Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija>Naujausiųjų amžių filosofija

Naujausiųjų amžių filosofija (141 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Egzistencinė filosofija ir jos raida

  Įvadas. Egzistencinė filosofija ir jos raida. Egzistencijos filosofijos ištakos. S. Kierkegoras — egzistencinio mąstymo pradininkas. E. Huserlio fenomenologija. Išvada.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-14
 • Empirizmo srovė Vakarų filosofijoje: David Hume

  Įvadas. David Hume pažiūros. Įspūdžiai ir idėjos. Faktai ir idėjų santykiai. Priežastingumo sąvokos kritika. Jėgos sąvokos kritika. Substancijos sąvokos kritika. Religijos kritika. Dorovės filosofija. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-08
 • Estetika ir meno filosofija Kanto sistemoje

  Filosofijos esė. Estetikos ir meno filosofijos problemos dominusios Kantą. Kanto "Grynojo proto kritika" (1781) ir "Praktinio proto kritika". Kanto originalumo klausimas. Kanto požiūris į meną.
  Naujausiųjų amžių filosofija, esė(8 puslapiai)
  2009-03-26
 • F. Nyčė "Moralės genealogija"

  Friedrich Nietzsche "Moralės genealogija". Friedrich'o Nietzsche's gyvenimas ir veikalai. Friedrich Nietzsche pažiūros. Pirmtakai. Įtaka. Friedrich'o Nietzsche's "Moralės genealogija". "Gėris ir blogis", "Gera ir prasta". "Kaltė", "Nešvari sąžinė" ir panašūs dalykai. Ką reiškia asketiškieji idealai? Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-18
 • F. Nyčė "Štai taip kalbėjo Zaratustra "

  F. Nyčė (Friedrich Nietzsche) knyga "Štai taip kalbėjo Zaratustra". Įvadas. Apie meilę ir santuoką. Apie karą ir karius. Apie dievo tarnus. Apie tris virsmus. Apie antžmogį. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-03
 • F. Nyčė "Tragedijos gimimas"

  F. Nyčės knygos "Tragedijos gimimas" analizė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(7 puslapiai)
  2005-01-05
 • F. Nyčė "Tragedijos gimimas" (2)

  Fridrichas Nyčė - XIX amžiaus mąstytojas. Filosofinė pasaulėžiūra. F. Nyčės knygos "Tragedijos gimimas" analizė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-13
 • F. Nyčė "Tragedijos gimimas" (3)

  Vakarų filosofija. F. Nyčės veikalo "Tragedijos gimimas" analizė. Įtakos. Muzika ir tragedija. Estetika. Poezijos ir muzikos santykis.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • F. Nyčė. Antžmogio teorija

  F. Nyčės gyvenimas . F. Nyčės antžmogio teorija. "Eunuchų karta". F. Nyčės požiūris į istoriją. Gyvenimo esmė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-01-30
 • F. Nyčės filosofija

  Įvadas. F. Nyčės biografija. F. Nyčės antifilosofija. Dievo mirtis. Gyventi+valia viešpatauti - tapti antžmogiu. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-28
 • F.M. Dostojevskio "Didžiojo Inkvizitoriaus" legendos prasmė

  Dostojevskio Didžiojo Inkvizitoriaus legendos prasmė. Psichologinė legendos prasmė. Moralinė legendos prasmė. Metafizinė legendos prasmė. A. Maceinos komentaras "Tylintis Kristus". Apibendrinimas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-01
 • Filosofija ir poezija

  Hansas Georgas Gadameris. Filosofija ir poezija. Filosofija ir hermeneutika. Filosofija ir literatūra.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-10-24
 • Filosofija Lietuvoje

  Tautinio sąjūdžio filosofija. Vydūnas. Modernioji filosofija (XX amžiaus pirmoji pusė). Stasys Šalkauskis. Antanas Maceina.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-20
 • Filosofijos prasmė pagal A. Šliogerio "Kas yra filosofija"

  Arvydas Šliogeris "Kas yra filosofija", Strofa, Vilnius, 2001 m. Knygos 53-100 psl. konspektas. Filosofijos prasmė. Jos vieta žmogaus pasaulyje. Filosofo vieta žmogaus pasaulyje. Filosofija ir religija. Filosofijos ir religijos santykis Rytų kultūroje. Filosofijos ir religijos santykiai senovės Graikijoje. Filosofijos ir religijos santykiai krikščioniškaisiais viduramžiais. Apie tolesnę religijos ir filosofijos santykio raidą.
  Naujausiųjų amžių filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2010-02-01
 • Filosofiniai ieškojimai Hermano Hesės kūryboje

  Įžanga. Amžinasis būties dualizmas H. Hesės kūryboje. Mirties problema H. Hesės kūryboje. Santrauka.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-22
 • Filosofinis antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo ugdymo probelma: nusikalstamumas

  Filosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti filosofijos sampratos, bei antropologijos ir pedagogikos santykio teorinę medžiagą, bei šios teorijos pagrindu taikant problemų sprendimu pagrįstą mokymosi metodą išanalizuoti šiuo metu aktualią su ugdymu susijusią problemą. Jaunimo nusikalstamumo didėjimas – šių dienų problema, nereikalaujanti didelių komentarų pagrįsti jos aktualumą. Filosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo nusikalstamumas — priežastys ir pasekmės. Probleminis medis. Problemos analizė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-21
 • Frydricho Nyčės estetika

  Irracionalistinė Nyčės filosofija. Estetinės koncepcijos ir filosofinių idėjų įtaka nūdienos mąstymui. Apoloniškasis ir dionisiškasis meno pradai. Antikinė tragedija, kaip "muzikos dvasios" išraiška.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-09
 • Frydricho Nyčės estetika

  Nyčės estetika. Nyčės estetinės idėjos Apoloniškasis ir dionisiškasis meno pradai, antikinė tragedija kaip "muzikos dvasios" išraiška. Estetinės koncepcijos ir filosofinių idėjų įtaka Vakarų Europos menui. Reziume.
  Naujausiųjų amžių filosofija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-17
 • Friedrich Vilhelm Nietzsche apie gėrį, blogį, antžmogį

  Įvadas. F.V. Nietzsche’s filosofijos ypatumai. Mąstytojo požiūris į antžmogį. Filosofo požiūris į gėrį ir blogį.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Friedrich‘as Nietzsche apie moralės genealogiją

  Friedrich‘as Nietzsche apie moralės genealogiją: Pirmas nagrinėjimas: "gėris ir blogis", "gera ir prasta"; Antras nagrinėjimas: "kaltė", "nešvari sąžinė", ir panašūs dalykai; Trečias nagrinėjimas: Ką reiškia asketiškieji idealai?
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-02-25
Puslapyje rodyti po