Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija

Naujausiųjų amžių filosofija (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesos kritika, kaip Antžmogio moralės teigimas

  1 Tezė: Nietzsche (F. Nyčė) postuluoja Dievo nebuvimą, kad galėtų pagrįsti savo moralę. Dievas F. Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. 2 Tezė: Objektyvios tiesos paneigimas kartu ir Dievo bei moralės neigimas. Tiesos kritika Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. Naujoji moralė ir Antžmogis. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-22
 • Trys gyvenimo stadijos pagal Søreną Kierkegaardą

  Įvadas. S. Kierkegaardas ir egzistencializmas. S. Kierkegaardo gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-25
 • Vydūnas apie asmens tobulėjimą

  Įvadas. Žmogaus asmenybės raiška. Asmenybės augimas. Veiksniai įtakojantys asmens tobulėjimą. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Kūnas. Jausmai. Mintys ir protas. Žmogaus esmė – dvasia (siela). Tikėjimas. Išvados. Résumé.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(23 puslapiai)
  2006-02-09
 • Vydūnas apie asmens tobulėjimą (2)

  Įvadas. Žmogaus asmenybės augimas. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Tikėjimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-24
 • Vydūnas ir Rytų filosofija

  Vydūno biografijos faktai. Vydūno filosofija. Rytų filosofija pagrįstas gėrio siekimo kelias. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-05
 • Vydūno sveikatos filosofijos bruožai

  Įvadas. Sveikatos aprašymas. Sveikatos filosofijos bruožai. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Vydūno takais. Vydūnas - filosofas ir moralistas

  Įvadas. Dėstymas. Biografija. Vydūno kūrybinis palikimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-08
 • Vilhelmas Frydrichas Nyčė

  F.Nyčės biografijos faktai. Kūryba. Filosofinės pažiūros. "Tragedijos gimimas" analizė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(15 puslapių)
  2005-09-23
 • Vilniaus Gaonas

  Įvadas. Vilniaus Gaono biografijos faktai. Vilniaus Gaono kūrybos kelias. Gaono pažiūrų apžvalga. Gaono pamokymai. Gaono reikšmė šiandieninėje pasaulėžiūroje. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-09-30
 • Vytauto Kavolio kultūros filosofijos bruožai

  Įvadas. Šiuolaikinė kultūros samprata. Kultūros sąvoka socialiniuose moksluose. Kultūros veikla. Kultūrų modernėjimai. Lietuvių kultūros modernizacijos laikotarpiai. Avangardinių kultūrų samprata. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(15 puslapių)
  2007-05-17
 • Volteras (3)

  Voltaire (Francois-Marie Arouet). Įvadas. Volteras (Voltaire) – Apšvietos epochos idėjinis vedlys. Volteras (Voltaire) – Kultūrologijos istorijos tyrinėtojas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-16
 • XX amžiaus filosofija

  Įvadas. Fizika. Biologija. Gyvenimo filosofija. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-04
 • XX amžiaus filosofijos kryptys ir srovės

  Įvadas. Hermeneutika. Žodžio "hermeneutika" kilmė. Pragmatizmas. Marksizmas. Marksizmo atsiradimas. Klasikinis marksizmas. Marksizmas-leninizmas. Trockizmas. Maoizmas. Neomarksizmas ir Frankfurto mokykla. Feminizmas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-04-17
 • XX amžiaus filosofijos paradigmos

  Pozityvizmas. Neopozityvizmas. Fenomenologija. E. Husserl. Egzistencializmas. M. Heidegger. Hermeneutika. Struktūralizmas. Levi-Strauss. Poststruktūralizmas. J. Derrida. Postmodernizmas. Postmodernios vartotojų visuomenės bruožai. Z. Bauman.
  Naujausiųjų amžių filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-14
 • Ž. Ž. Ruso samprotavimai apie žmogaus nelygybės kilmę

  Įvadas. Žano Žako Ruso samprotavimai apie žmonių nelygybės kilmę. Pirmykštis žmonių gyvenimas ir jo tobulėjimas. Ž. Ž. Ruso samprotavimai apie žmogaus nelygybę. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-11-10
 • Žmogaus egzistencijos prasmė A. Maceinos "Jobo dramoje"

  Įvadas. Egzistencinė nuotaika. Egzistencija kaip pašaukimas. Egzistencijos praeinamumas. Egzistencijos pabaiga. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-25
 • Žmogaus samprata Nyčės filosofijoje

  Įvadas. Žmogus – klausianti būtybė. Nepalankios sąlygos ne visuomet yra blogis. Tikintieji – silpni žmonės. Išvada.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-17
 • Žmogiškosios būties problema K. Jasperso filosofinėse pažiūrose

  Įvadas. Karlas Jaspersas. Jasperso filosofijos bruožai. Būties reiškiniškumas. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Aprėptis. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-16
 • Žmogus - mašina

  Įvadas. Antuano de Sent-Egziuperi ir Vinco Vyčino požiūriai į mašinas ir technikos pažangos santykį su žmogumi. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-03
 • Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijoje

  Ė.Fromo gyvenimas bei veikalai, jo filosofinė kryptis. Asmenybė, visuomenė, religija, gamtos ir socialinės sąlygos, įtakojančios žmogų. Kūrybiškumas. Produktyvusis mąstymas. Meilė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(15 puslapių)
  2005-10-01
Puslapyje rodyti po