Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos nepriklausomybės idėja ir jos įgyvendinimas XX amžiaus pradžioje

  PowerPoint pristatymas. Nepriklausomybės idėjos iškėlimo pretekstas. Vilniaus konferencija ir Lietuvos taryba. Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė. Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimas. Valstybingumo pagrindai.
  Lietuvos istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2005-08-18
 • Lietuvos Nepriklausomybės kovos

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Nepriklausomybės kovos dėl nepriklausomybė apie 1918-1919 metus.
  Lietuvos istorija, pristatymas(16 skaidrių)
  2005-05-23
 • Lietuvos nepriklausomybės kovos (1918 - 1920 metais)

  Krašto gynimo organizavimas. Pirmosios vyriausybės sunkenybės. Bolševikų antplūdis ir Lietuvos kariuomenės kūrimo pradžia. Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais. Kovos. Taika. Kovos su bermontininkais. Naujojo Lietuvos priešo atsiradimas. Bermontininkų likvidavimas. Pradžia konflikto su Lenkais. Lenkų norai prijungti Lietuvą prie savo valstybės. Vilniaus atgavimas, Suvalkų sutartis ir gen. Želigovskio smurtas.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Lietuvos nepriklausomybės kovos (2)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Kovos su bolševikais. Kovos su bermontininkais. Kovos su lenkais. Asmenybės. Mykolas Šleževičius. Silvestras Žukauskas. Pavelas Bermontas-Avalovas. Juzefas Pilsudskis. Liucjanas Želigovskis.
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-05-21
 • Lietuvos numizmatikos bibliografija

  Trumpai aptariama numizmatikos srities bibliografija.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-04
 • Lietuvos okupacija

  Įvadas. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuvos okupacija. Lietuvos Respublikos politinių struktūrų griovimas. Ūkio sovietizacija. Švietimo, kultūros sovietizacija. Gyventojų persekiojimas. Trėmimai. Antroji sovietinė okupacija. Demografiniai nuostoliai. Gyventojų kaita. Okupacinės valdžios aparato formavimas. Partizaninis karas su okupantais. Kaimo sukolchozinimas. Trėmėjai ir kolaborantai. Ekonomika ir kultūra. Katalikų bažnyčia Stalino laikotarpiu. N. Chruščiovo "atlydys" ir L. Brežnevo centralizmas Lietuvoje. Centrizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis ir rezidencinis judėjimas Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-17
 • Lietuvos padėtis vokiečių, rusų priespaudoje prieš ir po Antrojo pasaulinio karo

  "Iš rankų į rankas". Įvadas. Lietuvos nepriklausomybė atkurta. Fašistinė Vokietija. Sovietų sąjunga. Antrasis pasaulinis karas. Partizaninis karas Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-14
 • Lietuvos pajūrio piliakalniai

  Įvadas. Piliakalnių struktūra. Sakmių apie piliakalnius kilmė. Pirmieji profesionalūs pajūrio piliakalnių tyrinėjimai. Archeologų radiniai Pajūrio zonos piliakalniuose. Lietuvos pajūrio piliakalnių keramika. Spėjamieji piliakalniai ir sunaikinti piliakalniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Lietuvos partizanai

  Aprašymas apie Lietuvos partizanus, sukilimo priežastis, tikslus. Žymiausi Lietuvos partizanai: Juozas Lukša, Juozas Vitkus, Adolfas Ramanauskas, Jonas Žemaitis, Jonas Noreika. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-24
 • Lietuvos partizanai (2)

  Didžiosios Kovos partizanų apygarda. Paminklinis kryžius žuvusiems Lydžio rinktinės Saturno būrio partizanams atminti. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-26
 • Lietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacija

  Lietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacija. Statybos statutas. Srovės, skatinusias domėjimąsi praeitimi. Sovietinės paveldosaugos sistemos kokybė. Tradicinė konservacinė nuostata.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Lietuvos piliakalniai

  Lietuvos piliakalniai: istorija, nuotraukos. Kernavės piliakalniai, Jurgaičių(Daumantų) piliakalnis (Kryžių kalnas), Punios piliakalnis, Papilės piliakalnis, Seredžiaus piliakalnis(Palemono kalnas), Pilaitė, Medvėgalio piliakalnis, Burbiškių piliakalnis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-02-28
 • Lietuvos piliakalniai (2)

  Įvadas. Bendros žinios apie piliakalnius. Lietuvos piliakalnių istorija. Utenos krašto piliakalniai. Kiti žymūs piliakalniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-25
 • Lietuvos pilys

  Įvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Chronologija. Žemėvalda. Medinės pilys. Mūrinės pilys. Po Vytauto mirties... Išvados. Iliustracijos (9).
  Lietuvos istorija, referatas(15 puslapių)
  2005-08-15
 • Lietuvos pilys (2)

  Įvadas. Medinės pilys. Mūrinės pilys. Vilniaus pilis. Kauno pilis. Trakų pilis. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-25
 • Lietuvos pinigai

  Lietuvos pinigų istorija. Seniausios mūsų monetos. Popieriniai pinigai. Rubliai ir kapeikos. Markes. Litas. Pinigas - žvėrių kailiai.
  Lietuvos istorija, rašinys(3 puslapiai)
  2007-08-06
 • Lietuvos pinigų istorija

  Nuo mainų link pinigų. Perėjimas nuo mainų prie monetų. Pirmosios pinigų apraiškos Lietuvoje. Romėniškos monetos Lietuvoje. Seniausi pinigai. XX amžiaus lietuviški pinigai. Euras. Išvados.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-09-01
 • Lietuvos pokyčiai 1953-1989 metais

  Lietuvos pokyčiai 1953-1989 metais. Ekonominė politika. Kultūra. Centralizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis sąjūdis. Lietuvos valstybės atkūrimas ir raida. Išvados. Priedai (1). Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lietuvos prezidentai

  PowerPoint pristatymas. Antanas Smetona. Steigiamasis seimas. Aleksandras Stulginskis. Kazys Grinius. Gruodžio perversmas. Antanas Merkys. Justas Paleckis. Algirdas Brazauskas. Valdas Adamkus. Rolandas Paksas. Artūras Paulauskas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-01-19
 • Lietuvos prezidentai (2)

  PowerPoint pristatymas. Antanas Smetona. Aleksandras Stulginskis. Kazys Grinius. Algirdas Mykolas Brazauskas. Valdas Adamkus. Rolandas Paksas. Artūras Paulauskas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-02-02
Puslapyje rodyti po