Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija

Naujausiųjų amžių filosofija (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Karlas Marksas (2)

  Įvadas. Karlo Marxo asmenybė. K. Marxo požiūris į filosofiją. K. Marxo požiūris į religiją.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-18
 • Karlas Marksas (3)

  Įžanga. Biografija. Filosofinės idėjos. Marksizmas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-21
 • Karlas Marksas (5)

  Įvadėlė. Karlo Markso asmenybė. K Markso požiūris į filosofiją. K. Markso požiūris į religiją.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Karlas Marksas ir marksizmas

  Įvadas. K. Markso visuomenės analizė. Marksizmo atsiradimas. Filosofiniai K. Markso veikalai. "Demokrito natūrfilosofijos ir Epikūro natūrfilosofijos skirtumas". "Dėl Hėgelio teisės filosofijos kritikos". "Žydų klausimu". "Ekonominiai ir filosofiniai 1844 metų rankraščiai". Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-08
 • Klausimas Martyno Heideggerio supratimo struktūroje

  Hermeneutika ir interpretavimo metodologijos. Martynas Heidegeris. "Meno kūrinio prigimtis". Kas iš tikrųjų yra daiktas kaip daiktas? Daikto daiktiškumas. Kūrinys ir meno esmė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-03-09
 • Knygos refleksija: A. Maceina "Raštai"

  A. Maceinos knygos "Raštai" fragmento "Antikristinės dvasios ženklai" ištrauka "Savimeilė".
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(1 puslapis)
  2011-12-10
 • Kokius transcendencijos pavidalus, iškeltus filosofijos istorijoje nurodo A.Šliogeris?

  Refleksija tema: kokius transcendencijos pavidalus, iškeltus filosofijos istorijoje nurodo A.Šliogeris?
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-09-24
 • Kultūros ir globalizacijos santykis

  Tikslas – paskatinti diskusiją apie globalizacijos įtaką kultūros procesams. Dabartinės globalizacijos trūkumai. Dabartinės globalizacijos privalumai. Kodėl kultūra svarbi globalizacijai? Kodėl globalizacija reikšminga kultūrai? Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, rašinys(3 puslapiai)
  2009-01-08
 • M. Foucault "Disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo gimimas"

  Mišeis Fuko (Michelis Foucault). M. Fuko asmenybė. "Disciplinuoti ir bausti". Bausmė Foucault teorijoje. Galios veikimo principas. Galios ir bausmės sąryšis. Administracinio aparato bausmė pagal M. Fuko. Kalėjimas kaip priimtiniausia bausmė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(4 puslapiai)
  2005-06-27
 • M. Heidegerio būties supratimas

  M. Heidegerio būties supratimas. Būties prasmės paieškos. Būties charakteristika. Kasdienė žmogaus būtis. Žmogaus būtis baigtinė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-30
 • M. Heideggerio klasikinė filosofija kaip būties užmaršties kritika

  Martinas Haidegeris (Martin Heidegger). Įvadas. Vakarų tradicijos kaip būties užmaršties kritika. Būties sąvoka. Dasein. Kalba. Būtis ir žmogus. Heideggeriška pasaulio samprata. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-25
 • M. McLuhan "Fotografija: viešnamis be sienų"

  Darbe aptariama M. McLuhan iškelta problema – kokia nuotraukos paskirtis, kaip ji veikia mūsų buitiniame gyvenime ir kokią įtaką turi mūsų pasaulėvaizdžiui. M. McLuhan išskiria keturias nuotraukos savybes. A. Šliogerio nuomonė apie fotografiją. Fotografija veikia ne tik mene ir filosofijoje. Išvados. Išnašos.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-18
 • M. Merleau-Ponty "Eye and Mind"

  Maurice'o Merleau-Ponty knygos "Eye and Mind" ("Akis ir dvasia") pristatymas anglų kalba. Fenomenologinės perspektyvos sklaida M. Merleau-Ponty filosofijoje.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(6 puslapiai)
  2006-12-13
 • Makso Horkheimerio ir Teodoro Adorno švietimo dialektika

  Įvadas. Maksas Horkheimeris (Max Horkheimer) ir Teodoras Adornas (Theodor Adorno). Knygos "Švietimo dialektika" filosofinė analizė. Kritinė teorija. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, esė(5 puslapiai)
  2006-05-23
 • Marksizmas, modernioji ideokratija

  Įvadas. Ideokratija ar alternatyvi modernybė? Marksizmo vertinimai. Marxo pažiūros. Deterministinė laisvės koncepcija. Marxo panieka pilietinei visuomenei. Marksistų Umma, arba transnacionalinė tikratikių bendruomenė. Marksizmo simbolinė organizacija: nuo integralaus reliatyvizmo iki istorinio dogmatizmo. Marksizmo dvilypumas. Tragiškas marksizmo paradoksas. Marxo socialinė filosofija. Monistinė ir doktrininė marksizmo esmė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(23 puslapiai)
  2005-10-05
 • Marksizmas: darbo susvetimėjimas, klasių kovos panaikinimas

  Marksizmo atsiradimas. Marksizmo teiginiai. Marksizmo politinės teorijos klasės. Markso ekonominė teorija. Komunizmas. Savikritika. Galutinės išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(5 puslapiai)
  2005-07-21
 • Martinas Heidegeris

  M. Heidegerio gyvenimas ir kūryba. Būtis ir laikas. Žmogus – būties piemuo. Mirties problemos traktavimas M.Heideggerio filosofijoje. Kalba kaip žmogaus egzistencijos formavimo veiksnys. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-02
 • Menas ir istorijos pažanga G. Hėgelio filosofijoje

  Ginčas dėl meno vertinimo kriterijų. Meno savitumas. Meno vaidmuo laisvės sąmonės raidoje. Meno ribotumas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-24
 • Modernios neotomistinės istorijos filosofijos bruožai

  Apibūdintos šios filosofinės krypties dalys – ontologija, pažinimo teorija, gamtos filosofija, žmogaus filosofija, socialinė filosofija, taip atskleidžiant bei įvertinant neotomistinės filosofijos bruožus. Įžanga. Bendroji metafizika. Pažinimo teorija. Žmogaus samprata. Socialinė doktrina. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-28
 • Naujausia filosofija

  XIX šimtmečio tendencijos. Arturas Šopenhaueris (1788 – 1860) "Pasaulis kaip valia ir vaizdinys". Karlo Markso (1818 – 1883) dialektinis materializmas. Egzistencialistų būties samprata. Martinas Heideggeris (1889 – 1976). Žanas Polis Sartras (1905 – 1980). Martinas Heideggeris. Pragmatizmas. W. Džeimsas (1842 –1910). W. Džeimsas. Z. Froido (1856 - 1939) psichoanalizė. Z. Froido psichoanalizė: Edipo kompleksas. Froido požiūris į religiją. Eriko Fromo žmogaus vertingumas. Meilės tipai pagal Fromą. Neproduktyvaus charakterio tipai. E. Fromo filosofijos apibendrinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, konspektas(12 puslapių)
  2006-05-18
Puslapyje rodyti po