Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninio termostato projektavimas

  Įvadas. Projekto tikslai. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių apžvalga. Profesinių kompetencijų, demonstruojamų projekte, sąrašas. Analitinis skyrius. Principinės elektrinės schemos sudarymas ir elementų parinkimas. Stabilizuotos įtampos šaltinio schemos sudarymas, elementų parinkimas. Lygintuvo schemos sudarymas, elementų paskaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo transformatoriaus paskaičiavimas. Konstrukcinis ir technologinis skyrius. Prietaiso montažinės plokštės projektavimas ir gamybos technologija. Prietaisų gedimų prognozavimas, paieškos ir taisymo metodika. Darbo saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Ekonominio pagrindimo skyrius. Rinkos segmentavimas ir pasirinkimas. Prietaiso savikaina ir kaina. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Pirktų gaminių ir elementų vertė. Montavimo darbų sąnaudos ir tiesioginis atlyginimas. Elektroninio termostato savikaina. Pelningumo taško prognozavimas. Pelningumo taško apskaičiavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Elektronika, diplominis darbas(31 puslapis)
  2006-06-06
 • Elektroninis dienynas (2)

  Įvadas. Programuotojo profesinės kompetencijos. Informacinių šaltinių apžvalga. Teorinė apžvalga. Internetinių svetainių apžvalga. MySQL apžvalga. Teisiniai interneto veiklos aspektai. Naudota programinė įranga. Užduoties formulavimas. Duomenų bazės projektavimas. Duomenų bazės. Duomenų bazės bei lentelių kūrimas. Ryšių tarp lentelių nustatymas. Loginis lentelių modelis. Fizinių lentelių modelis. Duomenų bazės redagavimas. Duomenų suvedimo realizavimas PHP programa. Sekretorių prisijungimas. 2 Dėstytojų prisijungimas. Programos specifikacijos. Tinklapio projektavimas. Tinklalapio struktūra. Įėjimas iš tinklalapio į duomenų bazę. Vartotojo dokumentacija. Minimalūs aparatūriniai programiniai reikalavimai. Prisijungimas. Dėstytojai. Sekretorės. Testavimo prisijungimas. Svetainės testavimas ir publikavimas. Publikavimas. Testavimas. Ekonominis pagrindimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Annotation. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais. Darbo PowerPoint pristatymas.
  Programavimas, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2008-04-15
 • Elektroninis verslas ir nekilnojamasis turtas

  Anotacija. Annotation. Įvadas. Koncepciniai elektroninio verslo panaudojimo nekilnojamojo turto rinkos subjektų veiklai pagrindai. Teoriniai elektroninio verslo aspektai. Nekilnojamojo turto samprata ir tipologijos bei esminiai nekilnojamojo turto verslo struktūrų veiklos momentai. Elektroninio verslo technologijos nekilnojamojo turto vadyboje. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos būsto segmento apžvalga. Lietuvos elektroninio verslo problematika nekilnojamojo turto kontekste. Elektroninio verslo galimybių panaudojimas nekilnojamojo turto versle. Nekilnojamojo turto internetinis marketingas. Nekilnojamojo turto internetinio rėmimo sprendimų paramos sistemos. Internetinės nekilnojamojo turto svetainės. Internetinės nekilnojamojo turto sistemos. Elektroninio verslo galimybių panaudojimas Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje. Nekilnojamojo turto pardavimų organizavimas užsienio šalyse. Nekilnojamojo turto nuomos organizavimas tinklapyje "rent.net". Būsto patarėjo sistemos http://www.homeadvisorinc.com/ įvertinimas. Nekilnojamojo turto internetinė prekyba Lietuvoje. Nekilnojamojo turto informacinės sistemos www.aruodas.lt analizė. Nekilnojamojo turto agentūros "Oberhaus" paieškos sistemos įvertinimas. Informacinės sistemos www.domoplius.lt įvertinimas. Nekilnojamojo turto pardavimų organizavimas www.101.lt. Lietuvos elektroninės nekilnojamojo turto prekybos plėtros tendencijos. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2007-10-12
 • Elektros tinklų renovacija

  Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros įrangos paskirtis ir techniniai duomenys. Technologinio proceso ir ryšių schemų nagrinėjimas. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo skaičiavimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Procesų automatizavimas. Automatizavimo modelio sudarymas. Proceso modeliavimas automatikos elementų parinkimas. Saugus darbas. Sąmatiniai skaičiavimai. Materialinių išteklių poreikis ir išlaidos. Elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmatos. Išvados. Santrauka. Darbas iliustruotas grafikais.
  Inžinerija, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2007-05-23
 • Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalga. Darbo objektas, metodai ir priemonės. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai ir organizacija. Tyrimo rezultatai. Energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštai. Energetinių želdinių plantacijų plėtros tendencijos. Išvados. Anotacija. Priedas (Anketa).
  Žemės ūkis, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2010-09-02
 • Etnografinio turizmo organizavimo ypatumai Dzūkijos nacionaliniame parke

  Įvadas. Etnografinio turizmo samprata ir reikšmingumas. Etnografinio turizmo esmė ir funkcijos. Etnografinio turizmo poveikis kaimo plėtrai. Dzūkijos nacionalinio parko etnografinių kaimų turistinis potencialas. Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos galimybės etnografinio kaimo turizmo plėtrai. Etnografinio turizmo organizavimas Dzūkijos nacionaliniame parke. Dzūkijos nacionalinio parko rinka, vartotojai. Dzūkijos nacionalinio parko paslaugų tikslinės rinkos parinkimas. Dzūkijos nacionalinio parko konkurentų analizė. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų analizė 2003 – 2005 m. Dzūkijos nacionalinio parko marketingo elementų analizė. Reklamos svarba etnografinio turizmo paslaugų versle. Dzūkijos nacionalinio parko paslaugų rėmimas. Išvados. Santrauka užsienio kalba. Priedai (2).
  Turizmas, diplominis darbas(60 puslapių)
  2007-05-05
 • Etnokultūrinio ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti etnokultūrinio ugdymo aspektus bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose. Etnokultūra ir jos reikšmė ugdyme. Etnokultūrinio ugdymo samprata. Tautinės kultūros reikšmė žmogaus ugdymo procese. Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Etnokultūrinio ugdymo aspektai bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose. Liaudies kultūros vieta dailiniame ugdyme. Etnokultūrinio ugdymo aspektų bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose tyrimas. Tyrimo pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Santrauka. Priedai (6 psl.).
  Pedagogika, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2009-10-12
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos: išsidėstymas, kompetencija, reikšmė ir aktualumas ir valdymo būdas

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Viešoji politika ir Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) politikos ištakos ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) institucijų sąrangos ypatumai. Europos parlamentas. Europos Sąjungos taryba. Europos komisija. Europos Sąjungos teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų Komitetas. Europos centrinis bankas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas. Europos sąjungos agentūros. Užsienio reikalų ministras. Europos sąjungos konstitucija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (3).
  Teisė, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2005-11-08
 • Europos Sąjungos (ES) paslaugų direktyva

  Santrumpų sąrašas. Grafikų, lentelių ir priedų sąrašas. Įvadas. Paslaugų samprata. Paslaugų turinys ir savybės. Paslaugų organizacijos veikla. Paslaugų sektoriaus esmę ir funkcijos. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektorius. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektoriaus bruožai. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektoriaus apimamos sferos. Paslaugų teikimo laisvė. Paslaugų sektorių įtakojantys veiksniai. Paslaugų sektoriaus poveikis darbo rinkai. Europos Sąjungos (ES) paslaugų sektoriaus plėtojimas. Privalumai ir trūkumai. Problemos ir jų sprendimas. Paslaugų direktyva ir jos reikšmė viešajam Europos sąjungos šalių administravimui. Paslaugų direktyvos samprata. Paslaugų direktyvos raida ir plėtotė. Paslaugų direktyvos tarpnacionalinis prieinamumas. Paslaugų direktyvos įtaka socialinėms paslaugoms. Paslaugų direktyvos poveikis bendrųjų ekonominių interesų paslaugoms. Abipusis šalių įvertinimas. Šalies kilmės principo taikomumas. Administracinis bendradarbiavimas tarp šalių. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (3). Summary.
  Politologija, diplominis darbas(60 puslapių)
  2006-05-23
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka regionų plėtrai

  Įvadas. Regioninė politika. Regioninės plėtros poreikis. Europos Sąjungos (ES) ir kitų Europos šalių regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) regioninės plėtros principai. Regionų plėtros kryptys Vakarų Europos šalyse. Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo netolygumai. Lietuvos regionų plėtros problemos. Marijampolės regiono socialinės – ekonominės situacijos apžvalga. Marijampolės regiono plėtros problemos. Regioninės plėtros įgyvendinimo mechanizmas. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos ciklas ir jos etapai. Europos Sąjungos (ES) finansinis planas ir Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos biudžetas. Europos Sąjungos (ES) fondų parama naujoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų planavimas. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų programavimas. Dvi programavimo procedūros. Programavimo etapai ir seka. Europos Komisijos rekomendacijos. Atsakingos institucijos ir koordinavimas. Programavimo dokumentų pateikimas. Bendrojo programavimo dokumento ir jo priedo turinys. Bendrojo programavimo dokumento turinys. Bendrojo programavimo dokumento priedo turinys. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojamų programų struktūra. Analizės ir programavimo metodai. Uždaviniai ir rodikliai. Privalumų, trūkumų, galimybių ir pavojų analizė. Lietuvos 2004-2006 metų Bendrasis programavimo dokumentas ir jo priedas. Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento turinys. Europos Sąjungos (ES) finansuojamų programų įgyvendinimas, priežiūra ir vertinimas. Struktūrinių fondų institucinė struktūra. Tyrimai ir jų rezultatai. Marijampolės regiono plėtros galimybės. "PHARE 2000 ESS" programos parama Marijampolės apskričiai. Futbolo bazės jaunimui rengimas ir poilsio infrastruktūros modernizavimas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto poveikis ir tęstinumas. Išvados.
  Makroekonomika, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2006-11-24
 • Fazės rekonstrukcija

  Anotacija. Summary. Įvadas. Problema. Furjė transformacija. Fazės problema. Fazės rekonstrukcija ir autokoreliacija. Autokoreliacija. Autokoreliacija ir Furjė transformacija. Naudingos autokoreliacijos savybės. Iteraciniai fazės rekonstrukcijos algoritmai. Projekcijos. Furjė projekcija. Atramos projekcija. Neneigiamumo projekcija. Algoritmų veikimo schema. Paklaida. Stagnacija. Ralph Gerchberg, Owen Saxton "Gerchberg-Saxton map". Veikimo schema. Pavyzdys. Jim R. Fienup "Hybrid input-output map". Veit Elser "Difference map". Bendra forma ir atributai. Atributų tiesės ir poerdviai. Fiksuoti taškai ir sprendinys. Kompozicinis algoritmų taikymas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, schemomis ir grafikais.
  Kompiuteriai, diplominis darbas(25 puslapiai)
  2008-01-10
 • Finansinės veiklos analizė ir veiklos tobulinimo kryptys: AB "Pieno žvaigždės"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės 2001-2004 metų finansinę būklę ir numatyti veiklos tobulinimo kryptis. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis teoriniu aspektu. Finansų analizės reikšmė, tikslai, uždaviniai ir vartotojai. Finansinės analizės rūšys, metodai ir būdai. Finansinių analizių šaltiniai ir jų ryšys. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė ir jų naudojimas vertinant įmonės veiklą. Prognozavimo metodai. AB "Pieno žvaigždės" finansinės veiklos analizė ir įvertinimas bei veiklos tobulinimo kryptys. Trumpa AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Finansinių ataskaitų ir jų straipsnių dinamikos bei struktūros analizė. Turto vertikali analizė. Vertikali kapitalo analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Turto horizontalioji analizė. Kapitalo horizontalioji analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos straipsnių dinamika. AB "Pieno žvaigždės" finansinės būklės rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo rodiklių analizė. AB "Pieno žvaigždės" veiklos prognozavimas. Bankroto tikimybės prognozavimas. AB "Pieno žvaigždės" pardavimo pajamų prognozavimas 2005–2007 metams. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų numatymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (21).
  Finansai, diplominis darbas(87 puslapiai)
  2010-05-25
 • Finansinių sprendimų priėmimas naudojant Lietuvos komercinių bankų paskolas

  Įvadas. Įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų priėmimas. Investiciniai sprendimai. Finansavimo sprendimai. Finansavimo šaltiniai. Finansinių sprendimų reikšmė įmonėje. Investicinių sprendimų priėmimo organizavimas įmonėje. Finansavimo sprendimų priėmimo organizavimas įmonėje. Kredito samprata ir paskolų rūšys. Paskolos klasifikavimo požymiai. Palūkanų normos ir jų skaičiavimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolų grąžinimas. Kreditų grąžinimo užtikrinimo būdai. Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų sąlygų analizė. Lietuvos komerciniai bankai ir jų veikla. Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų ir jų suteikimo sąlygų analizė. Lietuvos komercinių bankų su paskolomis susijusių įkainių analizė. Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų verslo klientams faktinių palūkanų tyrimas. Išvados. Priedai (3).
  Bankininkystė, diplominis darbas(60 puslapių)
  2006-06-19
 • Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas

  Santrauka. Įvadas. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas. Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių birža (Vilniaus akcijų birža), jos kūrimasis bei plėtra. Vertybinių popierių biržos dalyviai, struktūra. Prekyba biržoje. Investicijų analizė. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas. Investavimo rizika. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas, remiantis oficialiuoju NVPB sąrašu. Pelno akcijai ir p/e rodiklio kitimas 2002 – 2004 metais. Akcijų buhalterinės vertės kitimas 2002 – 2004 metais. Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Įmonės mokumo rodiklių apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumas (nuosavybės grąža) 2004 metais. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas remiantis aktyvia valdymo strategija. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas remiantis pasyvia strategija. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (19). Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2008-05-15
 • Fizinių asmenų kreditavimo rinkos Lietuvoje analizė

  Įvadas. Situacijos analizė. Lietuvos kreditavimo sistemos bruožai. Lietuvos ekonomikos bruožai ir jų įtaka fizinių asmenų kreditavimui. Lietuvos kreditavimo sistemos analizė. Lietuvos kreditavimo institucijų veiklos bruožai. Bankai ir jų veiklos apžvalga. Kredito unijos ir jų veiklos apžvalga. Tyrimo metodika. Fizinių asmenų kreditavimo teoriniai aspektai. Kreditavimo samprata. Fizinių asmenų kreditavimo principai. Kreditų fiziniams asmenims rūšių analizė. Vartojimo kreditas. Būsto kreditas. Kreditinės kortelės. Lizingas. Tyrimai ir jų rezultatai. Fizinių asmenų Lietuvos kreditavimo rinkos analizė ir prognozė. Kreditų fiziniams asmenims rūšių rinkų analizė. Vartojimo kreditų rinkos analizė. Būsto kreditų rinkos analizė. Kreditinių kortelių rinkos analizė. Lizingo rinkos analizė. Fizinių asmenų kreditavimo rinkos tendencijų prognozė. Išvados.
  Finansai, diplominis darbas(69 puslapiai)
  2007-10-15
 • Gabalinių medžiagų transportavimo įrenginių automatizavimas

  Įvadas. Transportavimo įrenginiai. Transportavimo įrenginių klasifikavimas. Juostiniai transporteriai. Transporterių juostos. Juostos palaikymo įtaisai. Juostos įtempimo mechanizmai. Transporterių pakrovimo įrengimai. Transporterių nukrovimo įrengimai. Juostos stabdymo įtaisai. Akmens anglių dozavimo automatizavimas. Technologijos aprašas. Automatizavimo schema ir jos veikimo aprašas. Reikalavimai projektuojamai GIRC 4 sistemai ir jos struktūrinė schema. Eksperimentinė reakcijos kreivė. Reguliavimo objekto perdavimo funkcijos sudarymas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-sios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-sios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas Simojų (plotų) metodu. Objekto reakcijos kreivę aproksimuojančios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Objektą veikiančių trikdžių analizė. Reguliavimo dėsnio parinkimas. Reguliatoriaus Wr(p) derinimo parametrų apskaičiavimas ir sistemos pereinamojo proceso tyrimas. Reguliatoriaus Wr(p) derinimo parametrų optimizavimas ir sistemos pereinamųjų procesų tyrimas. Ryšių schemos. Elektrinė principinė sistemos GIRC 4 schema. Išvados. Priedai (2).
  Elektronika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2008-03-04
 • Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė

  Įvadas. Automatizuoto projektavimo sistema (CAD) istorija. CAD programų apžvalga. Trijų žinomiausių CAD programų teorinių galimybių apžvalga. Mechanical Desktop. Solid Edge. Solid Works. Mechanical Desktop, Solid Edge ir Solid Works programų praktiniai palyginimai. Mechanical Desktop, Solid Edge ir Solid Works programų asmeniniai palyginimai. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas paveikslėliais, lentelėmis, diagramomis.
  Mechanika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-03-28
 • Gatvės vaiko fenomenas Lietuvoje

  Profesinės kompetencijos. Įvadas. Rizikos grupės vaikai. Rizikos grupės vaikų charakteristika. Rizikos grupės vaikų elgesio ypatumai ir priežastys. Gatvės vaikai. Kodėl atsiranda gatvės vaikai. Gatvės vaiko darbo būdai ir pobūdžio kategorijos. Gatvės vaiko elgesio ypatumai. Užimtumo stoka – delinkventiško elgesio prielaida. Kaip elgtis su gatvės vaikais. Gatvės vaikai ir tėvų globos rūšys. Tėvų globos netekties priežastys. Nedarnios (asocialios) šeimos – viena pagrindinių vaikų socialinio apleistumo priežasčių. Tiriamoji dalis. Pedagogų ir kitų specialistų apklausa (interviu). Anketa organizacijoms.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-05
 • Gaunamų ir parduodamų prekių kokybės analizė: prekybos centrai "T–market" ir "Pigiau grybo"

  Prekybos centrų "T-market" ir "Pigiau grybo" gaunamų ir parduodamų prekių kokybės analizė. Įvadas. Kokybės sąvoka, kokybės reikalavimai, jų grupavimas. Prekių kokybės veiksniai. Tiesiogiai kokybę veikiantys veiksniai. Skatinantys prekių kokybę veiksniai. Prekių kokybės pakitimų priežastys. Prekių tara ir įpakavimo medžiagos (pakuotė). Prekių ir pakuotės ženklinimas. Prekių ženklinimo sąvokos, bendrieji reikalavimai. Prekių laikymas. Prekių parengimas rinkai. Prekių kokybės įvertinimo būdai ir metodai. Geros higienos praktikos reikalavimai. Prekybos centro "T-market" charakteristika. Gaunamų prekių priėmimas ir nesaugių maisto prekių pašalinimo iš rinkos tvarka prekybos centre "T-market". Dėl lipdukų "dėmesio pigiau" ir "pigiau" naudojimo. RVASVT sistemos aprašymas. RVASVT sistemos taikymas "T–market" ir "Pigiau grybo". RVASVT priežiūros programos. Produktų kokybės tikrinimai "T-market". Prekių tinkamumo vartoti ir terminų tikrinimo tvarka "T–market". Prekybos centro "Pigiau grybo" įmonės charakteristika. Gaunamų prekių priėmimas, laikymas ir kokybės tikrinimai "Pigiau grybo". Kokybės kontrolė ir tyrimo būdai. Anketa. Anketos rezultatai, aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Annotation. Priedai (10).
  Kokybės vadyba, diplominis darbas(71 puslapis)
  2006-11-29
 • Generatorių stendo projektavimas

  Elektros energetikos studijų programos baigiamasis projektas. Anotacija. Anotation. Įvadas. Projekto tikslai. Profesinių kompetencijų sąrašas. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių kuriais remiantis atliktas projektas, apžvalga. Projekto metodikos ir priemonių aprašymas. Schemotechninė dalis. Prietaiso sandaros schemos sudarymas, veikimo aprašymas. Principinės elektrinės schemos sudarymas, veikimo aprašymas. Stabilizuotos įtampos šaltinio schemos sudarymas elementų parinkimas. Lygintuvo schemos sudarymas elementų paskaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo transformatoriaus paskaičiavimas. Konstruktorinė ir technologinė dalis. Prietaiso montažinės plokštė projektavimas ir gamybos technologija. Prietaiso konstrukcijos sudarymas ir pagrindimas. Eksperimentinė dalis. Prietaiso derinimas ir reguliavimas. Prietaiso gedimų prognozavimas, paieškos ir taisymo metodika. Darbo sauga ir ekologija. Ekonominė dalis. Rinkos segmentavimas ir pasirinkimas. Prietaiso savikaina ir kaina. Pelningumo taško prognozavimas. Projekto rezultatai. Išvados ir rekomendacijos.
  Elektronika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-06-06
Puslapyje rodyti po