Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos karvedžiai

  Lietuvos kariuomenei vadovavę karininkai: Silvestras Žukauskas, Pranas Liatukas, Juozas Stanaitis, pulkininkas Konstantinas Žukas.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-03
 • Lietuvos katalikų padėtis Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje

  Įvadas. Lietuvos gyventojų lenkinimas. Bažnyčios vaidmuo. Kovos su lenkinimu Vilniaus vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Žemaičių (Kauno) vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Seinų vyskupystėje. Slaptųjų draugijų veikla. Lietuvos gyventojų rusinimas. Lietuvos rusinimas. Pravoslavų bažnyčios. Katalikų ir pravoslavų padėtis. Bažnyčių bei vienuolynų uždarinėjimai. Katalikybės varžymai. Valančiaus epocha. Posūkis į lietuvybę. Blaivybės sąjūdis. Kova prieš rusinimą. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-27
 • Lietuvos kelias į kovo 11-ają

  PowerPoint pristatymas. Kovo 11-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Pradžia. Lietuvos nepriklausomybė.
  Lietuvos istorija, referatas(10 skaidrių)
  2007-03-19
 • Lietuvos knygnešiai

  Lietuvių spauda XIX amžiaus viduryje. Galutinis spaudos uždraudimas. Valstiečių prašymai legalizuoti spaudą. Lietuviškos spaudos leidimas. Spaudos gabenimo ir platinimo būdai. Įkliuvimai dėl spaudos (1865–1890). Pirmoji knygnešių organizacija. Pirmosios pasaulietinės spaudos platinimo organizacijos. Susektų lietuviškų mokyklų skaičius. Spaudos draudimo panaikinimas ir lietuvių visuomenė. Išvada.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Lietuvos krikštas

  Įvadas. Lietuvos padėtis XIV amžiaus pabaigoje. Krikštytojo pasirinkimo problema. Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Lietuvos krikštas (3)

  Pirmieji misionieriai. Adalbertas. Krikščionių misijos Pabaltijyje. Lietuvos valdovai. Lietuvos krikštas. Jogailos privilegijos.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-11
 • Lietuvos krikštas (4)

  Įvadas. Lietuvos Krikštas. Krikšto problemos. Krikšto teisiniai aktai. Pirmosios valdovų privilegijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-08
 • Lietuvos krikštas ir Vilniaus vyskupystės įkūrimas

  Įvadas. Istorinės aplinkybės, skatinusios Lietuvą Lietuvą krikštytis. Krikšto pasirinkimo galimybės. Vokiečių ordinas. Lenkai. Rusai. Jogaila ir krikštas. Lietuvių krikštijimo etapai. Vilniaus vyskupystės įkūrimas. Krikšto įtaka tolimesnei Lietuvos raidai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(16 puslapių)
  2008-10-20
 • Lietuvos kultūra XVIII amžiuje

  Įvadas. Bibliotekos. Literatūra. Architektūra ir dailė. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais. Žymesnieji mokyklų kūrėjai. Teatras ir muzika. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-13
 • Lietuvos kultūra XVIII amžiuje

  Įvadas. Kultūros raida XVIII amžiuje. Architektūra ir menas. Švietimo epocha. Katalikų bažnyčios struktūra. XVIII amžiaus grafikos menas. Prekyba Lietuvos kaime. Ekonominio gyvenimo kėlimas. Socialinis Lietuvos gyvenimas XVIII amžiaus gale. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-18
 • Lietuvos kultūriniai laimėjimai tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Tarpukario metų kūrėjai. Naujos literatūros kryptys. Nepriklausomų metų kūrėjai. Teatrai (1919-1931). Kauno operos teatras. Klaipėdos konservatorija. Lietuvių dailės draugija.
  Lietuvos istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-02-28
 • Lietuvos kultūrinis gyvenimas po 1926 metų gruodžio perversmo

  PowerPoint pristatymas. Tarpukario poetai-rašytojai. Nepriklausomos Lietuvos rašytojai. Teatras. Muzika. Architektūra. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-23
 • Lietuvos kultūrinis identitetas ir istorija Europos kontekste

  Įvadas. Europietiškumas ir mes. Lietuvos civilizacinės galios praeityje ir dabar. Lietuvių civilizacinio renesanso bruožai. Europos sąjunga ir tautinis identitetas. Lietuvos kalba yra savita. Kolektyvinio identiteto forma – religija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Lietuvos kultūros paveldo apsauga

  Įvadas. Lietuvos kultūros paveldas. Lietuvos kultūros paveldo apsaugos įstatyminė bazė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-08-06
 • Lietuvos laimėjimai tarpukario metais

  Ekonomika. Švietimo sistema. Kultūrinis gyvenimas. Sportas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-18
 • Lietuvos laimėjimai tarpukario metais: švietimas

  Švietimo sistema. Aukštieji kursai ir Kauno universitetas.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-01-16
 • Lietuvos magdeburginių miestų rotušės

  Įvadas. Magdeburginio miesto rotušė. Vilniaus rotušė. Kauno rotušė. Kėdainių rotušė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2009-12-17
 • Lietuvos miestų herbai su hagiografiniais simboliais

  Įvadas. Hagiografiniai simboliai. Lietuvos miestų ir miestelių hagiografiniai simboliai. Išvados.
  Lietuvos istorija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-07
 • Lietuvos nekrikščioniškosios mažumos XIV–XVIII amžiuje

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mažumos. Vilnius. Totoriai. Karaimai. Žydai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-27
 • Lietuvos nepriklausomybei 15 metų

  Įvadas. 1991m. didžiųjų permainų metai. Sausio 13-osios atminimas. 1988 – 1997 metai. 1998 – Lietuva kopia karjeros laiptais. 1999 – Lietuva ir pasaulis. 2000 – Permainos valdžioje. 2001 – Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES). 2002 – Lietuva pasaulyje. 2003 – apdovanojimų ir pasiekimų metai. 2004 – Lietuva Europos Sąjungoje. Lietuvos Nepriklausomybės kovo 11-osios aktas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(61 puslapis)
  2006-12-15
Puslapyje rodyti po