Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės įvaizdžio formavimas: UAB "Tele2"

  Įvadas. Įvaizdžio vaidmuo ir formavimo ypatybės. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Firmos stiliaus esmė. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Populiarinimas, ryšiai su visuomenė. UAB "Tele2" įvaizdžio formavimas. UAB "Tele2". "Tele2" istorija. Prekybos vietos ir atsiskaitymai už paslaugas. "Tele2" makroaplinka. "Tele2" mikroaplinka. Konkurentų tyrimas. "Tele2" tikslinė rinka. "Tele2" stilius bei formuojamas įvaizdis. "Tele2" socialinė veikla. "Tele2" apdovanojimai. "Tele2" rėmimo elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomenė. Telekomunikacijų reklama. "Tele2" reklama. Vartotojų nuomonės tyrimas. Anketos duomenų analizė. "Tele2" įvaizdžio stiprinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2005-10-22
 • Įmonės klientų aptarnavimo proceso valdymas: UAB "Čilija"

  Įvadas. Kompetencijų sąrašas. Paslaugų teikimo proceso valdymo teoriniai aspektai. Paslaugos koncepcija bei paslaugos tiekimo sistema. Paslaugų proceso pasirinkimą sąlygojantys veiksmai. Paslaugų operacijų tipai. Paslaugų teikimo proceso projektavimas. Naudos kūrimo paslaugos tiekimo procese koncepcija. Darbuotojų motyvacijos reikšmė paslaugų kokybei. UAB "Čilija" paslaugų teikimo procesas. UAB "Čilija" veiklos apžvalga. Įmonės valdymas. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos analizė. UAB "Čilija" paslaugų teikimo proceso tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(40 puslapių)
  2007-02-13
 • Įmonės komunikacinės sistemos ir jos struktūros gerinimo galimybės: UAB "IMC"

  Įvadas. Komunikacijos sistemos ir jos struktūros optimizavimo ypatumai. Komunikacijos sistema ir jos ypatumai paslaugų įmonėse. Komunikacijos sistemos struktūra ir jos elementai. Integruotos komunikacijos planavimas. Komunikacijos priemonių derinys. Komunikacijos sistemos ir jos struktūros teorinis modelis ir jo elementų vertinimo kriterijai. Komunikacijos planavimo proceso vertinimas. Komunikacijos priemonių efektyvumo vertinimas. Paslaugų įmonės komunikacijos tyrimo metodika. Tyrimo tikslas ir strategija. Tyrimo instrumentariumo pagrindimas. Tyrimo atlikimas ir apribojimai. UAB "IMC" veikla ir jos komunikacijos sistemos vertinimas. UAB "IMC" veiklos apžvalga. UAB "IMC" veiklos aplinka. UAB "IMC" istorija ir veiklos ypatumai. UAB "IMC" komunikacijos planavimo įvertinimas. UAB "IMC" naudojamų komunikacijos priemonių įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-11-22
 • Įmonės marketingo strategija: leidykla IĮ "Ramona"

  "Ramona" — V. Šilerio individuali įmonė. Santrauka. Summary. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo ir organizacinės struktūros. Veiklos planavimas ir organizavimas. Marketingo analizė. Gaminių ir paslaugų asortimentas. Prekių paskirstymo kanalai. Įmonės pardavimų struktūra ir vartotojai. Konkurencija, konkurentai. Tiekėjai, tiekimo apimtys, atsiskaitymo sąlygos. Rėmimas. Finansiniai įmonės rodikliai. Tyrimo metodika. Strateginis įmonės planavimas. Marketingo strategijų rūšys. Tikslinės rinkos parinkimo strategija. Pozicionavimo būdo strategijos. Atskirų marketingo elementų funkcinės strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Naujo produkto kūrimo strategijos. Tyrimai ir jų rezultatai. Įmonės "Ramona" marketingo strategijos parengimas. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Tikslinės rinkos parinkimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tikslams pasiekti parinkimas. Marketingo biudžeto parengimas. Išvados. Priedai (4).
  Rinkodara, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2006-11-07
 • Įmonės motyvavimo sistema

  Įvadas. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos turinį analizuojančios teorijos. A. Maslow poreikių hierarchijos koncepcija. Poreikių motyvacijos teorijos pagrindinės idėjos ir trūkumai. D. McGregor XY teorijos ypatybės. K. Alderferio EGS teorija – A. Maslow poreikių teorijos modifikacija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorijos įtaka darbo turiningumo reikšmei. Motyvacijos procesą analizuojančios teorijos. Vromo suformuluota lūkesčių teorija ir jos išvados. B.F. Skinerio pastiprinimų teorija. L.V. Porterio - E. Lawlerio išplėtotas lūkesčių modelis. Pusiausvyros teorija – įdėtų pastangų ir atlygio santykio vertinimas. Motyvavimo veiksnių ir priemonių įvairovė. Motyvavimo funkcijos taikymas Lietuvos įmonėse. Motyvacijos teorijų apibendrinimas. Darbuotojų motyvacijos veiksnių ir motyvavimo priemonių tyrimas N įmonėje. N įmonės pristatymas. Darbo metodai ir priemonės. Motyvavimo veiksnių ir priemonių tyrimo duomenys N įmonėje. Tyrimo duomenų įvertinimas ir apibendrinimas. Išvados. Siūlymai. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2007-05-14
 • Įmonės organizacinės valdymo struktūros tobulinimas

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros, jų svarba organizacijai. Organizacinių valdymo struktūrų esmė. Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Klasikinės (hierarchinės) valdymo struktūros. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė linijinė struktūra. Naujos organizacinės valdymo struktūros. Produkto / rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Likerto susisiekiančiųjų grupių struktūra. Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Esamos padėties analizė akcinėje bendrovėje "P". Akcinės bendrovės "P" statusas. Bendrovės teisės ir pareigos. Bendrovės ūkinė veikla. Akcinės bendrovės "P" organizacinė valdymo struktūra. AB "P" personalas. Akcinės bendrovės "P" veikla probleminiu aspektu. AB "P" organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Projekto pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2009-03-17
 • Įmonės pardavimų programos analizė: UAB "Utenaitis"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pardavimų programos formavimas. Pardavimų programos samprata. Pardavimų programos parengimas. Pardavimų strategijos parinkimas. Pardavimų programos biudžetas. Pardavimų programos kontrolė. Pardavimų programos rėmimas. UAB "Utenaitis" pardavimų programos analizė. UAB "Utenaitis" veikla. Bendrovės situacijos analizė. UAB "Utenaitis" pardavimų programos rengimas. Įmonės pardavimų programos vertinimas vartotojų požiūriu. UAB "Utenaitis" pardavimų programos tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Paveikslai. Lentelės.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-03-23
 • Įmonės paslaugos: AB bankas "Snoras"

  Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Paslaugų apibūdinimas ir ypatybės. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų savybės ir jų taikymas. Paslaugų klasifikavimas. Naujų paslaugų diegimas. Bankų paslaugų ypatumai. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtra. AB bankas "Snoras" veiklos apibūdinimas. AB bankas "Snoras" paslaugų asortimentas. AB bankas "Snoras" veiklos analizė. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtros galimybės. AB bankas "Snoras" naujų paslaugų įvedimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(51 puslapis)
  2007-04-24
 • Įmonės paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis: AB "Lietuvos draudimas"

  Santrauka. Summary. Terminų žodynėlis. Baigiamojo darbo užduotis. Įvadas. Veiklos sritys. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Konkurentų analizės etapai. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės paslaugų konkurencingumo. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. Paslaugų konkurencingumo stiprinimas. Paslaugų marketingo priemonės, didinančios konkurencingumą. Paslaugų marketingo priemonių kompleksas. Kaina. Komunikacijos planavimas. AB "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika. Rinkos dalys pagal pasirašytas draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" naudojamų marketingo priemonių tyrimo metodika. AB "Lietuvos draudimas" konkurencingumo vertinimas. AB "Lietuvos draudimas" SSGG analizė. AB "Lietuvos draudimas" SSGG analizė. AB "Lietuvos draudimas" konkurentų analizė. Labiausiai tiesiogiai konkuruojančios ir mažiau tiesiogiai konkuruojančios įmonės individualių vartotojų segmente. Draudimo paslaugų pagrindinių konkurentų lyginamoji analizė. AB "Lietuvos draudimas" makro ir mikro aplinkos analizė. Pagrindinės draudimo kompanijos Tauragėje. Vartotojų apklausos analizė. AB "Lietuvos draudimo" kompanijos pasirinkimą lemiantys kriterijai. Draudimo paslaugos. Draudimo poliso įsigijimas. AB "Lietuvos draudimas" apsidraudimo priežastys. AB "Lietuvos draudimas" darbuotojų aptarnavimo kokybės vertinimas. Kontaktinio personalo vertinimas pagal darbuotojų kokybės vertinimo kriterijus. AB "Lietuvos draudimas" kainų vertinimas. Rėmimo priemonių vertinimas. Interjero ir eksterjero vertinimas. Fizinės aplinkos vertinimas. Respondentų amžius. Respondentų pajamos. AB "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Rinkodara, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2008-02-23
 • Įmonės prekinio ženklo vystymo strategija: AB "Alita"

  Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Prekinis ženklas versle: teoriniai aspektai. Prekinio ženklo atsiradimo istorija. Prekinio ženklo reikšmė. Prekinio ženklo registravimo subtilumai. Prekinių ženklų meninis konstravimas (dizainas). Prekinių ženklų raida Lietuvos organizacijose: reali padėtis. Prekės ženklo vystymosi ypatumai šalyje: praeitis ir dabartis. Valstybinio patentų biuro veikla. AB "Alita" prekinio ženklo vystymo strategija. Įmonės charakteristika. Įmonės prekės ženklo koncepcija. Įmonės prekinio ženklo vystymas: realijos ir pasiūlymai. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Anotation.
  Rinkodara, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-11-28
 • Įmonės rėmimo strategija: UAB "Vakaris"

  Santrauka. Įvadas. Rėmimo strategijos formavimas ir tobulinimo galimybės. Informacijos samprata. Rėmimas ir jo vieta įmonės veikloje. Rėmimas ir komunikavimas. Reklamos planavimas. Rėmimo veiksmų rūšys. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. Rėmimo plano sudarymas. Rėmimo strategijos tobulinimas. Tyrimai. UAB "Vakaris" rėmimo strategijos tobulinimo galimybės. UAB "Vakaris" veikla. UAB "Vakaris" situacijos analizė. UAB "Vakaris" rėmimo biudžeto sudarymas. UAB "Vakaris" rėmimo veiksmai. Reklama. Pardavimo skatinimas. Produktų pristatymai / degustacijos prekybos centruose. "Samplingo" organizavimas ir konsultacijos. Dalyvavimas parodose. Žaidimai. Akcijos. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. UAB "Vakaris" rėmimo veiksmų tobulinimo galimybės. Vartotojų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2007-07-02
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: AB "Snoras"

  Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų savybės ir jų taikymas. Paslaugų klasifikavimas. Naujų paslaugų diegimas. Bankų paslaugų ypatumai. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtra. AB bankas "Snoras" veiklos apibūdinimas. AB bankas "Snoras" paslaugų asortimentas. AB bankas "Snoras" veiklos analizė. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtros galimybės. AB bankas "Snoras" naujų paslaugų įvedimas.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-04-16
 • Įmonės teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: viešbutis "Parnidžio kopa"

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Viešbučio "Parnidžio kopa" aprašymas. Verslo plano aptarimas. Vartotojas ir vartotojų elgsena. Veiksniai, turintys įtakos šio viešbučio vartotojo sprendimams. Rinkos tyrimas. Esamos įmonės veiklos įvertinimas. Veiklos kokybės užtikrinimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp viešbučio darbuotojų. Informacijos kaupimas, sisteminimas ir apibendrinimas. Ekonominės informacijos svarba. Apskaitos svarba. Verslo pokyčių valdymas. Verslo plėtra. Teikiamų paslaugų viešbutyje "Parnidžio kopa" savybių ir kokybės įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Priedai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(41 puslapis)
  2006-04-13
 • Įmonės tolimesnės veiklos galimybių tyrimas

  Įvadas. Situacijos analizė. AB "V" veiklos aprašymas. AB "V" veiklos finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji AB "V" balanso analizė. Horizontalioji AB "V" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji AB "V" balanso analizė. Vertikalioji AB "V" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bankroto diagnostika. Finansinės analizės išvados. Pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. AB "V" veiklos rezultatų gerinimo būdai. Finansinių ataskaitų prognozavimas. Santykinių rodiklių prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (22) ir paveikslėliais (22).
  Finansai, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2008-11-24
 • Įmonės veiklos analizė ir perspektyvos: autobusų nuomos UAB "Lietra"

  Įvadas. Analitinė dalis. UAB "Lietra" veiklos analizė. Įmonės veiklos apžvalga. Autobusų parko analizė. Įmonės klientai. Konkurencinė aplinka. Techninės priežiūros ir remonto bazės analizė. UAB "Lietra" finansinė analizė. Bendroji apžvalga. Horizontalioji trijų pastarųjų metų balanso ir pelno-nuostolio analizė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Sezoniškumo analizė. Organizacinė struktūra. Bedrovės teisės. Bendrovės valdymas. Įmonės darbuotojų analizė. Marketingas. Projektinė dalis. Įmonės perspektyvos ir veiklos gerinimo kryptys. Autobusų parko atnaujinimas. Autobusų parko atnaujinimo galimybės. Dviaukščio autobuso įsigijimas. Mikro autobuso įsigijimas. Parko atnaujinimo efektas. Reziumė. UAB "Lietra" turizmo padalinio įkūrimas. Turizmo apžvalga. Produkto pristatymas. Kelionės aprašymas. Kelionės kainos nustatymas. Klientų skatinimas. Reziumė. Serviso įkūrimas. Projekto esmė ir galimybės. Produkto pristatymas. Produkto pateikimo vieta. Projekto įgyvendinimo eiga. Reklama ir skatinimas. Reziumė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-01-24
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Ekranas" filialas "Energomechanika"

  AB "Ekranas" gamina spalvoto vaizdo kineskopus televizoriams. Įvadas. Vadybos teorijų (vadybos mokyklų) raidos vertinimas. Valdymo efektyvumą įtakojantys veiksniai. Klasikinė valdymo teorija. Planavimo, organizavimo esmė ir įtaka valdymo efektyvumui. Struktūrinių valdymo schemų vertinimas. Vadovavimo funkcijų realizavimas modernioje vadyboje. Vadovavimo stiliaus ypatumai moderniojo menedžerizmo požiūriu. Komandinio darbo efektyvumo išryškinimas. Darbuotojų motyvacijos aspektai Y teorijos pagrindu. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvavimo samprata pasitenkinimo darbu (poreikių) teorijose. Motyvavimo samprata procesinėse motyvacijos teorijose. Humanizuoto kapitalizmo laikotarpio valdymo teorijos. Žmogiškųjų santykių mokykla. E. Mėjo (Eltono Mayo) moksliniai tiriamieji darbai. Duglas MakGregoras (Douglas McDregor) teorijų X ir Y vystymosi sąsaja. Naujos ir šiuolaikinės valdymo teorijos. Klasikinių valdymo teorijų tęstinumas. Harmoningo žmogaus koncepcija. AB "Ekrano" filialo energomechanika praktinės vadybinės veiklos kokybinių charakteristikų analizė. AB "Ekranas" filialo "Energomechanika" struktūra ir gamybinė veikla. Praktinis AB "Ekranas" filialo "Energomechanika" valdymo veiklos vertinimas. Tiriamojo darbo metodologija ir metodai. Valdymo tobulinimo krypčių AB "Ekranas" filiale "Energomechanika" nustatymo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(84 puslapiai)
  2007-04-05
 • Įmonės veiklos analizė: didmeninė ir mažmeninė prekyba plastikiniais langais, durimis ir garažo vartais UAB "Šiltas butas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės veiklos analizės ir vertinimo pagrindai. Įmonės veiklos valdymo kriterijai. Verslo aplinkos įtakos įmonės veiklai vertinimas. Įmonės SWOT analizė. Įmonės tikslų ir veiklos rezultatų sąsajos. UAB "Šiltas butas" veiklos analizė 2005 – 2007 metų laikotarpiu. UAB "Šiltas butas" veiklos charakteristika. Mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnių įtaką UAB "Šiltas butas" veiklai. Įmonės "Šiltas butas" veiklos valdymo analizė. Įmonės "Šiltas butas" SWOT analizė. UAB "Šiltas butas" rinkos ir konkurencijos tyrimo analizė. UAB "Šiltas butas" veiklos rinkos ir konkurencingumo tyrimas. UAB "Šiltas butas" veiklos konkurencingumo stiprinimo galimybės, įgyvendinant investicinį projektą. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2007-02-13
 • Įmonės veiklos planavimas: prekyba suskystintomis dujomis

  Įvadas. X įmonės charakteristika. Įmonės valdymas ir veiklos planavimas 2004 - 2006 m. Personalo valdymas X įmonėje. Darbuotoją priėmimas į darbą X įmonėje. Karjeros planavimas, kvalifikacijos kėlimas ir mokymai. Personalo vertinimas įmonėje. Atlyginimas už darbą, motyvuojantis darbuotojus nuolatiniam veiklos gerinimui įmonėje. Pagrindinės įmonės problemos susijusios su personalo valdymu. Reklama X įmonėje. X įmonės konkurentai. X įmonės finansinis projektas. Įmonės turto nuosavybės rodiklių kitimai. Įmonės projekto jautrumo analizė. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansinės analizės įvertinimas. X įmonės pinigų srautų suderinamumas. Įmonės komercinės veiklos aplinkos svarba. Įmonės finansinės veiklos apibendrinimas. Išvados. Priedai (23).
  Vadyba, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2006-10-30
 • Įmonės veiklos plėtra: medienos apdirbimas UAB "Smiltynės medis"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Tikslas yra medienos apdirbimo įmonės UAB "Smiltynės medis" veiklos plėtra ir tobulinimas, kad išgyventų sunkų krizės laikotarpį. Lietuvos miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos gaminių įmonės ir jų rodikliai. Padėklai ir jų vaidmuo logistikoje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Projektinis skyrius. UAB "Smiltynės medis" charakteristika. Įmonės gamybinės – ūkinės veiklos analizė. Įmonės vidaus aplinka. Įmonės veiklos išorinė aplinka. Inžineriniai – techniniai sprendimai įmonės veiklos plėtrai. Medienos atliekų separatoriau projektavimas. Rezultatų vertinimas. Investicijų poreikis įmonės veiklos plėtrai. Investicijų atsipirkimo laikas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(60 puslapių)
  2010-09-13
 • Įmonės verslo projektavimas: kelionių organizavimo paslaugos UAB "Rojaus kampelis"

  Įvadas. Darbo tikslas – įkurti įmonę, suplanuoti jos veiklą. Kompetencijų sąrašas. Santrauka. Turizmo įmonės įkūrimas. Turizmo verslo aprašymas. Verslo idėja ir misija. Įmonės aprašymas. UAB "Kelionių rojus" registravimas. Higienos pasas. Pažymėjimo, patvirtinančio, kad kelionių organizatorius atitinka nustatytus reikalavimus, išdavimo tvarka. Kelionių organizatoriaus "Rojaus kampelis" pavadinimas ir logotipas. Firminiai blankai, vizitinės kortelės. Rinkodara. Turizmo būklės apžvalga 2008 metais. Atvykstamasis turizmas: apgyvendinimo sektorius. Atvykstamasis turizmas: kelionių organizavimo sektorius. Išvykstamasis turizmas. Turizmo pajamos. Vietinis turizmas: apgyvendinimo sektorius. Vietinis turizmas: kelionės. Situacijos analizė. Makroaplinka. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. Lietuvos demografinė padėtis. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Teisinė aplinka. Rinkos dalies išskyrimas ir apibūdinimas. Kurortinių paslaugų vartotojų analizė. Konkurencinė aplinka. Mano konkurentai kelionių organizatoriai Kaune. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Turizmo organizatoriaus "Rojaus kampelis" reklamos priemonių analizė. Spausdintų reklamos priemonių analizė. Paslaugos analizė. Birštono miesto ir jo apylinkių turizmo ištekliai. Kelionių organizatoriaus "Rojaus kampelis" teikiamos paslaugos. Turizmo paslaugų paketai. Kelionė Lietuvoje. Lietuvos sostinės ir Dzūkijos kraštas. Kelionė į Austriją. 10 dienų jaunimo stovykla Birštone "Laimingų žmonių forumas". Konferencijų rengimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Turizmo veiklos reglamentavimas. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai. Bendrovės valdymas. Akcininkų teisės ir pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Banko kreditas ir jo grąžinimo planas. Pelno ataskaita. Organizuojama pinigų srautų ataskaita. Išvados. Priedai (1).
  Verslo planai, diplominis darbas(80 puslapių)
  2009-06-03
Puslapyje rodyti po