Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prisiminimai iš tremties

  Masinė ūkininkų deportacija. Kelionė. Prisiminimai iš tremties. Grįžimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-12-11
 • Radvilų giminė

  Įvadas. Radvilų atstovai. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Rudasis. Kristupas I Radvila Perkūnas. Kristupas II Radvila. Jonušas Radvila. Jurgis Radvila. Mikalojus Kristupas Našlaitėlis. Radvilų moterys. Barbora Radvilaitė. Liudvika Karolina Radvilaitė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-10
 • Radvilų giminė (2)

  PowerPoint pristatymas. Radvilų giminės herbai. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Juodasis. Kristupas Radvila Perkūnas. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Barbora Radvilaitė. Jurgis Radvila. Kristupas Radvila. Jonušas Radvila.
  Lietuvos istorija, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-05-15
 • Raganystės fenomenas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje

  Įvadas. Eretikų persekiojimas Vakarų Europoje. Raganų teismų atsiradimas Lietuvoje. Teisybės ieškojimas raganų teismuose. Raganų deginimo pabaiga. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-13
 • Raganų teismai Lietuvoje

  Įvadas. Dėstymas. Raganų persekiojimas. Statusas. Įrašai teismo knygose. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  Įžanga. Dėstymas. Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Istorinio laikotarpio aptarimas. Kas įtakojo knygų gamybą ir leidybą. Išvados.
  Lietuvos istorija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-11-16
 • Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) (2)

  Įžanga. Rašto atsiradimas Lietuvoje. Svarbiausi istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Vyraujančių tikybų rankraštinės knygos. Rankraštinių knygų menas. Pirmieji rankraštiniai tekstai lietuvių kalba. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-21
 • Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) iki spaudos atsiradimo. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų)

  Įvadas. Raštas ir raštvedyba Lietuvos valstybėje iki XV amžiaus. Svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Pirmieji lietuviški rankraštiniai tekstai. 1501 metais Mišiolo Glosis. Poteriai 1503 metais. Tractatus Sacerdotalis. 1530 metais Homilijų įrašas. Rankraštinės knygos menas. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų). Gotfrido Ostermejerio tyrinėjimai. Liudvikas Rėza. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-02
 • Raudondvario dvaras

  Dvaro istorija nuo jo atsiradimo iki dabar. Nuotraukos (4).
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-31
 • Raudonės pilis-dvaras

  Raudonės dvaro istorija. Malūnas. Parkas. Raudonės pilies valdovai. Raudonės krašto dainos. Dvaro įtaka Lietuvių kultūrai.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-26
 • Reformacija (4)

  Reformacijos pradžia Lietuvoje. Reformacijos etapai Lietuvoje. Nauji reiškiniai Lietuvos kultūroje. Švietimo reformos kryptys. Reformacijos bangos.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-08
 • Reformacija Lietuvoje

  Įvadas. Reformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Reformacija Lietuvoje (2)

  Reformacijos pradžia Lietuvoje. Pirmasis reformacijos etapas Lietuvoje. Pirmosios knygos lietuvių kalba. Švietimo reformos kryptys. Antroji reformacijos banga. Literatūrinės kalbos kūrimas ir norminimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK).
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-25
 • Reformacija Lietuvoje (3)

  Reformacija Lietuvoje. Rašto atsiradimas. Pirmoji lietuviška knyga. Spaudos platinimas.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-06-05
 • Reformacija Lietuvoje. Liuteroniškas ir kalvinistiškas periodai. Reformacijos susiskaldymas

  Reformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Reformacijos žlugimo priežastys. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2005-06-09
 • Reformacija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje

  PowerPoint pristatymas. Reformacijos pradininkai. Reformacija davė pradžią protestantizmui ir krikščionybės atšakoms. Reformacijos pradžia Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Abraomas Kulvietis. Aukštesnioji reformatų mokykla. Martyno Mažvydo Katekizmas. Katekizmo sandara. Liuteronybė. Kalvinizmas. Radvilos. Antitrinitarizmas. Reformacijos priežastys Lietuvoje. Reformacijos žlugimas. Reformacijos žlugimo priežastys. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(31 skaidrė)
  2011-05-19
 • Renesansas ir humanizmas Lietuvoje: kultūra, universitetas, mokslas

  Kultūrinė Lietuvos būklė Renesanso epochoje. Vakarų Europos ir Lietuvos renesanso skirtumai. Universitetai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) akademinis ir kultūrinis gyvenimas. Baudžiauninkai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-17
 • Renesansas Lietuvoje (2)

  Tikslas: rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją pateikta tema. Lentelės: Kultūrinio laikotarpio pagrindinis ryškiausias bruožas; Tikėjimas, religija, filosofija; Ryškiausi kultūros simboliai; Jų charakteristika; Perimtos kultūros vertybės; Jų charakteristika; Naujos sukurtos vertybės; Jų charakteristika.
  Lietuvos istorija, analizė(5 puslapiai)
  2006-09-20
 • Renesanso asmenybės. Renesanso epocha Lietuvoje

  Renesanso epocha Lietuvoje. Renesanso ir humanizmo sąvokos. Susidomėjimas antikine kultūra. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso menas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – Reformacijos pirmtakai. Renesanso asmenybės. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Danielius Kleinas. Simonas Daukantas. Konstantinas Sirvydas. Jonas Radvanas-Lietuvis. Mykolas Lietuvis. Pranciškus Skorina. Abraomas Kulvietis.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-03
 • Renesanso atsiradimo ir plitimo Lietuvoje ypatumai

  Renesansas Lietuvoje. Renesanso reiškimosi formos. Laikotarpiai. Martynas Mažvydas Vaitkūnas. Katekizmas. Pirmosios lietuviškos knygos turinys. "Giesmė Krikščioniškos" – pirmasis lietuviškas giesmynas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-03
Puslapyje rodyti po