Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės sienų apsaugos raida po Vytauto mirties

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sienų apsauga po 1340 metų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mažėjimas ir žlugimas. Žygimanto Augusto valdymas. Livonija. Lenkijos-Lietuvos padalijimai. Lietuvos sienų klausimai po I-ojo Pasaulinio karo. Lietuvos-Vokietijos siena. Lietuvos sienos II-ojo Pasaulinio karo metu ir pokario laikotarpiu.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2005-10-24
 • Valstybinės šventės

  Vasario 16-oji. A. Stulginskis. Vasario 16 dienos Aktas. Valstybės taryba. Ekonominė energetinė nepriklausomybė. Politinis stabilumas. Tėvynės ir žmogaus garbė. Kovo 11-oji. Nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos tarptautini pripažinimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-05
 • Valstiečių buitis

  PowerPoint pristatymas. Žemdirbystė. Buities rakandai. Apranga ir apavas. Kaimai ir miesteliai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-03-02
 • Velykos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Velykų ištakos Lietuvoje. Antra Velykų diena. Trečia Velykų diena. Ketvirtas Velykų diena. Velykų bobutė. Margučių istorija Lietuvoje. Velykų eglutė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-16
 • Vėlyvasis geležies amžius

  Baltų gentys ir jų arealai. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkio ir amatų raida.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-05
 • Vidaus ir užsienio politika. Žalgirio mūšis. Feodalų karai su Rusija. Liublino unija

  Vidaus ir užsienio politika. Žalgirio mūšis. Feodalų karai su Rusija. Liublino unijos pasirašymo priežastys, pasekmės.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-09-26
 • Vilniaus Didysis seimas ir jo nutarimai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Didysis Vilniaus seimas. Didžiojo Vilniaus seimo dalyviai. Jonas Basanavičius. J. Kriaučiūnas. Didžiojo Vilniaus seimo posėdžiai. Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai. Vilniaus seimo nutarimų įgyvendinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-11-11
 • Vilniaus įkūrimas

  Įvadas. Vilniaus įkūrimas. Legenda apie Lizdeiką. Išvada.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-08
 • Vilniaus istorija

  Miesto įkūrimas. Lietuvos krikštas ir miesto augimas. Vilniaus pilys ir katedra. Arkikatedra bazilika. Arkikatedros bazilikos požemiai. Universitetas. Universiteto kiemai. Prezidentūra ir Daukanto aikštė. Prezidentūros rūmai. Rotušė. Aušros vartai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Vilniaus miesto Dūma ir valdyba

  Vilniaus miesto savivaldos pradžia. XIX amžiaus pabaiga – svarbių reformų epocha. Carinės politikos ypatumai Vilniaus atžvilgiu. Vilniaus miesto Dūma ir valdyba. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-12-19
 • Vilniaus miesto gatvėvardžiai, atspindintys valdovų vardus

  Įvadas. Senieji gatvių pavadinimai. Gatvių vardų keitimo šimtmetis. Vilnius XIX amžiaus antrojoje pusėje. Vilniaus gatvėvardžiai XX amžiuje. Lietuviškų gatvėvardžių atkūrimas: Naujamiestyje, Senamiestyje, Žvėryne, Antakalnyje. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-03-03
 • Vilniaus Neries tiltai

  Vilniaus Neries tiltų apžvalga. Trumpa istorija, panaudojimas, legendos. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-01-26
 • Vilniaus Universitetas

  Tikslas. Uždaviniai. Tezės. Vilniaus Universiteto istorija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-24
 • Vilniaus universitetas (2)

  Įvadas. Bendroji akademijos istorija. Studentai ir jų mokymas. Administracija ir mokymo personalas. Mokslo pasaulietinimo pradžia. Ūkis ir patalpos. Kilmingųjų kolegijos įsteigimas. Posūkis į pasaulietiškąjį lavinimą. Graikų ir lotynų kalbos.
  Lietuvos istorija, referatas(18 puslapių)
  2006-05-15
 • Vilniaus universitetas XVI - XVII amžiuje

  Universiteto steigimas. Dėstomieji dalykai ir pratybos. Profesoriai, studentai, mokymas. Dėl teisės ir medicinos fakultetų įkūrimo. Švietimas universitete. Akademijos reikšmė lietuvių kalbos ir literatūros raidai iki XVII amžiaus vidurio. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-20
 • Vilniaus universitetas: įkūrimo priežastys, struktūra, reikšmė Lietuvos kultūrai

  Įvadas. Aukštojo mokslo plitimas Europoje ir Lietuvoje. Vilniaus jėzuitų kolegija – Vilniaus universiteto ištakos. Vilniaus universiteto įsteigimas, struktūra. Vilniaus universiteto reikšmė Lietuvos kultūrai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-13
 • Vilniaus Universiteto (VU) istorija

  Universiteto įkūrimas. Ankstyvoji universiteto raida. Senojo universiteto suklestėjimas. Universiteto biblioteka ir spaustuvė. Universiteto nuosmukis ir bandymai persitvarkyti. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) vyriausioji mokykla. Edukacinė komisija. Martynas Počobutas. Imperatoriškasis Vilniaus universitetas (1803-1832). VU (Vilniaus Universiteto) palikimas ir atkūrimo projektai. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija: Lenkiškasis Stepono Batoro universitetas Vilniuje. Vytauto Didžiojo Universitetas Kaune (Lietuvos universitetas). Vilniaus Vastybinis universitetas (1944-1955). Vilniaus Valstybinis Vinco Kapsuko universitetas (1955-1990).
  Lietuvos istorija, špera(9 puslapiai)
  2009-11-20
 • Vilniaus Universiteto veikla XIX - XX amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Vilniaus universiteto istorija. Universiteto reikšmė Lietuvai. Lietuviškumas Vilniaus universitete. Vilniaus universiteto misija. Vilniaus universiteto vizija. Valdymo struktūra. Vilniaus universiteto rektoriai. Studentų skaičiaus kitimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-11-15
 • Vilniaus vaitai

  Vaito institucijos galių vystymasis. Įvadas. Tiriamos temos pagrindimas. Tyrimo objektas. Vaitija ir jos galių raida Vilniaus mieste XV - XVII amžiuje. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Istoriografija. Darbo struktūra. Vaitai Vilniuje. Vaitų profesijos. Vaitų galios.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-14
 • Vilniaus žydai bei jų praeitis Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Žydai nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpių. Vilniaus geto teatras. Vilniaus žydų istorija bei įžymybės.
  Lietuvos istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-02-14
Puslapyje rodyti po