  2010-03-22
 • Vokiečių okupacija Lietuvoje

  Įvadas. Vokiečių okupacija Lietuvoje. Vokietijos politikos žaidimai dėl Lietuvos ateities. Ober Osto valdžia Lietuvoje. Vokiečių ūkininkavimas Lietuvoje. Pinigai vokiečių okupacijos metu. Darbo batalionai. Švietimas okupacijos metu. Spauda. Teismai. Lietuvių kova dėl Lietuvos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-21
 • Vokiečių ordinas ir Lietuva: tarp agresijos ir krikščionybės platinimo

  Įvadas. Vokiečių ordino įsikūrimo priežastys ir pradinė veikla. Ordino ir Lietuvos politika. Ordino puolimai Lietuvoje. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Vorsklos mūšis

  Įvadas. Rytai iki Vorsklos kautynių. Situacija rytuose iki karo su totoriais. Karo priežastys, siekiai, ideologinis pagrindimas. Žygiai iki Vorsklos kautynių. Žygis ir mūšis. Kariuomenė ir žygis. Mūšis. Pasekmės. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • What happened in Lithuania from 1940-2000 years

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Įvykiai Lietuvoje 1940-2000 metais. First Soviet period (1940-1941). Independent Lithuania (1941). Nazi Germany occupation (1941-1944). The extermination of Jews. Resistance. Return of Soviet authority. People. In 1991 01 13. Privatization. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12).
  Lietuvos istorija, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-12-14
 • XIV-XVI amžių Lietuva Europos plėtros kontekste

  Įvadas. Lietuvos kultūra Europos kontekste. Tautinė savimonė ir padėtis Europoje politiniu atžvilgiu. "Pastumtos kortų kaladės" dėsnis. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-06-18
 • XIX amžiaus Lietuva

  XIX amžius. Istoriniai bei kultūriniai įvykiai Lietuvoje chronologine tvarka.
  Lietuvos istorija, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-23
 • XIX amžiaus lietuvių tautinis sąjūdis

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos valstybingumo žlugimas. Kova dėl tautos laisvės. Kas skatino kovoti dėl tautos laisvės? Simonas Daukantas. Motiejus Valnačius. Jonas Basanavičius. Vincas Kudirka. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(8 skaidrės)
  2012-01-24
 • XIX amžiaus visuomenės požiūris į laisvalaikį

  Įvadas. Bajorų laisvalaikis. Sodininkystė. Kelionės. Muzikavimas, teatras. Liaudies laisvalaikis. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-20
 • XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politika

  Įvadas. Lietuvos pralaimėjimas Rusijai XV - XVI amžiaus sandūroje ir Melniko taika. Dešimties metų karas. Pusiausvyros tarp Rusijos ir Lenkijos praradimas ir Livonijos prijungimas. Liublino tragedija. Stepono Batoro karai su Maskva. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-20
 • XVI amžiaus Lietuvos Statutai ir jų reikšmė

  Įvadas. I Lietuvos Statutas 1529 metais. II Lietuvos Statutas 1566 metais. III Lietuvos Statutas 1588 metais. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po