Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujųjų amžių filosofija

Naujųjų amžių filosofija (153 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • G.W. Hėgelio būties samprata. Pasaulinis protas ir jo tikslas

  G. W. Hėgelio būties samprata. Pasaulinis protas ir jo tikslas. G. W. Hėgelio dvasių gradacija.
  Naujųjų amžių filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2006-03-23
 • G.W.F. Hėgelio požiūris į teisę ir teisingumą

  Įvadas. Georgo Vilhelmo Frydricho Hegelio (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) požiūris į teisę. Georgo Vilhelmo Frydricho Hegelio požiūris į teisingumą. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2009-06-02
 • Grožis, moralė ir estetika pagal J.F. Šilerį

  Filosofijos rašinys. Ar "aukštesnis menas" gali pasipriešinti istoriniam procesui, kur nieko neįstengia padaryti politinė prievarta bei revoliucijos? Ar pirmenybės teikimas grožio laisvei nėra atgyvenęs? Remtasi laiškais J.W. Gėtei (J.W. von Goethe). Johanas Fridrichas Šileris (Johann Christoph Friedrich von Schiller) "Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą".
  Naujųjų amžių filosofija, rašinys(7 puslapiai)
  2008-03-06
 • Hėgelio dvasios filosofija

  Hėgelio dvasios filosofija. 20 klausimų testas. Teisingi atsakymai.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-04
 • Hėgelio estetika

  Hėgelio estetika. Istorinės meno raidos formos. Pagrindinės meno rūšys. Reziume.
  Naujųjų amžių filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2009-01-05
 • Humanizmo ir reformacijos idėjos renesanso epochoje

  Įvadas. Humanizmo idėjos. Reformacijos idėjos. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Humanizmo samprata

  Humanizmo sąvoka renesanso epochos kontekste. Įvadas. Humanizmo samprata. Humaniška asmenybė. Humanizmo raidos istoriniai faktai. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-17
 • I. Kantas "Grynojo proto kritika"

  I. Kanto biografija. Ryšiai su Lietuva. Kantas ir Sokratas. Kanto etika. Moralė ir laimė. Moralinis gėris. Laisvės problema. Kitų filosofų pėdsakai I.Kanto darbuose. "Grynojo proto kritika". Tematika ir problematika. Tikslas. Pažinimo problema. Kriticizmas. Sprendimų samprata. Pažinimo lygmenys. Apriorinė sintezė. Transcendentalinė analitika. Filosofijos galimybės klausimas. "Transcendentaline metodo teorija". I. Kanto pažiūrų visuma. Pažinimo kategorijos. Pažinimo prieštaringumas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-17
 • I. Kantas "Grynojo proto kritika" (2)

  Imanuelis Kantas – "Grynojo proto kritika". Įvadas. Grynojo proto kritika.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-21
 • I. Kantas "Grynojo proto kritika" (3)

  Įvadas. I. Kanto filosofijos raida. I. Kanto veikalai. Grynojo proto kritika. Transcendentalinė estetika, erdvės ir laiko teorija. Transcendentalinė logika. Analitika. Transcendentalinė logika. Dialektika. Transcendentalinė metodų teorija. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • I. Kantas "Praktinio proto kritika" (2)

  Imanuelio Kanto knygos "Praktinio proto kritika" analizė. Įvadas. Analizė. Išvados. Priedas (1).
  Naujųjų amžių filosofija, analizė(13 puslapių)
  2007-05-02
 • I. Kantas ir Lietuva. Filosofinis požiūris

  Įvadas. I. Kanto kilmė (trumpa biografija). Filosofas ir lietuviai. Aplinka, kurioje gyveno I. Kantas. Moralinių filosofo principų artumas lietuvio pasaulėjautai. Atgimsta susidomėjimas I. Kanto filosofija Lietuvoje. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(16 puslapių)
  2006-10-26
 • I. Kantas. Kanto požiūris į teisę ir teisingumą

  Įvadas. Kantas - visų laikų mąstytojas. Kanto etika. Gėris ir blogis. Žmogus – ypatingas kūrinys. Teisingumas ir moralumas I. Kanto filosofijoje. Išvada.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-22
 • I. Kanto mokymas apie grynojo proto antinomijas

  Kanto mokymas apie grynojo proto antinomijas.
  Naujųjų amžių filosofija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-03-18
 • Imanuelio Kanto filosofija

  Šviečiamoji ir kritinė filosofija. I. Kanto gyvenimas. Du filosofiniai Kanto vystymosi laikotarpiai. Kanto kriticizmo pradžia. "Grynojo proto kritika". Mano mintis.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-23
 • Imanuelio Kanto kritinė filosofija. Dorovės samprata. Kantas ir Lietuva

  Imanuelio Kanto gyvenimo aprašymas. Kanto grynojo proto kritikos tikslai. Dorovės metafizikos pagrindai. Dorovės metafizika: teisės teorija. Dorovės metafizika: dorybių teorija. Kantas ir Lietuva. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(17 puslapių)
  2005-12-12
 • Imanuelis Kantas (2)

  Kanto moralinė filosofija. Racionalizmas ir "moters klausimas". Kantas apie piliečius, aktyvius ir pasyvius. Ruso (Rousseau) Redux. Socialiniai ir Politiniai Kūnai. Pradžioje... Kūnas.
  Naujųjų amžių filosofija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-06
 • Imanuelis Kantas (3)

  Vietoj įžangos. Pagrindiniai Imanuelio Kanto filosofijos bruožai.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • Imanuelis Kantas (4)

  Įvadas. Kantas-visų laikų mąstytojas. Kanto etika. Gėris ir blogis. Žmogus – ypatingas kūrinys. Išvada.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Imanuelis Kantas (5)

  Įvadas. I.Kanto asmenybė. Proto savikritika. Sprendimo galios kritika. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-20
Puslapyje rodyti po