Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Piliečių teisinė padėtis 1922 m. konstitucijoje

  Įvadas. 1922 m. Lietuvos valstybės konstitucija. Bendrieji 1922 m. konstitucijos bruožai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės 1922 m. konstitucijoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-28
 • Pinigų atsiradimo istorija. Požiūris į pinigus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

  Mainų teorija. Mokėjimų teorija. Sakralinė teorija. Monetos išradimas.
  Lietuvos istorija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-10-23
 • Pirmasis Lietuvos statutas. Parengimas ir priėmimas

  Pirmojo Lietuvos statuto kodifikavimas. Pirmojo Lietuvos statuto parengimas ir priėmimas. Pirmojo Lietuvos statuto tekstas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-18
 • Pirmasis pasaulinis karas 1914-1918 metais

  PowerPoint pristatymas. Karo pobūdis. Karo priežastys. Kariniai blokai. Trilypė Sąjunga 1882 metais. Antantė 1907 metais. Karo pretekstas ir pradžia. Karo frontai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2012-01-24
 • Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos valstybės atkūrimas

  Įžanga. Karas Rytuose 1914-1915. Vakarų fronte padėtis be išeities. Verdenes ir Soma. Jūrų karas. Karas ore. Rytų frontas 1916-1918. Nuotraukos. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Datos ir įvykiai.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-06-12
 • Pirmieji lietuvių paminėjimai rašytiniuose šaltiniuose

  Įvadas. Pirmieji paminėjimai apie aisčius. Pirmasis paminėjimas apie galindus ir sūduvius. Kiti įžymūs paminėjimai apie lietuvius. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-13
 • Pirmieji Lietuvos gyventojai

  Lietuvą dengia stori ledynai. Svarbiausi medžiojami gyvūnai – šiaurės elniai. Pirmieji gyventojai – klajokliai. Archeologiniai radiniai liudija apie giliausią praeitį: pirmieji įrankiai - akmeniniai kirvukai; titnagas - pagrindinė žaliava; kaulo dirbiniai; mediniai įrankiai. Lietuviai apsigyvena arčiau upių ir ežerų.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-10-14
 • Pirmieji Lietuvos paminėjimai rašytiniuose šaltiniuose

  Įvadas. Lietuviai karių tauta. Pirmieji Lietuvos paminėjimai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Pirmoji Lietuvos respublika: politika, ekonomika, kultūra

  Lietuva pirmojo pasaulinio karo metu. Lietuvos taryba. Lietuvos valstybės taryba. Kovos dėl nepriklausomybės. Mykolo Sleževičiaus vyriausybė. Prano Dovydaičio vyriausybė. Mykolo Sleževičiaus vyriausybė. Ernesto Galvanausko vyriausybė. 1920-05-15 Steigiamasis seimas. Kazio Griniaus vyriausybė. 1922 08 01 metų konstitucija. Lietuva parlamentizmo laikotarpiu. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Vlado Mirono vyriausybės. Socialinė ir ekonominė padėtis. Santykiai su SSRS. Lietuvos visuomenė, tautinių mažumų padėtis. Kultūrinis gyvenimas. Švietimo sistema. Literatūra. Teatras. Muzika. Dailė. Architektūra. Sportas.
  Lietuvos istorija, konspektas(13 puslapių)
  2010-06-04
 • Pirmoji sovietinė okupacija

  PowerPoint pristatymas. Lietuva patenka į SSSR įtakos sferą. SSRS pradeda spausti Lietuvą. Maskvos ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Iš SSRS 1940 06 14 ultimatumo Lietuvai. Vyriausybė pasimetusi. Lietuvos okupacija. Prosovietinės valdžios sudarymas. Pradeda veikti Lietuvos komunistai. Rinkimų į "Liaudies seimą" organizavimas. Iš agitacinių rinkiminės kampanijos šūkių. "Liaudies seimo" rinkimų farsas. Kad Seimo rinkimai vyko nesąžiningai liudija. "Liaudies seimo" svarbiausi klausimai. "Liaudies seimo" sprendimai. Lietuvos aneksija. Lietuvos sienų kaita 1939 - 1941 metais. Vakarų šalių reakcija į Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Lietuvos sovietizacija. Represijos ir deportacijos. Pasipriešinimas sovietizacijai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-04-04
 • Pirmoji spausdinta lietuviška knyga ir jos autorius Martynas Mažvydas

  Seminarinis pranešimas. Įvadas. Martynas Mažvydas. Jo kilmė. Pirmosios lietuviškos knygos pasirodymas. Pirmoji lietuviška knyga "katekizmas". Išoriniai duomenys. Knygos dalys. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-07-08
 • Pirmosios lietuviškos knygos reformacijos laikotarpiu

  Įvadas. Pirmųjų lietuviškų knygų rengėjai ir jų tematika. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-03-16
 • Plungės dvaras

  Architektūros istorijos referatas apie Plungės dvarą. Dvaro pastatymas, istorija, architektūriniai ypatumai.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-06-10
 • Pogrindinė ir oficialioji spauda 1940-1990 metais

  Įžanga. Nelegalioji spauda pirmosios tarybinės ir vokiečių okupacijos metais. Rezistencijos judėjimo spauda 1944-1957 m. Neginkluotojo Lietuvos pasipriešinimo spauda. Antrosios tarybinės okupacijos laikotarpis (1944-1990). Knygų tematika. Spaustuvių ir leidyklų veiklos charakteristika. Knygų prekyba. Periodinė spauda. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-08
 • POW perversmo bandymas ir jo poveikis Lietuvos Lenkijos santykiams

  Darbo tikslas yra ištirti POW veiklą Lietuvoje, šios organizacijos sąmokslo rengimą ir eigą. Pagrindinis uždavinys yra įvertinti tarptautiniu mastu Lietuvos Respublikos ir Lenkijos konflikto priežastis, perversmo rengimo aplinkybes ir sąlygas, įvykių eigą ir padarinius. Bendrai Lietuvos padėčiai apibūdinti bus vartojamos Reginos Žepkaitės monografijos "Lietuva tarptautinės politikos labirintuose (1918-1922)" bei "Lietuva ir Didžiosios valstybės 1918-1939". Tarptautinė politinė situacija. POW įkūrimas ir tikslai. POW veikla Lietuvoje. Perversmo organizavimas. Nepavykusio perversmo pasekmės. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(18 puslapių)
  2005-11-09
 • Prancūzmetis Lietuvoje

  Įvadas. Napoleonas Bonapartas. Napoleono armija prie Nemuno 1807 m. ir Tilžės taika. Atgarsiai Lietuvoje. Užnemunė Varšuvos kunigaikštystėje. Kova su "napoleonine" įtaka Lietuvoje prieš 1812 metų karą. Lietuva 1812 metų kare. Okupacinės valdžios Lietuvoje sudarymas ir jos veiklos sąlygos. Antibaudžiavinė Lietuvos valstiečių kova ir jos slopinimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-06-03
 • Prekyba Lietuvos senovėje

  Amatų atsiradimas ir Lietuvos užsienio prekyba. Užsienio prekybos objektai ir geografija. Mainų priemonės. Svetimų monetų paplitimas. Prekiniai pinigai. Gintaras ir kailiukai kaip mainų priemonė. Amatų atsiradimas. Lietuvos užsienio prekyba. Užsienio prekybos objektai ir geografija. Mainų priemonės. Svetimų monetų paplitimas. Prekiniai pinigai. Gintaras ir kailiukai kaip mainų priemonė. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-03
 • Prezidentas Antanas Smetona – diktatorius ar Lietuvos kūrėjas?

  A. Smetonos biografija. A. Smetonos asmenybė. A. Smetonos konfliktas su caro valdžia. A. Smetona - tautininkas. "Viltis". Emigracijos problema. Aktyvi A. Smetonos veikla. Tarybos pirmininkas. A. Smetona užsienyje. Gruodžio 16 d. perversmas. A. Smetonos valdymo ir fašizmo skirtumai. Antrojo pasaulinio karo metai. A. Smetonos reikšmė Lietuvai.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-03
 • Prezidento Antano Smetonos valdymas

  A.Smetonos autoritarinis rėžimas. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940m. tarptautinės krizės metu. Klaipėdos krašto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybė". Ribentropo - Molotovo paktų istorinė reikšmė.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-15
 • Prisiminimai apie tremtį

  Prisiminimai apie tremtį. Žmonių pasakojimai apie buvusias sąlygas, maisto stygių ir draudimą grįžti į tėvynę.
  Lietuvos istorija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-03-27
Puslapyje rodyti po