Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Senovės istorija (3)

  Paleolitas. Klimatas. Svidrų kultūra. Mezolitas. Neolitas. Baltai. Didysis tautų kraustymasis. Žalvario amžius.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-12
 • Simono Daukanto istorijos darbų vaidmuo tautos atgimime

  Įvadas. Kalba viena svarbiausių etninės bendrijos išsaugojime. Simono Daukanto požiūris į pagonybę. Simono Daukanto veikalai, jų reikšmė lietuvių tautai. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-11-06
 • Skomantai

  Skomantai. Piliakalniai. IX - XII amžiaus plokštiniai kapinynai. Lamatos žemė. Skomantų kapinynas.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Slaptoji lietuvių spauda

  Slaptoji lietuvių spauda. Knygnešiai. Pirmieji slapti raštai. Lietuviškos mokyklos. Laikraščiai. Spaudos draudimo panaikinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-12-17
 • Slaptoji periodinė lietuvių spauda ir jos programa

  Pirmieji slapti raštai. "Aušra". "Aušros" programa. "Aušros" sustojimas. "Varpas". "Apžvalga". "Tėvynės sargas". Laikraščių reikšmė.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-11
 • Socialiniai, ūkiniai ir kultūriniai pokyčiai 1953-1988 metais

  Socialiniai, ūkiniai ir kultūriniai pokyčiai 1953- 1988 metais. Ekonominė politika. Kultūra. Disidentinis sąjūdis.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-24
 • Sovietinės Lietuvos kultūros raida

  Įvadas. Kultūros būklė okupuotoje Lietuvoje. Kultūrinių ir mokslinių institucijų veika Sovietinėje Lietuvoje. Teatrai ir muzikinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Literatūros ir rašytojų memorialiniai muziejai 1940-1990 metais. Knygų leidyba okupacijos laikotarpiu. Etinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-08
 • Sovietinis teroras. Pirmieji trėmimai

  Sovietinis teroras. Pirmieji trėmimai. Birželio trėmimas. 1941m. birželio 14-osios žaizdos.
  Lietuvos istorija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-02-26
 • Spaudos draudimo laikotarpio (1864-1904 metų) knygų platinimas

  Seminarinis pranešimas. Įvadas. Spaudos draudimo laikotarpio (1864-1904 metų) knygų platinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-07-08
 • Spaudos draudimo laikotarpis

  Įvadas. Spaudos draudimas. Politinė situacija Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2010-07-01
 • Spaudos draudimo panaikinimas

  Leidyklos ir spaustuvės. Knygų prekyba. Knygų tematika. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-12
 • Spaustuvių istorija

  Įvadas. I. J. Gutenbergo išradimas. Pranciškus Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas. Pirmosios Lietuvos spaustuvės. Reformatų spaustuvės. Akademijos spaustuvė. Mamoničių spaustuvė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-19
 • SSRS ir pasaulinės komunizmo sistemos žlugimas

  PowerPoint pristatymas. "SSRS ir pasaulinės komunizmo sistemos žlugimas. Lietuvos politines nepriklausomybės atkūrimas." pagal istorijos vadovelį 12 klasei. Faktai apie TSRS žlugimą. Sąjūdžio rinkiminė agitacija. Komunistinio bloko iširimas. Sovietų Sąjungos (SS) griuvimas. Michailas Gorbačiovas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Barikadų prie Aukščiausios Tarybos statymas. 1988–1989 m. laimėjimai kelyje į nepriklausomybę.
  Lietuvos istorija, pavyzdys(18 skaidrių)
  2010-05-28
 • Steigiamasis Seimas

  Steigiamasis Seimas. Istorijos faktai. Politinės partijos Steigiamajame Seime. Konstitucinė Steigiamojo Seimo rezoliucijos reikšmė. Mažasis seimas. Laikinoji Lietuvos Valstybės teisinė bazė. Valstybės teritorijos problema ir užsienio politika. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-12-07
 • Steigiamasis Seimas ir konstitucija

  Steigiamasis seimas ir konstitucija. Žemės reforma ir sava valiuta. Tarptautiniai santykiai. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Lietuvos vidaus politinė raida. 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmas. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917 - 1920 metais. 1918 m. ir 1919 m. Laikinosios Konstitucijos. Steigiamojo Seimo 1920m. Laikinoji Konstitucija. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. 1926 metų valstybinis perversmas ir 1928 metų Konstitucija. 1938 metų konstitucija. Tarybinės teisės kūrimas. 1951 metų Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. 1978 metų Konstitucija.
  Lietuvos istorija, konspektas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Stelmužės galiūno paunksmėje

  Įžanga. Stelmužės galiūno paunksmėje. Stelmužės ąžuolas. Stelmužė. Vergų bokštas. Koplyčia ir varpinė. Mauzoliejus. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-08-22
 • Steponas Batoras

  Stepono Batoro leidimas Upytės mieste statyti teismo pastatą. Šv. Jonų Bažnyčios įkūrimas. Stepono Batoro reikšmė parodose. Įvykiai prie Rotušės aikštės. Steponas Batoras patvirtina pirminius dovanojimus. Magdeburgo teisių suteikimas. Steponas Batoras sutvarko paštus. Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos skyrius. Stepono Batoro elekcija ir Lietuva. Santykiai su Maskva iki 1579m. 1579m. žygis ir Polocko atgavimas. Žygis į Pskovą ir 1582 m. paliaubos. Tikybiniai santykiai. Vilniaus akademijos įkūrimas. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas. Lietuvos statuto taisymas. Lietuvos banko įkūrimo projektas. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis. Išvados.
  Lietuvos istorija, konspektas(19 puslapių)
  2007-09-28
 • Steponas Batoras. Nuopelnai Lietuvos valstybei ir kultūrai

  Vilniaus universiteto įkūrimas. Vyriausiojo Tribunolo įkūrimas. Karinė reforma. Statuto pataisų rengimas. Monetų kaldinimas. Seimo darbo reglamentavimas. Pašto darbo reglamentavimas. Miestų privilegijos. Stepono Batoro valdymo reikšmė.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-14
 • Straipsnio analizė: V. Stravinskienė "Lenkai Lietuvoje. 1944 metų antroji pusė – 1946 metai: tarp pasirinkimo likti ar išvykti į Lenkiją?"

  Vitalijos Stravinskienės straipsnio "Lenkai Lietuvoje. 1944 metų antroji pusė – 1946 metai: tarp pasirinkimo likti ar išvykti į Lenkiją?" anotacija.
  Lietuvos istorija, analizė(4 puslapiai)
  2009-06-11
 • Svetimšaliai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje

  Įvadas. Kariuomenės organizavimas, algininkų atsiradimas. Kariuomenės hierarchija ir finansavimas. Svetimšalių tautybių įvairovė, apranga ir uniforma. 1717m. seimo reforma ir jos reikšmė kariuomenei. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-23
Puslapyje rodyti po