Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos prezidentai 1990-2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos vadovai 1990-2006 m. Algirdas Brazauskas. Karjera Tarybų Sąjungos laikais. Veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Rolandas Paksas. Biografijos faktai. Politinė karjera. Pakso skandalas. Artūras Paulauskas. Profesine karjera. Politinė karjera. Valdas Adamkus.
  Lietuvos istorija, pristatymas(40 skaidrių)
  2006-04-26
 • Lietuvos priešistorė

  Pirminis krašto apgyvendinimas. Gamtinės sąlygos. Mezolitas. Pirmieji sėslūs Lietuvos gyventojai. Ankstyvasis neolitas. Indoeuropiečių atėjimas. Baltų susidarymas. Metalų vartojimo pradžia.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-11
 • Lietuvos priešistorė (2)

  Lietuvos priešistorė. Paleolitas 40a-8a. pr.Kr. Mezolitas (vidurinis akmens amžius, 8000-4000 pr.Kr.). Neolitas (naujasis akmens amžius, 2500-1600 m.pr.Kr.). Archajiniai tikėjimai. Antropomorfinė dailė. Gintaro dirbinai. Antropomorfinės ir zoomorfinės figūros iš gintaro. Žalvario amžius (2-1 t-metis pr.Kr.).
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-17
 • Lietuvos proistorė

  Lietuvos proistorės periodizacija ir chronologija. Akmens amžius. Žalvario amžius. Geležies amžius. Žmogaus vystymosi stadijos. Klimato periodai. Mezolitas. Neolitas. Žalvario amžius. Laidojimo papročiai. Dirbiniai, keramika, visuomenė. Geležies amžius. Etnokultūrinės sritys. Etnokultūrinių sričių kaita. Rašytiniai šaltiniai. Tautų kraustymosi laikotarpis. Genčių ir valstybės susiformavimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-08
 • Lietuvos proistorė (2)

  XI–X tūkstantmetis pr. Kr. iki XIII amžiaus. Proistorė. Daiktinių šaltinių klasifikacija. Periodizacija ir chronologija. Akmens amžius. Žalvario amžius. Geležies amžius. Akmens amžiaus tyrinėtojai. Žalvario amžius. Ankstyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Senojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Viduriniojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Vėlyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. 1990 metų tyrinėjimai ir iki šiol. Akmens amžius. Žmogaus vystymosi stadijos. Gamtinės sąlygos Š. Europoje. Istoriografija. Paleolitas. Vėlyvasis paleolitas. Hamburgo kultūra. Bromės kultūra. Arensburgo kultūra. Svidro kultūra. Mezolitas. Kundros kultūra. Janislavecų kultūra. Neolitas. Nemuno kultūra. Narvos kultūra. Palaidojimai. Žalvario amžius. Laidosena. Laidojimo objektai. Ankstyvasis geležies amžius. Senasis geležies amžius. Vidurinysis geležies amžius V–VIII amžius. Etnokultūrinės sritys. Vėlyvasis geležies amžius VIII amžiaus pabaiga – IX amžius.
  Lietuvos istorija, konspektas(18 puslapių)
  2009-01-14
 • Lietuvos reformacija

  Religija ir kultūra XVI amžiuje. Reformacijos pradžia Lietuvoje. Keliai, kuriais reformacija veržėsi į Lietuvą. Prūsų įtaka. Abraomas Kulvietis – reformacijos idėjų skleidėjas Lietuvoje. Stanislovas Rapolionis ir Martynas Mažvydas – reformatai ir Lietuvių raštijos pradininkai. Stanislovas Rapolionis. Mažvydas.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-04-04
 • Lietuvos Respublikos prezidentai

  Powerpoint pristatymas. Lietuvos Respublikos prezidentų valdymo laikotarpiai. Antanas Smetona (1874-1944). Veikla. Aleksandras Stulginskis (1885-1969 metai). Išsilavinimas. Veikla. Kazys Grinius. Išsilavinimas. Veikla. Antanas Merkys. Algirdas Brazauskas. Tarybų Sąjungos laikai. Veikla Lietuvoje. Mintys. Valdas Adamkus. Nuopelnai Lietuvai. Laisvalaikis. Rolandas Paksas. Veikla Lietuvoje. Mintys. Artūras Paulauskas. Dalia Grybauskaitė. Apdovanojimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (19).
  Lietuvos istorija, pristatymas(26 skaidrės)
  2010-05-14
 • Lietuvos Respublikos prezidentai 1991-2011 metais

  PowerPoint pateiktis. Vytautas Landsbergis. Politinė veikla. Algirdas Mykolas Brazauskas (1993-1998 metai). Laisvalaikis ir geriausios frazės. Valdas Adamkus (1998-2003 metai) ir (2004-2009 metai). Lietuvos ir užsienio šalių valstybinių apdovanojimų skaičius. Laisvalaikis, įstatymai, laikotarpio problemos. Rolandas Paksas (2003-2004 metai). Laisvalaikis ir geriausios frazės. Pašalinimas iš prezidento pareigų. Dalia Grybauskaitė (2009). Laisvalaikis ir apdovanojimai. Prioritetai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9).
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-05-06
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992 metų

  Įvadas. Lietuvos konstitucijos istorinė raida. Lietuvos konstitucijos pagrindinio šalies įstatymo bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. LR Konstitucijos forma. Konstitucijos Struktūra ir sudedamosios dalys. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-09
 • Lietuvos rusai

  Įvadas. Nuo senovės iki Pirmojo pasaulinio karo. Lietuvos rusų kultūra. Tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-23
 • Lietuvos santykiai su kaimynais 1923.01.15 – 1939.03.22

  PowerPoint pristatymas. 1923 metų kovo 15 diena. Lietuvos veiksmai dėl Vilniaus krašto. Versalio taikos konferencija. 1923 metų sausio 15 diena. Klaipėdos sukilėliai. 1938 metų lapkričio 1 diena. 1939 metų kovo 23 diena. Hitlerio vizitas Klaipėdoje. Molotovo-Ribentropo paktas. 1918-1939.
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-12-05
 • Lietuvos slaptosios tarnybos 1918-1940 metais

  Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940 metais. Vadovai. Tarnybų aptarimas, pristatymas ir veikla.
  Lietuvos istorija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-14
 • Lietuvos socialinė, ekonominė ir kultūrinė raida (1918 – 1940)

  PowerPoint pristatymas. Kultūra. Švietimas. Architektūra. Dailė. Literatūra. Spauda. Teatras. Sportas. Lietuvos gyventojų sudėtis. Socialinė-ekonominė raida.
  Lietuvos istorija, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-04-04
 • Lietuvos spauda

  Įvadas. "Varpas". "Aušra". Knygnešių draugijos.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-02
 • Lietuvos statutai

  PowerPoint pristatymas. I statutas. Statuto sudarymo priežastys. II statutas. III statutas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(6 skaidrės)
  2005-08-31
 • Lietuvos statutai (2)

  Pirmasis Lietuvos Statutas. Įstatymų leidyba. Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai. A. Rotundas.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-13
 • Lietuvos švietimas 1918-1940 metais

  Lietuvos švietimas (1918–1940 metais). Vilniaus krašto švietimas (1918–1940 metais). Klaipėdos krašto švietimas (1918–1940metais). Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Lietuvos tarptautinis pripažinimas

  Pirmasis Lietuvos pripažinimo aktas. Siekiant kolektyvinio tarptautinio pripažinimo. Lietuva Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Antantės geopolitiniuose planuose. 1920 metų taikos sutartis su Rusija. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Naujų politinių realijų sąlygomis (po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo).
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-06-16
 • Lietuvos tarpukario kultūra

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistema 1918-1936 m. Teatras. Dailė. Muzika. Literatūra. Sportas. Krepšinis. Dviračių sportas, futbolas, lengvoji atletika, boksas. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-05-26
 • Lietuvos tautinė mažuma - lenkai

  Tautinė mažumos apibrėžimas. Lenkai, antroji pagal didumą Lietuvos tautinė mažuma. Lietuvos istoriniai santykiai su Lenkija: Liublino Unija, tarpukaris, atgimimas. Surašymo duomenys. Priedas.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2008-04-28
Puslapyje rodyti po