Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neolitas

  Įvadas. Neolitas Lietuvoje. Vėlyvasis neolitas. Etapai. Narvos kultūra.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Neolitas. Nemuno ir Narvos kultūros

  Neolitas. Nemuno ir Narvos kultūros. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-10
 • Nepriklausomas Lietuvos – Lenkijos valstybės gyvenimas

  Įvadas. Prieš išrenkant naują valdovą, pavyksta įvesti kiek permainų. Partijoms besipešant, įsigali rusai. Bajorai, supratę pavojų, bando ginti krašto nepriklausomybę. 1772 m. Rusija. Prūsija ir Austrija pirmą kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos valstybės žemes. Patyręs nelaimę, kraštas bando atsigauti. Švietimo Komisija kelia švietimą, gerina mokyklas. Antanas Tyzenhauzas kuria Lietuvos pramonę, atstato prekybą. Lietuvoje nustota kalti atskirus nuo Lenkijos pinigus. Kai kur dvarininkai gerina savo valstiečių būvį. Rusija ir Prūsija antrą kartą pasidalija Lietuvos-Lenkijos žemes 1793 m. T. Kosciuškos sukilimas. Tėvynės mylėtojai paskutinį kartą bando apginti jos nepriklausomybę. Rusija, Prūsija ir Austrija trečią ir paskutinį kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos žemes 1795 metais. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Nepriklausomos Lietuvos konstitucijos 1918 – 1940 m.

  Įvadas. Lietuvos konstitucijų raida 1918 – 1940 m. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-31
 • Pagonybės kulto vietos Lietuvoje

  Įvadas. Baltų religija. Senosios lietuvių šventvietės. Šventos girios, miškeliai ir medžiai. Šventkalniai ir piliakalniai. Šventi vandenys. Šventi akmenys. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2009-12-23
 • Pagrindinės Lietuvos istorijos datos

  Lietuvos istorijos datų chronologinė lentelė.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-03-11
 • Pagrindiniai rezistencijos dalyviai

  PowerPoint pristatymas. Juozas Vitkus-Kazimieraitis. A. Ramanauskas - Vanagas. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Algimanto apygarda. Vytauto apygarda. Vincas Kaulinis-Miškinis. Tauro apygarda. Zigmas Drunga-Mykolas, Jonas. Aleksandras Grybinas-Faustas. Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas. Žemaičių apygarda. Vladas Montvydas. Kęstučio apygarda. Aleksandras Miliulis-Neptūnas-Algimantas. Prisikėlimo apygarda. J. Paliūnas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(34 skaidrės)
  2006-02-09
 • Pakruojo dvaras

  Referatas apie Pakruojo dvarą. Dvaro įkūrėjas. Dvaro architektūra. Dvaro likimas.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-28
 • Panevėžio pradžia ir padėtis

  Pirmą kartą Upytės paminėjimas dokumentuose. Miesto pradžia. Miesto vardo kilmė. Miesto ir rajono herbas. Karai su rusais ir švedais. Miestas po baudžiavos panaikinimo. Pramonė. Panevėžys-malūnų miestas. Kultūrinis gyvenimas. Švietimas. Panevėžiečių tarmė ir tautosaka. Šiuolaikinis Panevėžys. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-09-08
 • Partizanai

  Įvadas. Kodėl lietuviai tapo partizanais? Kovos tikslai. Partizanų vienijimasis ir apygardų kūrimasis. Partizanų kovų raida: pirmieji puolimai, spauda, susekimai. Partizaninio judėjimo slopinimas: suėmimai, teismai, kalėjimai, tardymai. Partizanų veiksmai prieš komunistų pareigūnus. Partizaninio karo pabaiga. Požiūris į partizanus okupuotoje Lietuvoje. Partizaninio karo reikšmė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-09-06
 • Partizanai (2)

  Požiūris į partizanus. Mano komentaras.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-06-16
 • Partizaninis karas

  Partizaninio karo etapai. Pagrindiniai įvykiai.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-25
 • Partizaninis karas Lietuvoje

  Partizaninis karas Lietuvoje (1944 – 1953). Partizanų kovos priežastys ir tikslai. Pokario etapai. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. To meto žmonių pasakojimai. Taikos pokario rezistencijos istorija Klaipėdoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-06
 • Partizaninis karas Lietuvoje (2)

  Pirmasis partizaninio karo etapas: 1944 07-1946 05. Antrasis etapas: 1946 05 – 1948 11. Trečiasis etapas: 1948 11-1953 05
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-06
 • Partizanų gyvenimas ir buitis

  Įvadas. Dėstymas. Partizanų buitis. Dvasinis pasaulis ir tradicijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2008-06-20
 • Partizanų judėjimas Lietuvoje – garbė ar klaida?

  Partizanų judėjimas Lietuvoje. Kas tai - garbė ar klaida?
  Lietuvos istorija, rašinys(1 puslapis)
  2007-04-13
 • Partizanų judėjimas. Partizaninis karas 1944-1953 metais

  PowerPoint pristatymas. Partizano priesaika. Pirmasis etapas 1944 07-1946 05. Partizanų veiksmai. Partizanų apygardų kūrimasis. Apygardos. Partizanų apygardų organizacinė struktūra 1945-1946 m. Antrasis etapas 1946-1948. Partizanų veiksmai. Ryšiai tarp partizanų junginių. Trečiasis etapas 1948 11- 1953 05. Partizanų veiksmai. Partizaninio karo pabaiga.
  Lietuvos istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-16
 • Paskutinio posėdžio vertinimas Lietuvos istoriografijoje

  Įvadas. Geopolitinės padėties apžvalga II pasaulinio karo pradžioje SSRS politiniai sprendimai Lietuvos atžvilgiu. SSRS ultimatumas Lietuvai. Lietuvos valstybės vyriausybės paskutinis posėdis. Paskutinio posėdžio vertinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2009-10-29
 • Pastangos atkurti Lietuvos nepriklausomybę

  I-as Pasaulinis karas ir pastangos atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Istorijos testas su atsakymais.
  Lietuvos istorija, testas(4 puslapiai)
  2005-02-25
 • Petras Vileišis

  Petro Vileišio biografija, jo nuopelnai kovojant dėl Lietuvos spaudos draudimo panaikinimo, svarbiausi darbai, skleidę lietuvišką žodį. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-31
Puslapyje rodyti po