Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Krikšto priėmimo Lietuvoje kultūrinė problema

  Krikšto priėmimo Lietuvoje kultūrinė problema. "Raštinių" kultūra. Įvadas. Darbo tikslas yra įvertinti krikšto pasekmes lietuvių tautai ir kultūrai. Krikšto pasirinkimo galimybės. Lietuvos kultūra iki krikščionybės. Lietuvių kultūros modernizacija. "Raštinių" kultūra. Ką byloja vėlyvieji senkapiai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2010-01-25
 • Kryžiažodis: Lietuva

  Kryžiažodis-laiptažodis. 20 klausimų su atsakymais iš Lietuvos istorijos nuo Lietuvos paminėjimo iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.
  Lietuvos istorija, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-06-03
 • Kryžių kalnas

  Mitologinė vietovės reikšmė. Sakralinė kalno ir jo aplinkos reikšmė. Etnografinė kalno reikšmė.
  Lietuvos istorija, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-23
 • Kultūrinis ir mokslinis sąjūdis XX amžiaus pradžioje

  Kultūrinis ir mokslinis sąjūdis XX amžiaus pradžioje. Pirmoji Lietuvos Respublikos aukštoji mokykla – universitetas. Teatras ir muzika. Sporto sąjūdis. Architektūra ir dаilė. Lietuvos lаimėjimаi 1918-1940 metais.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Kultūros istorija (13)

  Renesanso epochos chronologinės ribos ir susiformavimo priežastys. Renesanso epochos bruožai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai. Humanistinės pasaulėžiūros esmė ir plitimas. Europoje keliai. Žymiausi humanizmo ideologai. Renesanso apraiškos Lietuvoje: humanizmo ir reformacijos idėjų sklaida ir rezultatai: pilietybės ir tautybės samprata Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Renesanso menas: bruožai ir naujovės. Žmogaus individualybės, fizinio ir dvasinio grožio idėjos Renesanso menininkų darbuose. Italijos Renesanso ir Šiaurės Renesanso meno savitumas. Pateikite pavyzdžių. Renesanso apraiškos lotyniškoje Lietuvos literatūroje. Žymiausi šios literatūros kūrėjai ir jų darbų idėjos. Renesanso meno sklaida ir palikimas Lietuvoje (architektūra, tapyba). Aptarkite šio stiliaus raiškos Lietuvos architektūroje savitumą. Pagrįsk. Lietuvos bajorijos (L. Sapiega, Radvilos ir kt.) indėlis plėtojant Renesanso kultūrą Lietuvoje. Mikalojus Daukša. Naujųjų amžių charakteristika: chronologinės ribos ir svarbiausi procesai. Baroko epocha: racionalizmo ir empirizmo ginčas (paaiškinkite šių filosofinių teorijų esmę, įvardinkite jų šalininkus). Svarbiausi baroko stiliaus bruožai ir žymiausi baroko meno kūrėjai. Paaiškinkite kaip baroko mene (įvairiuose žanruose) atsispindi laikotarpio charakteris. Pateikite pavyzdžių. Lietuvos baroko architektūra ir dailė: statybų ir rekonstrukcijų laikotarpis; rezidentinių pilių statyba. Teatras ir muzika – bajoriškos reprezentacinės kultūros dalis. Švietimo sąjūdis, kilimo Vakarų Europoje priežastys. Klasicizmo stiliaus bruožai ir raida. Svarbiausios tendencijos, žymiausi kūrėjai. Aptarkite klasicizmo stiliaus raišką Lietuvos architektūroje ir dailėje. Pateikite pavyzdžių. Įvardinkite žymiausius Lietuvos klasicizmo kūrėjus. XVIII amžiaus (18 amžiaus) kultūros ir meno savitumai. Rokoko stiliaus esmė.
  Lietuvos istorija, špera(13 puslapių)
  2009-03-30
 • Kunigaikštis Gediminas

  Gedimino jaunystė. Gedimino šeima. Gediminas – Lietuvos submonarchas (1305 – 13015 m.). Gediminas ir vakarai. Gedimino įsigalėjimas Lietuvoje. Pirmieji mūšiai su kryžiuočiais (1316 – 1322m.). 1323 – 1324 m. Gedimino planas Lietuvos politinei blokadai pralaužti. Gedimino Lietuva politinės izoliacijos metais (1328 – 1341). Naujas Gedimino ketinimas krikštytis (1341 m.). Gedimino Rytų politika. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(16 puslapių)
  2005-09-30
 • Kuo reikšmingi buvo Lietuvos Statutai?

  Kuo reikšmingi buvo Lietuvos Statutai? 3 Lietuvos statutų aprašymas, analizė, reikšmė ir jų tolimesnės pasekmės.
  Lietuvos istorija, rašinys(1 puslapis)
  2007-03-09
 • Lageriai

  Tikslai. Įvadas. Tremtinių gyvenimas. Lageris. Lagerio ligos. Lagerio maistas. Kūryba. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-19
 • Lageris – žmogaus nužmoginimo sistema

  Įvadas. Tremtinių gyvenimas. "Lagerio savivalda". Lagerio maistas. Lagerio ligos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-30
 • Laikraštis "Varpas"

  Įvadas. "Varpas" ir lietuvių spaudos atkovojimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-12-01
 • Laikraštis "Varpas" - jo politinės nuostatos, struktūra, įkūrėjas

  Vietoje įvado. Modernios tautos formavimasis. Lietuviška spauda, jos draudimas. Trumpa "Aušros" apžvalga. Vincas Kudirka - "Varpo" įkūrėjas. "Varpo" gimimas. "Varpo" struktūra. Šešios pagrindinės politinės nuostatos atsispindėjusios "Varpe". "Varpo" ir "Aušros" skirtumai. Vietoje pabaigos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-15
 • Laisvės alėja

  Laisvės alėja. Kauno dramos teatras. Kauno muzikinis teatras. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Kauno soboras.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-12
 • Lakūnas Romualdas Marcinkus ir jo veikla antrajame pasauliniame kare

  Romualdas Marcinkus. Romualdas Marcinkus knygose ir filmuose. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-12
 • Laurynas Stuoka-Gucevičius ir jo kūrinys – Vilniaus katedra

  Laurynas Stuoka-Gucevičius. Mindaugo laikų katedra. Jogailos laikų katedra. Vytauto laikų katedra. Nauji kultūros vėjai Lietuvoje. L. Gucevičiaus katedra.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-17
 • Lenkija ir Lietuva

  Lietuvos ir Lenkijos santykiai. Kazimiero laikais. Jungtinė valstybė. Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiandien.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-04
 • Lenkijos ir Lietuvos santykiai 1918 – 1939 metais

  Įvadas. Lenkijos ir Lietuvos santykių pradžia. Kariniai Lenkų organizacijos maištai prieš Lietuvą. Maskvos sutarties reikšmė Lenkijos ir Lietuvos santykiams. Lenkijos požiūris į Tautų Sąjungą. Lenkijos ir Lietuvos konflikto priežastys. Lenkijos – Lietuvos derybos 1921 metais. Lenkijos ir Lietuvos santykiai 1927 – 1931 ir 1932–1939 metais. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Lenkijos-Lietuvos valstybės likvidavimas

  PowerPoint pristatymas. Ūkinė ir politinė situacija. Pirmasis Lietuvos-Lenkijos padalinimas. Ketverių metų seimas. 1791m. Gegužės 3-iosios konstitucija. Antrasis valstybės padalinimas. 1794m. sukilimas. Trečiasis padalijimas ir Lietuvos-Lenkijos valstybės likvidavimas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-18
 • Lenkijos—Lietuvos santykiai 1918–1939 metais

  Įvadas. Lenkijos ir Lietuvos Konflikto pradžia, demarkacinės linijos. Lietuva ir Lenkija Tautų sąjungos akiratyje. Lietuvos – Lenkijos derybos. Lietuvos pastangos atsiriboti nuo Lenkijos "globos". Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-09
 • Lenkų vaidmuo Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime

  Įvadas. Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo veiksniai. Dvaro įtaka polonizacijai Lietuvoje. Miestas – lenkų kalbos skleidėjas. Bažnyčios lenkinimo poveikis Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (LDK). Valstiečių lenkinimas. Tikrinių vardų lenkinimas. Polonizacija Lietuvoje pagal H. Turską. Apibendrinimas
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-20
 • Lietuva 1918 - 1940 metais

  Kovos dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Lietuvos tarybos sudarymas ir Vasario 16-osios aktas. Kovos su bolševikais ir bermontininkais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Steigiamasis seimas. Valstybės reformos ir Lietuvos vidaus politinis gyvenimas. Seimų laikotarpis. Krikščionių demokratų valdymo laikotarpis. Trečiasis seimas. Gruodžio 17 d. perversmas. Prezidento Antano Smetonos autoritarinis režimas. Autoritarinio režimo kūrimo bruožai. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940 m. tarptautinės krizės metu. 1938 m. Lenkijos ultimatumas. Klaipėdos karšto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybės" laikotarpis. Ribentropo-Molotovo paktų reikšmė. Lietuvos nepriklausomybės praradimas. SSRS įtakos sferoje. Nepriklausomybės netekimas. Lietuvos inkorporacija į SSRS ir sovietizacija. Lietuva Vokietijos okupacijos metais (1941- 1945). Tarp dviejų okupacijų. 1941 m. birželio sukilimas. Lietuvos valdymas Vokietijos okupacijos metais (1941- 1944). Lietuvos tautinių bendrijų naikinimas. Lietuviškosios antifašistinės rezistencijos bruožai. Stalininis režimas Lietuvoje ir partizaninis pasipriešinimas 1944- 1945 metais. Lietuva okupantų ir rezistentų priešpriešoje. J. Stalino valdymo metai Lietuvoje. Partizaninis karas Lietuvoje. Lietuvių išeivijos politinė veikla. Sovietinė Lietuva 6- 9 dešimtmečiais. Sovietinės sistemos permainos: nuo stalinizmo prie institucinio nacionalizmo. Politinė raida po 1953 m. ir institucinio nacionalizmo atsiradimas. Lietuvos kultūrinė ir socialinė raida stalininės okupacijos metais. Priešinimasis sovietiniam režimui. Masinio pasipriešinimo apraiškos. Neginkluota rezistencija Lietuvoje. Katalikiškasis pasipriešinimas. Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atkūrimas. Nepriklausomybės atkūrimas. Sąjūdžio įkūrimas ir veikla. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos respublikos raidos bruožai.
  Lietuvos istorija, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-29
Puslapyje rodyti po