Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujųjų amžių filosofija

Naujųjų amžių filosofija (153 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klasikinis racionalizmas. Renė Dekartas

  Įvadas. Filosofija. Racionalizmas. Renė Dekartas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-02-21
 • Kritinis racionalizmas

  Įvadas. Racionalizmo pradmenys. Racionalistinės filosofijos atstovai. Kritinės diskusijos tradicija. Kritinis racionalizmas. Metodo idėja Renė Dekarto darbuose. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-04
 • Kūno ir sielos santykis R. Dekarto filosofijoje

  Įvadas. Rene Descartes (1596 – 1650). Galimybė pažinti pasaulį. Kūno žūtis. Siela. Dvasios požymiai.
  Naujųjų amžių filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-21
 • Kuo I. Kanto etika skiriasi nuo D. Hume etikos?

  Kuo Imanuelio Kanto (Immanuel Kant) etika skiriasi nuo Deivido Hjumo (David Hume) etikos? Įvadas. Aprašymas. D. Hume apie idėjų atsiradimą. D. Hume žmogaus proto galimybės. D. Hume proto ignoravimas. I. Kantas apie daiktų ir pasaulio pažinimą. I. Kantas pažinimas grynuoju protu. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2010-03-30
 • Leonardas da Vinči "Septyni gyvenimo principai"

  Įvadas. Leonardas da Vinčis – italų Renesanso filosofas. Vienas geriausių jo kūrinių yra "Septyni gyvenimo principai". Ieškoti tiesos (Curiosità). Prisiimti atsakomybę (Dimostrzione). Aštrinti suvokimą (Sensazione). Pasitelkti šešėlį (Sfumato). Išlaikyti pusiausvyrą (Arte/ Scienza). Puoselėti vienovę (Corporalita). Susisieti su meile (Connessione). Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2010-03-31
 • Leonardas da Vinči "Septyni gyvenimo principai" (2)

  PowerPoint pristatymas. Filosofijos refleksija: Leonardo da Vinčio 7 gyvenimo principai. Įvadas. Curiosità - ieškoti tiesos. Dimostrazione - prisiimti atsakomybę. Sensazione - aštrinti suvokimą. Sfumato - pasitelkti šešėlį. Arte/ Scienza - išlaikyti pusiausvyrą. Corporalita - puoselėti vienovę. Connessione - susisieti su meile. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-08-24
 • M. Montaigne’is – išmintis kaip gyvenimo džiaugsmas

  Įvadas. Išmintis Antikoje. Sokratas. Platonas. Epikūras. Seneka. Išmintis Rytuose. Konfucijus. Lietuviai apie Išmintį. Jonas Sniadeckis. Juozas Girnius. Racionalistinės etikos atstovai. Immanuelis Kantas. Michelis Montaigne’is. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-01
 • Menas ir istorijos pažanga Georgo Hėgelio filosofijoje

  Ginčas dėl meno vertinimo kriterijų. Meno savitumas. Meno vaidmuo laisvės sąmonės raidoje. Meno ribotumas. Georgas Hėgelis (Georg Hegel).
  Naujųjų amžių filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2006-01-10
 • Meno objektas; Architektūra A. Schopenhauerio veikale "Pasaulis kaip valia ir vaizdinys"

  Įžanga. Idėja. Žmogus - vergas, vertintojas, genijus. Architektūra A. Schopenhauerio filosofijoje. Aptarimas, kritika, pavyzdžiai.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-26
 • Meno sampratos transformacija: ankstyvoji versus brandžioji Hėgelio (Hegell) estetika

  Analitikos-Hermeneutikos Kontraversijos rašto darbas. Įvadas. Ankstyvoji Hegelio estetika. Jėnos romantikų meninė filosofija. Estetinio jausmo suabsoliutinimas ankstyvoje. Hegelio filosofijoje. Brandžioji G. Hėgelio (Hegell) estetika. Brandžiosios Hegelio estetikos moksliškumas. Meno mirties samprata brandžioje G. Hėgelio (Hegell) estetikoje. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(16 puslapių)
  2009-10-09
 • Metodo idėja Renė Dekarto raštuose

  Įžanga. R. Dekarto gyvenimas. R. Dekarto metodologijos principai. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-22
 • Moralė Vydūno filosofijoje

  Įvadas. Šiuolaikinės moralės principai. Moralė pagal Nyčę. Vydūno sveikatos filosofija. Moralė glūdi dvasinėje egzistencijoje. Žmonių santykiai. Reziumė.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • N. Makiavelis "Valdovas"

  Kūrinio priežastinės šaknys. Turinio analizė. Esminės valdovo vertybės. Valstybės tipai. Respublika ir kunigaikštystė. Paveldima ir mišri kunigaikštystė. Užkariavimų strategija. Valdovas privalo nuolat rūpintis karyba. Vadovas savo valdiniams turi būti ir geras ir blogas. Valdovas savo šalyje gali būti mylimas ir prisibijomas. Valdovo garbę kelia jo rūpinimasis talentais.
  Naujųjų amžių filosofija, analizė(6 puslapiai)
  2006-05-10
 • N. Makiavelis "Valdovas" (4)

  Įvadas. Naujas politinis metodas. Moralė ir religija. Makiavelio valstybės valdymo forma. Makiavelio "Valdovas" – šiuolaikinis lyderis. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-26
 • Pareiga ir gera valia I. Kanto filosofijoje

  Įvadas. Imanuelis Kantas. Geros valios teorija. Kaip suvokiama pareiga šiandieniame pasaulyje ir kaip ją suvokė garsusis filosofas, ar yra sąsaja tarp šiuolaikinio mąstymo ir kantizmo sąvokų? Dėstymas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2008-03-31
 • Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas

  Tema. Tikslas. Uždaviniai. Tezės. Tiesos problema. Racionalizmas. Dekartas. Dievo idėja. Empirizmas. Dž. Lokas. D. Hiumas.
  Naujųjų amžių filosofija, analizė(5 puslapiai)
  2006-12-08
 • Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas (2)

  Tema. Tikslas: Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešpriešų nagrinėjimas. Uždaviniai. Įžanga. Pažinimo šaltiniai. Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešprieša. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-08
 • Pažinimo teorijos nuo R. Dekarto iki D. Hiumo

  Įvadas. Pažinimo teorijos nuo sokratikų iki Aristotelio. Pažinimo teorijos nuo R. Dekarto iki D. Hiumo. I. Kanto pažinimo teorija. Empirinis ir teorinis pažinimas. Pažinimo objektas ir subjektas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-06
 • Pozityvistinės filosofijos vingiai. O. Kontas – pozityvistinės filosofijos pradininkas

  Scientistinė kryptis. Konto biografija. Konto filosofija. Pozityvi filosofija, pagal Kontą.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-01
 • Požiūris į laimę ir moralę pagal I. Kantą ir F. Nyčę

  Filosofijos rašinys apie Imanuelio Kanto (Immanuel Kant) ir Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) požiūrį į laimę. Kas yra laimė? Kaip tapti laimingam? Koks laimės ir moralės santykis I. Kanto ir F. Nyčės etikoje? Pagal I. Kanto knygą "Dorovės metafizikos pagrindai" ir F. Nyčės knygą "Rinktiniai raštai // Štai taip Zaratustra kalbėjo".
  Naujųjų amžių filosofija, rašinys(4 puslapiai)
  2008-02-29
Puslapyje rodyti po