Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujųjų amžių filosofija>Naujųjų amžių filosofijos referatai

Naujųjų amžių filosofijos referatai (93 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Imanuelis Kantas (6)

  Įvadas. Imanuelio Kanto gyvenimo biografija. Imanuelio Kanto pagrindiniai etikos bruožai. Imanuelio Kanto laisvės problema. Imanuelio Kantas apie pažinimas. Išvados. Imanuelio Kanto mintys.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(16 puslapių)
  2007-06-06
 • Imanuelis Kantas (8)

  Įvadas. Apie Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Imanuelis Kantas. Filosofija ir ugdymas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-03
 • Imanuelis Kantas ir jo filosofija

  Biografija. Filosofijos studijavimas pagal Kantą. Raida. Kritinė filosofija. Kantiškoji dorovės samprata. Kantas ir Lietuva. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-23
 • Ką reiškia John Locke‘o pasakymas, kad "intelekte nėra įgimtų principų"

  Įžanga. Prigimtinių idėjų teorijos kilmė. Locke’o įgimtų principų teorijos kritika. Locke‘o prigimtinių idėjų kritikos reikšmė. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-07
 • Kalbos ir tikrovės suvokimas L. Wittgenstein filosofijoje

  Ludwig Wittgenstein filosofija. Įvadas. Analitinės filosofijos principai Vitgenšteino traktate. Tautologija ir kontradikcija. Kalba ir logika. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2009-02-10
 • Kančia kaip gyvenimo esmė (A. Šopenhauerio filosofija)

  Įvadas. Arthuro Schopenhauerio biografija. A. Šopenhauerio filosofijos sistemos subjektas. Vienatvė A. Šopenhauerio filosofijoje. Skirtumas tarp Schopenhauerio ir Hegelio tipo idealistų. Valios supratimas. Rytų filosofijos idėjų įtaka Šopenhauerio filosofijai. Kančia A. Šopenhauerio filosofijoje. Meno filosofijos problematika. A. Šopenhauerio genijaus koncepcija. Išvada.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-30
 • Kanto filosofija

  Įžanga. Kanto filosofija. Kanto kūriniai. Dvasinė prieš kritinio periodo perspektyva. Koperniškasis perversmas naujųjų amžių filosofijoje. Transcendentalinė estetika (jausmingo pažinimo ir apriorinių formų teorija). Transcendentalinė analitika ir protinio pažinimo apriorinių formų teorija. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Kanto moralės filosofija

  Įvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protui filosofinį. Perėjimas nuo populiariosios moralės filosofijos į dorovės metafiziką. Paskutinis žingsnis nuo dorovės metafizikos į grynojo praktinio proto kritiką. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-27
 • Kanto moralės filosofija (2)

  Įvadas. Imanuelio Kanto kriticizmo samprata. Pažinimo medžiaga ir pažinimo forma kriticizmo teorijoje. I. Kanto etikos teorija. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Kanto moralės filosofija (3)

  Įvadas. I. Kanto heteronominė ir autonominė moralės samprata ir valios laisvė. Valios laisvė ir sąžinės autonomijos problema. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-22
 • Kanto moralės filosofija (4)

  Įvadas. I. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos ir valios laisvė. Transcedentalinė perskyra kaip moralės filosofijos pertvarkymo prielaida. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Valios laisvės ir sąžinės autonomijos problema. I. Kanto moralės filosofijos refleksijos dabarties moralės filosofijoje. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-04-24
 • Kanto moralės filosofija (5)

  Įvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Laisvės sąvoka – valios autonomijos aiškinimo pagrindas. Kategorinis imperatyvas. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2009-11-25
 • Karlas Marksas (7)

  Karlas Marksas ir jo pagalbininkai. Marksas ir ekonomika. Marksas ir "Kapitalas". Markso klaidos. Marksas ir religija. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-21
 • Klasikinis racionalizmas. Renė Dekartas

  Įvadas. Filosofija. Racionalizmas. Renė Dekartas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-02-21
 • Kritinis racionalizmas

  Įvadas. Racionalizmo pradmenys. Racionalistinės filosofijos atstovai. Kritinės diskusijos tradicija. Kritinis racionalizmas. Metodo idėja Renė Dekarto darbuose. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-04
 • Kuo I. Kanto etika skiriasi nuo D. Hume etikos?

  Kuo Imanuelio Kanto (Immanuel Kant) etika skiriasi nuo Deivido Hjumo (David Hume) etikos? Įvadas. Aprašymas. D. Hume apie idėjų atsiradimą. D. Hume žmogaus proto galimybės. D. Hume proto ignoravimas. I. Kantas apie daiktų ir pasaulio pažinimą. I. Kantas pažinimas grynuoju protu. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2010-03-30
 • Leonardas da Vinči "Septyni gyvenimo principai"

  Įvadas. Leonardas da Vinčis – italų Renesanso filosofas. Vienas geriausių jo kūrinių yra "Septyni gyvenimo principai". Ieškoti tiesos (Curiosità). Prisiimti atsakomybę (Dimostrzione). Aštrinti suvokimą (Sensazione). Pasitelkti šešėlį (Sfumato). Išlaikyti pusiausvyrą (Arte/ Scienza). Puoselėti vienovę (Corporalita). Susisieti su meile (Connessione). Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-31
 • M. Montaigne’is – išmintis kaip gyvenimo džiaugsmas

  Įvadas. Išmintis Antikoje. Sokratas. Platonas. Epikūras. Seneka. Išmintis Rytuose. Konfucijus. Lietuviai apie Išmintį. Jonas Sniadeckis. Juozas Girnius. Racionalistinės etikos atstovai. Immanuelis Kantas. Michelis Montaigne’is. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-01
 • Meno objektas; Architektūra A. Schopenhauerio veikale "Pasaulis kaip valia ir vaizdinys"

  Įžanga. Idėja. Žmogus - vergas, vertintojas, genijus. Architektūra A. Schopenhauerio filosofijoje. Aptarimas, kritika, pavyzdžiai.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-26
 • Meno sampratos transformacija: ankstyvoji versus brandžioji Hėgelio (Hegell) estetika

  Analitikos-Hermeneutikos Kontraversijos rašto darbas. Įvadas. Ankstyvoji Hegelio estetika. Jėnos romantikų meninė filosofija. Estetinio jausmo suabsoliutinimas ankstyvoje. Hegelio filosofijoje. Brandžioji G. Hėgelio (Hegell) estetika. Brandžiosios Hegelio estetikos moksliškumas. Meno mirties samprata brandžioje G. Hėgelio (Hegell) estetikoje. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(16 puslapių)
  2009-10-09
Puslapyje rodyti po