Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Knygnešių veikla Lietuvoje XIX amžiuje

  Spaudos draudimas. Spaudos gabenimo ir platinimo būdai. Knygnešių bei skaitytojų regioninis pasiskirstymas. Svarbiausios knygnešių organizacijos.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-30
 • Ko mane moko istorija

  Tautinių mažumų ir etninių mažumų sąvokų samprata. Lietuvos valstybės politika tautinių mažumų atžvilgiu. Tautinių mažumų integracijos ypatumai. Apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-05-22
 • Konstitucija (2)

  PowerPoint pristatymas. Konstitucija. Konstitucijos tipai. Konstitucijoje nustatyta, kas ir kaip atlieka dvi pagrindines valdžios funkcijas. Valstybių valdžios institucijos. Yra trys pagrindiniai demokratinio valdymo modeliai. 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Pagal 1917m. gegužės 3 d. konstituciją. 1918 m. lapkričio 2 d. Konstitucija. 1919 m. balandžio 4 d. Konstitucijos papildymas. 1920 m. birželio 10 d. Konstitucija.
  Lietuvos istorija, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-09-21
 • Kościoły i klasztory katolickie

  Darbas apie Vilniaus bažnyčias ir vienuolynus (lenkų kalba). Kościoły i klasztory katolickie. Kościół św. Anny. Kościół św. Bartłomieja. B. Kościół św. Ignacego z klasztorem. Kościół św. Jakuba i Filipa. Kościół św. Jerzego I bazylika klasztora Karmelitów. Kościół św.Jozefa Oblubieńca wraz z klasztorem Karmelitanek Bożych. Kościół św. Marcina. Katedra św. Stanisława. Kościół św. Piotra i Pawła. Kościół Ewangelicko-Luteranski.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-07
 • Kovo 11-oji

  PowerPoint pristatymas. Po ilgų priespaudos metų ir sunkių kovų Lietuva 1918-1920 m. atkūrė ir įtvirtino nepriklausomą valstybę. Pirmosios pogrindinės organizacijos. 1990 m. kovo 11-oji. Nepriklausomybės aktas.
  Lietuvos istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-04-18
 • Kovo 11-osios aktas ir jo reikšmė

  Įvadas. Kovo 11-osios akto paskelbimas. Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos aktas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-21
 • Krauju srūvanti Lietuvos istorija

  Rašinys apie Lietuvos istorija. Krauju srūvanti tavo istorija, Lietuva. Kiekvienam žmogui jo tautos istorija turėtų būti labai svarbi. Lietuvos istorija žymi lietuvių meilę savo gimtam kraštui. Lietuva, atlaikiusi daug sunkių momentų, kai buvo bandoma sunaikinti lietuviškumą. Lietuviai Lietuvą gynė. Lietuvos istorija verta pasididžiavimo ir meilės.
  Lietuvos istorija, rašinys(1 puslapis)
  2008-04-17
 • Kražių skerdynės

  Kražiai. Kražių vienuolynas. Kražių skerdynės.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-05
 • Krėvos aktas

  Įvadas. Krėvos sutarties priežastys. Krėvos sutarties aktas: unija ar vedybų pažadai? Krėvos akto autentiškumas: Vėlyvas paskelbimas ir antriniai šaltiniai; Dokumento forma ir rašysena; Antspaudai; Laikymo vieta; Techninės priemonės. Krėvos sutarties vertinimai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-31
 • Krėvos aktas: unija ar vedybų pažadai?

  Samprotavimai, ar Krėvos aktas – tai dviejų valstybių unija, ar vedybų pažadai.
  Lietuvos istorija, rašinys(1 puslapis)
  2007-04-14
 • Krėvos aktas: vėlesnių laikų falsifikatas?

  Krėvos akto autentiškumo pagrindimas.
  Lietuvos istorija, rašinys(1 puslapis)
  2007-04-14
 • Krėvos sutartis

  Įvadas. Krėvos sutartis (vidaus ir užsienio situacija)Unija ar sutartis? Kovos dėl valdžios. Ordino grėsmės sumažinimas. Kęstučio ir Jogailos konfliktas. Vytauto klasta. Lietuvos derybos dėl krikšto su kaimynėmis. Lenkijos karalystės sosto likimas. Lenkijos perspektyvos dėl Lietuvos. Kritiška Lietuvos būklė. Lenkų ir lietuvių derybos. Krėvos aktas. Istoriko abejonė dėl Krėvos sutarties datos tikslumo. Jogailos įsipareigojimai. Jogaila tampa Lenkijos karaliumi. Lietuvos krikštas. Jogailos priimtos privilegijos. Krėvos akto pasekmės. Teigiamos. Neigiamos. Išvados.
  Lietuvos istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-23
 • Krėvos sutartis ir jos teisinis įvertinimas

  Įžanga. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Lenkijos karalystė iki Krėvos sutarties sudarymo. Pagrindinės Krėvos sutarties priežastys ir tikslai. Krėvos sutarties padariniai. Teisinis Krėvos sutarties įvertinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, rašinys(5 puslapiai)
  2008-03-30
 • Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tikslas ir uždaviniai. Krėvos sutarties įgyvendinimo pradžia. Krėvos sutartis. Krėvos sutartimi Jogaila įsipareigojo. Jogaila krikštija Lietuvą. Lietuvos krikšto pasekmės. Jogailos privilegijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-06-18
 • Krėvos unija ir jos vertinimas istoriografijoje

  Įvadas. Krėvos sutartis ir jos esmė. Krėvos sutarties aktas: unija ar vedybų pažadai? Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-12
 • Krikščionybė Lietuvoje

  Įvadas. Pirmieji kontaktai su krikščionybe pasaulyje. Pirmieji krikščionių misionierių bandymai krikštyti baltų tautas. XIII amžiaus įvykiai susiję su krikščionybe. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-08-27
 • Krikščionybės atsiradimas ir plitimas

  Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Krikščionybės įsigalėjimo priežastys. Jėzaus Kristaus gimimas. Jėzus Kristus ir jo mokymas. Krikščionybės plitimas. Krikščionybės plitimo procesas viduriniais amžiais, bažnyčios vaidmuo visuomenės gyvenime. Reformacija. Reformacija Lietuvoje. Kontrreformacija. Kontrreformacija Lietuvoje. Lietuvos krikšto problema. Mindaugo krikštas (1251m.). Lietuvos ir Žemaitijos krikštas.
  Lietuvos istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-09-12
 • Krikščionybės istorija Lietuvoje

  Pirmieji baltų kontaktai su krikščionybe. Mindaugo krikštas. Lietuvos kunigaikščių pažadai krikštytis XIV amžiuje. Lietuvos krikštas 1387 metais. Žemaičių krikštas 1417 metais ir byla Konstancos Susirinkime. Viduramžių Lietuvos katalikų Bažnyčia. Protestantiškoji reforma Lietuvoje. Katalikiškoji Reforma Lietuvoje (kontrreformacija). Rytų Bažnyčia Lietuvoje. Apšvieta Lietuvos katalikų Bažnyčioje. Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvoje Apšvietos epochoje. Katalikų Bažnyčios persekiojimas Rusijos imperijoje. Vyskupo M. Valančiaus pastoracinė veikla. Vyskupo M. Valančiaus laikysena bažnyčios persekiojimo metais (po 1863 m.) ir jos reikšmė. Tautinis sąjūdis Lietuvos Katalikų Bažnyčioje. Krikščioniškas socialinis mokymas ir Lietuva. Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Respublikoje. Bažnyčios gyvenimas Lietuvos Respublikoje (1918-1940). Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir totalitariniai režimai 1940-1944 metais. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir sovietų režimas. iki II Vatikano susirinkimo imtinai. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir sovietų režimas po II Vatikano Susirinkimo.
  Lietuvos istorija, konspektas(28 puslapiai)
  2006-04-27
 • Krikščionybės istorija Lietuvoje (2)

  Viduramžiai. Stačiatikiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Unita (Rytų apeigų katalikai). Nekrikščioniškos bendruomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): žydai. Nekrikščioniškos bendruomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): karaimai. Nekrikščioniškos bendruomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK): totoriai. Evangelikai. Evangelikai reformatai. Evangelikai liuteronai. Sentikiai. Katalikų Bažnyčia XIX amžiuje. 1863-1864 metų sukilimas ir jo rezultatai. Stačiatikinimo kampanijos priemonės. Protestantiškos bažnyčios carinės valdžios akiratyje. Religinės laisvės atgavimas XX amžiaus pradžioje. Bažnyčia pasaulinio karo ir nepriklausomos valstybės kūrimosi laikotarpiu. Religijos padėtis Lietuvoje tarpukariu (1918-1940). Bažnyčia ir sovietinis režimas 1940-1941 metais. Bažnyčios padėtis nacių okupacijos laikotarpiu 1941-1944 metais. Bažnyčia antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2011-03-31
 • Krikštas

  Krikšto klausimas. Katalikų bažnyčios organizacija. Pirmoji krikšto privilegija. Konstancos susirinkimas. Žemaičių skundas Konstancos bažnytiniam susirinkimui.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-26
Puslapyje rodyti po