Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ankstyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija (2)

  1009 metai. Misijos baltų žemėse ir riterių ordinų įsikūrimas Pabaltyje. Mindaugo Valstybė, valstybės susidarymas. Mindaugo krikštas ir karūnacija. Gedimino dinastijos kilmė. Lietuva XIII amžiaus pabaigoje XIV amžiuje. Lietuvių visuomenė XIII-XIV amžiuje. Gedimino valdymas. XIII amžiaus II pusės - 14 amžiaus politinė Lietuvos istorija, nuo Treniotos iki Algirdo. XIV amžiaus antrosios pusės karai su Vokiečių ordinu, Algirdo ir Kęstučio krikšto bandymai. Krėvos aktas ir Lietuvos krikštas, politinė situacija. Krėvos aktas. Lietuvos krikštas. Nuo Vytauto iki Žygimanto Senojo, politinės istorijos bruožai. Vytauto santykiai su Vokiečių ordinu. Kovos dėl didžiojo kunigaikščio sosto ir valstybės integracija, (1430-XV amžiaus pabaiga). Valstiečių įbaudžiavinimas ir valakų reforma. Liublino unija. Politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)organizacija. Knygos, rankraščiai ir spausdintos bibliotekos. Reformacija Lietuvoje. Menas ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestų raida. Stačiatikių bažnyčios padėtis Lietuvoje, bažnytinės unijos problema. Istorinė mintis Lietuvoje. Vienuolynai. Mokykla ir mokymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Luominės didžiojo kunigaikščio privilegijos. Lietuvos bajorija. Santykiai su Maskvos kunigaikštyste. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Teisė. Lietuvos raštija. Romėniška Lietuvių kilmės teorija.
  Lietuvos istorija, konspektas(14 puslapių)
  2010-08-16
 • Antanas Poška

  Įvadas. Lietuvių keliautojas Antanas Poška. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2010-07-16
 • Antanas Smetona

  Įvadas. Mokslo metai ir veiklos pradžia. "Vairas" ir vairininkai. Tarp parlamentizmo ir fašizmo. Kodėl diktatūra? Tautinis auklėjimas ir mažumos. Pabaigos žodis.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-07
 • Antanas Smetona (2)

  PowerPoint pristatymas. Prezidento biografija. Smetonos mokslai. Pirmas prezidentas. Signataras. Kultūrinė veikla. Revoliucionierius. "Viltis". Iki prezidento posto...
  Lietuvos istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-04-20
 • Antanas Smetona (3)

  Įžanga. Smetonos atėjimas į valdžią. Lietuva 1920 – 1926 metais. 1926 m. perversmo priežastys. A. Smetonos valdymo sistema. Spaudos ir kitos informacijos varžymas. Smetona, tauta ir tie, kurie buvo šalia jo. Ar pavyko A. Smetonai suvienyti šalį. A. Smetona valdymas buvo autoritarinis - diktatūrinis o gal fašistinis? Žemės įstatymas. Lietuvos užsienio politika A. Smetonos laikais. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-23
 • Antroji Lietuvos sovietinė okupacija 1944-1990

  Sąvokos. Valdymo sistema. Krašto sovietizacija. Laisvės kovos (1944-1953). Organizacijos. Katalikiškas pasipriešinimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-10
 • Antroji Lietuvos sovietizacija

  Pokarinis pasipriešinimas. Rezistencija. Disidentas. Deportacija. Socialistinės Europos šalys 1953 – 1980 metais. Atšilimo politikos atgarsiai Vidurio ir Pietryčių Europos valstybėse. Socialistinių šalių bendradarbiavimas. Kaip pasireiškė ekonominis vadovavimas. SSRS atšilimo ir sąstingio metais. Chruščiovo atėjimas į valdžią. Destalinizacija ir atšilimas. N. Chruščiovo pertvarkymai. Vadovaujant Leonidui Iljičiui Brežnevui.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Antroji Lietuvos sovietizacija. Kolektyvizacija ir tremtys

  Įvadas. Represinių struktūrų kūrimas. Pabaltijo rusų istorija. Pokario trėmimų pradžia. Masinės deportacijos. Tarybinės žemėvaldos atkūrimas ir gilinimas. Kolektyvizacijos prielaidos ir pradžia. Ištisinė kolektyvizacija. Ištisinės kolektyvizacijos pabaiga. Respublikos žemės ūkis po kolektyvizacijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(16 puslapių)
  2008-05-30
 • Ar galėjome šitiek pernešti?

  Rašinys apie tremtinį. "Ar galėjome šitiek pernešti?" Tremtis į Sibirą.
  Lietuvos istorija, rašinys(3 puslapiai)
  2007-06-12
 • Ar Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) gali būti vadinama lietuviška valstybe?

  Istorijos rašinys lietuvių kalba. Ar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) gali būti vadinama lietuviška valstybe?
  Lietuvos istorija, rašinys(1 puslapis)
  2007-02-12
 • Ar XIX amžiaus Lietuva buvo lietuviška?

  Istorijos rašinys. Ar XIX amžiaus Lietuva buvo lietuviška? Tautybė buvo siejama su jo vartojama kalba. Lenkybė Lietuvoje buvo įleidusi tvirtas šaknis. Grėsmė lietuviams buvo rusinimas.
  Lietuvos istorija, rašinys(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • Arijonų įsikūrimas Lietuvoje

  Įvadas. Arijonizmo pradžia Lietuvoje. Arijonai atsiskiria nuo kalvinistų. Arijoniečių pažiūros religiniu pagrindu. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-16
 • Atgimimo laikotarpio spauda

  Atgimimo laikotarpio spauda ir jos istorija. Atgimimo laikotarpis. Spauda. Romo Kalantos savižudybė. "Dainuojanti revoliucija".
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-19
 • Augustinas Voldemaras

  Augustinas Voldemaras. A. Voldemaro veikla iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Pirmasis Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas. A. Voldemaro veikla iki 1926m. gruodžio 17d. perversmo. A. Voldemaras valdžioje po 1926m. gruodžio 17d. perversmo. "Geležinio vilko" organizacija. Nepavykęs 1934m. pučas. A. Voldemaro asmeninės savybės. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Aukojimai Lietuvos priešistorėje

  Tyrimų apžvalga. Įvadas. Apeigos. Ugnis per apeigas. Žemėpačio pagerbimo apeigos. Šventovės ir alkai. Šventieji akmenys. Vilniaus perkūno šventovė. Ką aukojo. Apie aukojimus žalvario amžiuje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-21
 • Aukštaitija

  PowerPoint pristatymas. Aukštaitija. Aukštaitijos sudėtis. Panevėžys. Kaunas. Rumšiškės. Joniškis. Rokiškis. Ignalina. Radviliškis. Zarasai. Kupiškis. Utena.
  Lietuvos istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-07-04
 • Bajoriškoji demokratija ir anarchija Abiejų Tautų Respublikoje (ATR)

  Įvadas. Svarbiausias visuomenės sluoksnis – bajorija. Lietuvos ir Lenkijos valstybės santvarkos blogybės. "Liberum veto" ir seimų rinkimas. Didikų galia. Renkamų Respublikos valdovų epochos pradžia. Henriko artikulai. Stepono Batoro išrinkimas. Zigmanto III Vazos išrinkimas valdovu. Zigmanto Vazos laikai (1587–1632). Vladislovo Vazos valdymas (1632–1648). Jono Kazimiero Vazos valdymas (1648–1668). Mykolo Kaributos Vyšniovieckio valdymas (1669–1673). Jono Sobieskio valdymas. Saksų valdymas. Visuomeninis gyvenimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-12-14
 • Bajorų dvaras, ūkis ir kasdieninis gyvenimas: ūkio struktūra ir pajėgumas

  Įvadas. Bajorų dvaras, ūkis ir kasdienis gyvenimas. Būgiai. Renavas. Raudondvaris. Trijų dvarų ūkinės struktūros ir pajėgumo palyginimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-25
 • Bajorų luomo "aukso laisvės"

  Įvadas. Bajorų luomo valdžia pagal trijų autorių nuomones. Didikų gimininės įtaka valstybėje. Epochų poveikis autorių darbuose (kalbant apie bajorus). Lietuvių ir lenkų bajorai. Valdovo institucija ir jos įtakos silpimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-28
 • Baltai

  Įžanga. Baltų gentys gyvenusios Lietuvos teritorijoje: Aukštaičiai, Sėliai, Jotvingiai, Kuršiai, Skalviai, Žemaičiai, Lietuviai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Medžioklė. Žvejyba. Rankiojimas. Gintaro rinkimas. Audimas. Prekyba. Odos apdirbimas. Kaulo rago apdirbimas. Medžio apdirbimas. Keramika. Metalo dirbinių gamyba. Menas ir papuošalai. Gyvenvietės ir pastatai. Santykiai su kaimynais. Visuomenės santykiai. Baltų tikėjimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(17 puslapių)
  2005-05-14
Puslapyje rodyti po