Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuva 1918–1920 metais

  PowerPoint pristatymas. Lietuva (1918 pabaiga-1926 pradžia). Lietuvos Valstybės Tarybos paruošta ir lapkričio 2 d. priimta Laikinoji konstitucija skelbė. Pirmoji (A. Voldemaro) Lietuvos vyriausybė. Ministrų kabineto veikla. Nepriklausomybės kovos . Kovos su bolševikais. Nepriklausomybės kovos 1919 metais su bolševikais ir lenkais. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12). Kovos su bermontininkais. Lietuvių ir Lenkų konfliktas. Lenkų - rusų karas ir Lenkijos invazija į Lietuvą. Lietuvos tarptautinis pripažinimas. Kodėl vėlavo Lietuvos tarptautinis pripažinimas? Santykiai su Latvija. Steigiamasis Seimas (1920 -1922) . Steigiamojo Seimo pagrindiniai uždaviniai. 1922 rugpjūčio 1 dieną priimama Konstitucija. 1922 vasario 15 dieną priimtas Žemės reformos įstatymas. 1922 metų rugpjūčio 16 dieną įvesta nuosava valiuta - litas. Pirmasis seimas (1922 – 1923). Klaipėdos krašto sukilimas 1923 01 10-15. II Seimas (1923-1926). Antrojo Seimo laikų ypatybės. Trečiasis seimas (1926 gegužė-gruodis).
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-04-04
 • Lietuva 1939 – 1944 metais

  Chronologiniai įvykiai. Priešinimasis sovietizacijai. Vakarų šalių reakcija į Lietuvos aneksiją. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941-1944 m.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-18
 • Lietuva 1991-01-13

  Įžanga. Įvykių kronika. Žuvę už Lietuvos laisvę.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-04
 • Lietuva Antrajame pasauliniame kare

  Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Savitarpio pagalbos sutartys. Birželio ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Lietuvos sovietizacija. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Nacių okupacinis režimas. Teroras ir holokaustas. Rezistencija. Lietuviai rusų ir vokiečių kariuomenėse.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-01-03
 • Lietuva antrosios Sovietų okupacijos metais (1944 - 1990)

  PowerPoint pristatymas. Sovietinės Lietuvos valdžios aparato kūrimas, kolūkinės santvarkos diegimas, žemės nacionalizavimas, visuomenės sovietizacija: pramonė ir darbininkija, Lietuvos ūkio sovietinimas ir gyventojų rusinimas, pogrindinė rezistencija 1945–1990 metais.
  Lietuvos istorija, pristatymas(32 skaidrės)
  2005-02-28
 • Lietuva Europos politikoje (1795 – 1815)

  Įvadas. Emigrantų legionai Prancūzijos respublikos globoje. Prancūzijos revoliucija sujudino Lietuvos patriotus. Brolių Ciecierskių suokalbis. Lenkų kariai – legionininkai įsikuria Italijoje. Legionai savo tikslo nepasiekė. Rusijos šalininkų politiniai planai. Rusijos vyriausybė Lietuvoje įsteigia gubernijas. Rusijos imperatorės Jekaterinos II reformos Lietuvoje. Pavlo I vykdomos pertvarkos Lietuvoje. Lietuvos gyvenimas, valdant Aleksandrui I. Socialiniai santykiai Lietuvoje, prijungus ją prie Rusijos. Napoleono armija Lenkijoje ir Lietuvos Užnemunėje. Tilžės taika. Napoleono politika Lietuvoje ir Lenkijoje dėl valstybės atkūrimo. Napoleonas įkuria atskirą Lietuvos vyriausybę. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-09
 • Lietuva Mindaugo laikais

  Mindaugo pastangomis pavyko apsaugoti lietuvių tautą nuo išnaikinimo. Po Mindaugo mirties valstybė nesubyrėjo. Giminaičių maištas. Lietuvos valstybė tapo sunkiai nugalima. Būsimasis valdovas nugalėjo priešininkus. Ar tikrai Mindaugas buvo puikus karvedys? Ne tik valdovas, bet ir geras politikas. Karalystė padėjo išsaugoti lietuvių tautą.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-05
 • Lietuva parlamentiniu laikotarpiu

  Lietuva parlamentiniu laikotarpiu. Valstybės konstitucija. Žemės reforma. Savosios valiutos – lito įvedimas. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Valstybinis perversmas Lietuvoje. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-08
 • Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais

  PowerPoint pristatymas. Karo pradžia. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Vokietijos okupacija. Politika Lietuvoje. Jos siekiai atgauti nepriklausomybę. Konferencijos. 1917 metų rugsėjo 18-22 dieną buvo surengta Vilniaus konferencija. Lietuvos nepriklausomybės deklaracijoje buvo skelbiama. Ką daro vokiečiai? Darbas iliustruotas nuotraukomis (9).
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-02-12
 • Lietuva po Liublino unijos

  Visuomenės raida. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Lenkija - Abiejų Tautų Respublikos (ATR) atsiradimo priežastys ir raida.
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-04-24
 • Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje

  Lietuvos įjungimas į Rusijos imperijos sudėtį (1795 metai). Užnemunės likimas. Lietuvos bajorijos politiniai siekiai Prancūzijos-Rusijos karo metu. Lietuva Prancūzijos–Rusijos karo metu (1812 metai). Rusijos carų politika ir priešinimasis jai. 1831 metų sukilimas. 1863 metų sukilimas. Baudžiavos panaikinimo Lietuvoje (1861 m.) poveikis visuomenės raidai. Caro politika po 1863 metų sukilimo. Tautinis atgimimas. Lietuvos visuomenės priešinimasis: knygnešystė, slaptosios mokyklos, lietuviška spauda ("Aušra" ir "Varpas"). XX amžiaus pradžios pasikeitimai Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. Spaudos draudimo panaikinimas (1904 metai). Politinių partijų kūrimasis. Didysis Vilniaus seimas (1905 metai) ir jo reikšmė. Mažosios Lietuvos tautinis ir kultūrinis judėjimas. Užduotys.
  Lietuvos istorija, konspektas(20 puslapių)
  2006-03-22
 • Lietuva senovėje

  Įvadas. Istoriografija. Klimatas ir gamtos formavimasis. Baltijos teritorijos apgyvendinimas. Ūkis ir materialinė kultūra. Medžioklė. Rankiojimas. Žvejyba. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Visuomenės santykiai. Tikėjimas ir religija. Laidojimo papročiai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Lietuva sovietinės okupacijos metais: prisitaikymas, bendradarbiavimas, pasipriešinimas

  Sovietinės okupacijos laikotarpio lietuvių veikla, logika, situacija šalyje. Kovų, kolaboravimosi priežastys.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • Lietuva Sovietų Sąjungos sudėtyje (1940-1990m)

  Įvadas. Lietuvos ryšiai su kitomis valstybėmis. Komunizmo atsiradimas Rusijoje ir I-oji Lietuvos pažintis su sovietine santvarka. Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą. Lietuvos nepriklausomybės atgavimas. Valstybės simbolika. Teisės aktai ir įstatymai. Slaptosios sutartys su Vokietija. Teisės aktai, susieję Lietuvą su SSRS. Sovietinės Lietuvos Konstitucijos. Lietuvos išsilaisvinimas iš SSRS. SSRS kariuomenė Lietuvoje. Valstybės valdymo aparatas ir vadovai. Ekonominė vidaus politika. Lietuvių ryšiai su užsieniu. Pilietinių teisių varžymai. Pasipriešinimo judėjimai ir jų slopinimas. Sovietinio laikotarpio palikimas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuva tarpukario laikotarpiu

  Įvadas. Nepriklausomybės paskelbimas ir valstybės pripažinimas. Demokratinė (seiminė) Lietuva. Seiminio laikotarpio problemos. Valstybės raida po 1926m. perversmo ir autoritarizmo stiprėjimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Lietuva tarpukario metais

  Lietuvos Respublikos paskelbimas 1918 metais. Lietuvos valstybė 1918-1920 metais. Steigiamasis seimas (1920-1922 metais). Parlamentizmo laikotarpis (1922-1926 metais). Lietuva autoritarinio valdymo metais (1926-1940 metais).
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-29
 • Lietuva tarpukariu

  Steigiamasis seimas. Klaipėdos kraštas grąžinamas Lietuvai. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pažanga. Kultūra. Religija. Tautinės mažumos. Nepriklausomos Lietuvos prezidentai.
  Lietuvos istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Lietuva viduramžiais

  Lietuvos politinis gyvenimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos visuomenė XIV-XVII amžiuje. Lietuvos ūkis XIV–XVII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) švietimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos religinis gyvenimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūra ir menas XIV XVII amžiuje.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-17
 • Lietuva Vokietijos okupacijos metais

  PowerPoint pristatymas. 1941m birželio sukilimas. Sukilėlių veikla. Sukilimo skaičiai. Laikinoji vyriausybė. Vyriausybės problemos ir laimėjimai. Lietuva okupacijos metais. Lietuva okupacijos metais. Lietuva okupacijos metais. Priešinimasis nacistams. Pogrindinės organizacijos. Pogrindinės organizacijos. Lietuvos vietinė rinktinė. 16 – toji lietuviškų šalių divizija. Vokiečių pasitraukimas. Praradimai. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12).
  Lietuvos istorija, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-09-29
 • Lietuva XII - XV amžiuje

  Šaltinių žinios apie lietuvių žemių vidaus gyvenimą. Lietuvių žemių suvienijimas. Mindaugas ir jo karūnavimas. Krėvos sutartis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdymo problema. Jogailos ir Vytauto konfrontacija. Žalgirio mūšis. Gediminaičių valdymo laikotarpis. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po