Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuva XIII-XV amžiuje

  25 klausimų istorijos kryžiažodis. Tema: Lietuva XIII-XV amžiuje. Pateiktas kryžiažodis su atsakymais ir be atsakymų.
  Lietuvos istorija, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-12-14
 • Lietuva XIX amžiuje

  Lietuva XIX (19) amžiuje Rusijos imperijos sudėtyje. Slaptieji judėjimai 1817-1823 metais. 1830-1831 metų sukilimas. Slaptosios draugijos Nikalojaus I valdymo laikotarpiu. 1863 metų sukilimas. Katalikų bažnyčia ir jos politinis vaidmuo XIX amžiaus I -oje pusėje. Lietuvos ekonomika XIX amžiaus I -oje pusėje. Bajorija. Miestų luomai. Inteligentija. Valstiečiai. Baudžiavos panaikinimas. Lietuvos kultūros raida iki 1863 metų. Vilniaus universitetas. Literatūra ir menas. Rusinimo politika 1864-1905 metais. Bažnyčios padėtis ir vaidmuo. Lietuviška spauda. Švietimo raida po 1863 metų. Kultūra XIX amžiaus II pusėje. Klaipėdos kraštas XIX amžiuje. Lietuvos ūkis XIX amžiaus II pusėje - XX amžiaus pradžioje. Demografiniai ir socialiniai pokyčiai po 1863 metų.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-04-21
 • Lietuva XVIII amžiuje

  Lietuvos XVIII amžiaus datų konspektas.
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-21
 • Lietuviai II Pasaulinio karo metais

  Įvadas. Dėstymas. Trėmimai Antrojo pasaulinio karo metais. Pabaiga.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2006-06-01
 • Lietuviai nacių konclageriuose

  Lietuviai nacių konclageriuose. Štuthofas. Gyvenimas stovykloje. Ligos. "Garbės kaliniai". Kalinių likimai.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose

  Įvadas. Renesanso epocha. Mintys apie lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-05-23
 • Lietuviška knyga 1940-1999 metais

  Įžanga. Oficialioji spauda tarybinės okupacijos laikotarpiu. Knygos būklė hitlerinės okupacijos metais. Antrosios sovietinės okupacijos metų knyga. Leidyba ir leidėjai. Knygų tematika. Knygų platinimas. Pogrindžio spauda. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Lietuviška spauda 1904-1914 metais

  1904 metų belaukiant. Spaudą atgavus. Žymiausieji 1904-1914 metų leidiniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-12
 • Lietuviškos spaudos draudimas

  Spaudos draudimas 1864 - 1904 metais Lietuvoje. Spauda mokyklose. Pirmosios draudžiamos lietuviškos knygos (leidiniai). "Aušra". Knygnešiai. Motiejus Valančius. Etninių lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-23
 • Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais

  Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais. Įvadas. Įžanga. Draudimo motyvai. Gotiško raidyno uždraudimas. Caro pritarimas. Knygų leidyba. Knygnešiai. Knygų naikinimas. Pabaiga.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2006-01-11
 • Lietuviškosios raštijos pradžia

  Įvadas. Aplinkybės palankios lietuviškoms knygoms atsirasti. Lietuvių raštijos ir literatūros pradžia. Reformacija. Pirmoji lietuviška knyga. Kitos lietuviškos knygos. Lietuvių raštijos degradavimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-07
 • Lietuvių kalbos kilmė (3)

  Lietuvių kalbos kilmė. Baltų kalboms. Diachroninė kalbotyra. Lietuvių kalbos ištakas. Lietuvos vardas ir kontaktai su kitomis baltų gentimis bei rytiniais slavais. Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-27
 • Lietuvių kalbos likimas spaudos draudimo metais

  Įvadas. Spaudos draudimas. Knygnešiai – lietuvių tautos negausios inteligentijos ir liaudies ryšininkai. Keletas iš daugelio knygnešių. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Lietuvių kultūra XX amžiaus pradžioje (1900-1914 metais)

  Įvadas. XX amžiaus pradžios Lietuvių literatūros raidos ypatybės. Lietuvių tapybos raidos bruožai XX amžiaus pradžioje. Istorinės tapybos raidos sąlygos. Estetinės pažiūros. Realistinė tapyba Lietuvoje. Neoromantinė lietuvių kūryba. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos bruožai. Lietuvos teatro bruožai XX amžiaus pradžioje. Slaptosios Lietuvos draugijos. Legaliosios lietuvių draugijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2006-02-20
 • Lietuvių papuošalai IX-XII amžiuje

  Įvadas. Kaklo papuošalai. Segės. Smeigtukai. Apyrankės. Žiedai.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Lietuvių sklandymas ir jo istorija

  Apie sklandymą. Lietuvos sklandymo atsiradimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-05-31
 • Lietuvių tautinė savimonė

  Lietuvių tautinės savimonės skatinimas. Tautinės savimonės žadinimas. M. Daukšos tautos koncepcija. Lietuvos didikų ir bajorų XVIII (18) amžiaus nutautėjimas. Lietuvių tautinės savimonės apraiškos XIX (19) amžiaus pradžioje. Simonas Daukantas. Lietuvių tautinis atgimimas. Lietuvos valstybingumas.
  Lietuvos istorija, rašinys(3 puslapiai)
  2005-10-20
 • Lietuvių tautinės mažumos

  Įvadas. Rusai. Gudai (baltarusiai). Lenkai. Žydai. Latviai. Totoriai. Karaimai. Tautinės mažumos Lietuvos respublikoje. Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-14
 • Lietuvių tautos žadinimas

  PowerPoint pristatymas. Lietuviai XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Tautos žadinimo pradžia. Tautos žadintojai - valstietiškos kilmės inteligentai. Lietuvių inteligentijos veikla iki 1883 metų.  Laurynas Ivinskis (1810-1881). Lietuvių inteligentijos veikla po 1883 metų. Inteligentijos skilimas. Pirmosios politinės partijos. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės).
  Lietuvos istorija, pristatymas(18 skaidrių)
  2012-01-24
 • Lietuvių trėmimai 1944-1953 metais

  Lietuvių trėmimai 1944-1953 metais. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-25
Puslapyje rodyti po