Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija>Naujausiųjų amžių filosofijos referatai

Naujausiųjų amžių filosofijos referatai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Egzistencializmas

  Įvadas. Kas yra egzistencializmas? Kraštinės situacijos. Mąstymas kyla iš kančios. Baimės kylimas iš nebūties grėsmės. Kokia gali būti kasdienybė? Egzistencinis mąstymas. Egzistencijos kelias į transcendenciją. Rūpestis ir skundas kasdieniu savo gyvenimu. Kokia yra paguodos prasmė ir vertė? Buvimas-mirties-link. Egzistencijos pabaiga. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-27
 • Egzistencializmas (4)

  Egzistencializmo samprata. Istorija. Pagrindiniai principai. Svarbesnės egzistencializmo idėjos. Moralinis egzistencializmo reliatyvumas. Egzistencinė humanizmo samprata. Egzistencializmo kritika. Egzistencializmo įtaka.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Egzistencializmas: pagrindinės problemos, požiūris ir atstovai

  Tikslas: Išsiaiškinti kas yra egzistencializmas, pagrindines problemas ir požiūrius. Apibūdinti egzistencializmo atstovus. Uždaviniai. Tezės. Atstovai. Išvados. Priedai (paveikslėliai).
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-13
 • Egzistencializmo idėjos šiuolaikinėje visuomenėje

  Kas yra egzistencija, egzistencializmas? Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Filosofinė egzistencijos plotmė. Jos atsiradimas. Žmogaus būtis ir egzistencija. Egzistencializmo santykis su visuomene. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-16
 • Egzistencinė filosofija

  Įvadas į egzistencinės filosofiją. Egzistencinės filosofijos istorija. Filosofai ir jų pagrindines idėjos. Pagrindinės egzistencialistų koncepcijos. Egzistencinio mąstymo prasmė. Egzistencinė filosofija. Egzistencinis mąstymas. Siorenas Kierkegoras. Karlas Jaspersas. Albertas Kamiu. Žanas - Polis Sartras. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-27
 • Egzistencinė filosofija (2)

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su egzistencializmu, aptarti įvairių autorių keliamas problemas, idėjas, vertybes bei požiūrį į jas. Egzistencinės filosofijos istorija. Pagrindiniai principai. Egzistencialistai, keliamos problemos. Fydrichas Nyčė, Artūras Šopenhaueris. Karlas Teodoras Jaspersas. Alberas Kamiu. Žanas Polis Sartras. Gabrielis Marselis. Lietuvos egzistencialistai. Juozas Girnius. Antanas Maceina. Arvydas Šliogeris. Egzistencializmo įtaka. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-15
 • Egzistencinė filosofija ir jos raida

  Įvadas. Egzistencinė filosofija ir jos raida. Egzistencijos filosofijos ištakos. S. Kierkegoras — egzistencinio mąstymo pradininkas. E. Huserlio fenomenologija. Išvada.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-14
 • Empirizmo srovė Vakarų filosofijoje: David Hume

  Įvadas. David Hume pažiūros. Įspūdžiai ir idėjos. Faktai ir idėjų santykiai. Priežastingumo sąvokos kritika. Jėgos sąvokos kritika. Substancijos sąvokos kritika. Religijos kritika. Dorovės filosofija. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-08
 • F. Nyčė "Moralės genealogija"

  Friedrich Nietzsche "Moralės genealogija". Friedrich'o Nietzsche's gyvenimas ir veikalai. Friedrich Nietzsche pažiūros. Pirmtakai. Įtaka. Friedrich'o Nietzsche's "Moralės genealogija". "Gėris ir blogis", "Gera ir prasta". "Kaltė", "Nešvari sąžinė" ir panašūs dalykai. Ką reiškia asketiškieji idealai? Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-18
 • F. Nyčė "Štai taip kalbėjo Zaratustra "

  F. Nyčė (Friedrich Nietzsche) knyga "Štai taip kalbėjo Zaratustra". Įvadas. Apie meilę ir santuoką. Apie karą ir karius. Apie dievo tarnus. Apie tris virsmus. Apie antžmogį. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-03
 • F. Nyčė "Tragedijos gimimas" (2)

  Fridrichas Nyčė - XIX amžiaus mąstytojas. Filosofinė pasaulėžiūra. F. Nyčės knygos "Tragedijos gimimas" analizė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-13
 • F. Nyčė "Tragedijos gimimas" (3)

  Vakarų filosofija. F. Nyčės veikalo "Tragedijos gimimas" analizė. Įtakos. Muzika ir tragedija. Estetika. Poezijos ir muzikos santykis.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • F. Nyčė. Antžmogio teorija

  F. Nyčės gyvenimas . F. Nyčės antžmogio teorija. "Eunuchų karta". F. Nyčės požiūris į istoriją. Gyvenimo esmė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-01-30
 • F. Nyčės filosofija

  Įvadas. F. Nyčės biografija. F. Nyčės antifilosofija. Dievo mirtis. Gyventi+valia viešpatauti - tapti antžmogiu. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-28
 • F.M. Dostojevskio "Didžiojo Inkvizitoriaus" legendos prasmė

  Dostojevskio Didžiojo Inkvizitoriaus legendos prasmė. Psichologinė legendos prasmė. Moralinė legendos prasmė. Metafizinė legendos prasmė. A. Maceinos komentaras "Tylintis Kristus". Apibendrinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-01
 • Filosofija ir poezija

  Hansas Georgas Gadameris. Filosofija ir poezija. Filosofija ir hermeneutika. Filosofija ir literatūra.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-24
 • Filosofija Lietuvoje

  Tautinio sąjūdžio filosofija. Vydūnas. Modernioji filosofija (XX amžiaus pirmoji pusė). Stasys Šalkauskis. Antanas Maceina.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-20
 • Filosofiniai ieškojimai Hermano Hesės kūryboje

  Įžanga. Amžinasis būties dualizmas H. Hesės kūryboje. Mirties problema H. Hesės kūryboje. Santrauka.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-22
 • Filosofinis antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo ugdymo probelma: nusikalstamumas

  Filosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti filosofijos sampratos, bei antropologijos ir pedagogikos santykio teorinę medžiagą, bei šios teorijos pagrindu taikant problemų sprendimu pagrįstą mokymosi metodą išanalizuoti šiuo metu aktualią su ugdymu susijusią problemą. Jaunimo nusikalstamumo didėjimas – šių dienų problema, nereikalaujanti didelių komentarų pagrįsti jos aktualumą. Filosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo nusikalstamumas — priežastys ir pasekmės. Probleminis medis. Problemos analizė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-21
 • Frydricho Nyčės estetika

  Irracionalistinė Nyčės filosofija. Estetinės koncepcijos ir filosofinių idėjų įtaka nūdienos mąstymui. Apoloniškasis ir dionisiškasis meno pradai. Antikinė tragedija, kaip "muzikos dvasios" išraiška.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-09
Puslapyje rodyti po