Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija>Naujausiųjų amžių filosofijos referatai

Naujausiųjų amžių filosofijos referatai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Karlas Marksas ir marksizmas

  Įvadas. K. Markso visuomenės analizė. Marksizmo atsiradimas. Filosofiniai K. Markso veikalai. "Demokrito natūrfilosofijos ir Epikūro natūrfilosofijos skirtumas". "Dėl Hėgelio teisės filosofijos kritikos". "Žydų klausimu". "Ekonominiai ir filosofiniai 1844 metų rankraščiai". Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-08
 • M. Heidegerio būties supratimas

  M. Heidegerio būties supratimas. Būties prasmės paieškos. Būties charakteristika. Kasdienė žmogaus būtis. Žmogaus būtis baigtinė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-30
 • M. Heideggerio klasikinė filosofija kaip būties užmaršties kritika

  Martinas Haidegeris (Martin Heidegger). Įvadas. Vakarų tradicijos kaip būties užmaršties kritika. Būties sąvoka. Dasein. Kalba. Būtis ir žmogus. Heideggeriška pasaulio samprata. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-25
 • Marksizmas, modernioji ideokratija

  Įvadas. Ideokratija ar alternatyvi modernybė? Marksizmo vertinimai. Marxo pažiūros. Deterministinė laisvės koncepcija. Marxo panieka pilietinei visuomenei. Marksistų Umma, arba transnacionalinė tikratikių bendruomenė. Marksizmo simbolinė organizacija: nuo integralaus reliatyvizmo iki istorinio dogmatizmo. Marksizmo dvilypumas. Tragiškas marksizmo paradoksas. Marxo socialinė filosofija. Monistinė ir doktrininė marksizmo esmė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(23 puslapiai)
  2005-10-05
 • Martinas Heidegeris

  M. Heidegerio gyvenimas ir kūryba. Būtis ir laikas. Žmogus – būties piemuo. Mirties problemos traktavimas M.Heideggerio filosofijoje. Kalba kaip žmogaus egzistencijos formavimo veiksnys. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-02
 • Menas ir istorijos pažanga G. Hėgelio filosofijoje

  Ginčas dėl meno vertinimo kriterijų. Meno savitumas. Meno vaidmuo laisvės sąmonės raidoje. Meno ribotumas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-24
 • Modernios neotomistinės istorijos filosofijos bruožai

  Apibūdintos šios filosofinės krypties dalys – ontologija, pažinimo teorija, gamtos filosofija, žmogaus filosofija, socialinė filosofija, taip atskleidžiant bei įvertinant neotomistinės filosofijos bruožus. Įžanga. Bendroji metafizika. Pažinimo teorija. Žmogaus samprata. Socialinė doktrina. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-28
 • Ralf‘o Dahrendorf‘o modernusis socialinis konfliktas

  Įvadas. Revoliucijos ir modernusis socialinis konfliktas. "Martinezo paradoksas". "Gyvenimo šansai". Valdžios vaidmuo. Pilietybė. Arono pasaulis. Moderniosios problemos. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-04
 • S. Dali "Pilietinio karo nuojauta"

  Civilizacijos atspindžiai Salvadoro Dali paveiksle "Pilietinio karo nuojauta". Siurrealizmo atstovas. Paveikslo siužetas ir simboliai. Civilizacijos vystymosi rezultatas. Summary.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2008-06-26
 • Sorenas Kierkegardas

  Įvadas. Trys gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Individo subjektyvybė. Poetas – vaikas. Etinė stadija. Pakartojimas. Visuotinybė. Religinė stadija. Naujoji vidujybė. Tikėjimo paradoksas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Šiuolaikinė filosofijos samprata

  Įvadas. Karlas R. Poperis "Kaip aš įsivaizduoju filosofiją". Karlas Jaspersas "Filosofijos įvadas". Kas yra filosofija? Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-03
 • Televizija ir simuliakrai

  Knygos "Simuliakrai ir simuliacija" (Jean Baurillard) analizė, "Realybės riteris", Televizija ir simuliakrai, Tragedijos per televiziją, Holokaustas per televiziją.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2005-03-25
 • Trys gyvenimo stadijos pagal Søreną Kierkegaardą

  Įvadas. S. Kierkegaardas ir egzistencializmas. S. Kierkegaardo gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-25
 • Vydūnas apie asmens tobulėjimą

  Įvadas. Žmogaus asmenybės raiška. Asmenybės augimas. Veiksniai įtakojantys asmens tobulėjimą. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Kūnas. Jausmai. Mintys ir protas. Žmogaus esmė – dvasia (siela). Tikėjimas. Išvados. Résumé.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(23 puslapiai)
  2006-02-09
 • Vydūnas apie asmens tobulėjimą (2)

  Įvadas. Žmogaus asmenybės augimas. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Tikėjimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-24
 • Vydūnas ir Rytų filosofija

  Vydūno biografijos faktai. Vydūno filosofija. Rytų filosofija pagrįstas gėrio siekimo kelias. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-05
 • Vydūno sveikatos filosofijos bruožai

  Įvadas. Sveikatos aprašymas. Sveikatos filosofijos bruožai. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Vydūno takais. Vydūnas - filosofas ir moralistas

  Įvadas. Dėstymas. Biografija. Vydūno kūrybinis palikimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-08
 • Vilhelmas Frydrichas Nyčė

  F.Nyčės biografijos faktai. Kūryba. Filosofinės pažiūros. "Tragedijos gimimas" analizė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(15 puslapių)
  2005-09-23
 • Vilniaus Gaonas

  Įvadas. Vilniaus Gaono biografijos faktai. Vilniaus Gaono kūrybos kelias. Gaono pažiūrų apžvalga. Gaono pamokymai. Gaono reikšmė šiandieninėje pasaulėžiūroje. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-09-30
Puslapyje rodyti po