Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • B. Vilimaitė "Užpustytas traukinys" (2)

  Bitės Vilimaitės knygos "Užpustytas traukinys" analizė. Įvadas. Knyga "Užpustytas traukinys". Novelė "Balta ir juoda". Išvados.
  Lietuvių literatūra, analizė(10 puslapių)
  2011-12-07
 • B. Vilimaitė "Žinios apie mylimą žmogų"

  Bitės Vilimaitės novelės "Žinios apie mylimą žmogų" analizė. Pagrindinės veikėjos gyvenimas. Miesto ir kaimo priešprieša. Moteriškojo elgesio bruožai.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-01-17
 • B.F. Skinner "Walden Two"

  B. F. Skinner'io utopinės novelės "Walden Two" pristatymas.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(7 puslapiai)
  2006-05-05
 • Babtų miestelio plėtros analizė

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Metodika. Babtų kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai pokyčiai metams bėgant. "Miesto gyvavimo ciklai". Babtų miestelio plėtros laiko skalė. Miestelio plėtros planai. Svarbiausios miestelio problemos. Babtų miestelio simboliai. Miestelio ateities vizija.
  Kita, analizė(14 puslapių)
  2008-03-28
 • Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimas

  Įvadas. Lietuvos tarpukario ekonominio reiškinio socialinė ekonominė charakteristika. Lietuvos banko sukūrimas. V. Jurgutis – ekonomistas-pedagogas. V. Jurgutį įtakoję autoriai. V. Jurgučio darbų analizė. V. Jurgučio kūriniai. "Bankai". Notų bankų istorija V. Jurgučio "Bankuose". V. Jurgučio teorinių išvadų įtaka ir jų išliekamoji vertė. Išvados.
  Finansai, analizė(19 puslapių)
  2007-03-19
 • Barkliškojo (G. Berkeley) idealizmo pagrindimas H. Robinsono percepcijos teorijoje

  Įvadas. Dėstymas. Barkliškojo (George Berkeley) idealizmo pagrindimas H. Robinsono (Arthur H. Robinson) percepcijos teorijoje. Analizės objektas yra H. Robinsono percepcijos teorijos. Barkliškojo idealizmo pagrindimas Robinsono filosofijoje. Drąsus Berkeley'io (Berkeley) užmojis. Berkeley'io (Berkeley) idealizmas. Robinsono argumentas. Šiuolaikinis sąmonės filosofijos diskursas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(10 puslapių)
  2009-10-15
 • Begalinės skaičių aibės

  Darbo tikslas. Kas yra aibių teorija? Aibės ir jų elementai. Begalybė matematikoje. Legendos apie begalybę. Kantoras ir begalinės aibės teorema. Darbo apibendrinimas.
  Algebra, analizė(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Bendravimas (12)

  Teorinės medžiagos apie bendravimą analizė. Lentelė: Aspektai, kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Argumentai (savais žodžiais). Įrodanti citata iš literatūros šaltinio. Pavyzdys. Įrodantis pavyzdys. Kaip elgtis su pacientu šioje situacijoje. Nežodinis bendravimas. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno sudėjimas. Prisilietimas. Asmeninė erdvė. Balso tonas. Apranga. Kubler-Ross knygos dalies analizė. Autorės Kubler – Ross interpretacija, kaip ji vertina situaciją. Kokie sergančio žmogaus poreikiai? Kurią adaptacijos mirčiai stadiją išgyvena pacientas? Apie ką autorė (arba medicinos personalo darbuotojai) kalba su sergančiu žmogumi? Kelios formulotės rodančios, kad bendravimas su sergančiu žmogumi yra empatiškas. Pacientas, kuriam amputuota koja (pagal Kubler – Ross) praeis susitaikymo su netektimi stadijos. Kaip bendrauti su pacientu (pagal Kubler – Ross), kuris išgyvena netektį.
  Psichologija, analizė(6 puslapiai)
  2007-11-16
 • Bendravimas ir komunikacija

  Įvadas. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Stebėjimo analizė. Priedas (1).
  Socialinė psichologija, analizė(12 puslapių)
  2007-02-02
 • Bernardas Brazdžionis

  Darbas lietuvių kalba. Poeto Bernardo Brazdžionio biografija, kūryba, kūrybos analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-01-18
 • Bibliotekos ir informacijos centrai

  Įvadas. Bibliotekos ir informacijos centro sampratos palyginimas. Fondas, jo komplektavimas ir skaitytojas. Finansavimas, paskirtis ir žinybinė priklausomybė. Paslaugos ir darbo laikas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, analizė(7 puslapiai)
  2006-03-20
 • BiFrost mokykla

  Darbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, atviras pasaulis (II)". Danijos "Bifrost" mokyklos direktorės Bodil Abildtrup Johansen pasiūlytas demokratinės mokyklos idėjos. "Bifrost" mokyklos palyginimas su Frenė sistemos mokykla.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2005-06-03
 • Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė

  Įvadas. Pagrindinis dokumentas, rodantis, kaip panaudoti programoms vykdyti skirti biudžetiniai asignavimai biudžetinėse ir kitose įstaigose, gaunančiose biudžeto lėšas. Finansinės analizės procedūros. 1 užduotis. Atliekama formos Nr. 2 "Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaita" horizontalioji analizė (priedas Nr. 1). Palyginamos kasinės išlaidos pagal atskirų išlaidų straipsnių su patvirtintais bei gautais asignavimais, ir su patirtomis faktinėmis išlaidomis. Analizės rezultatai surašomi lentelėje. Pateikiamos išvados su nustatytais nukrypimais. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos biudžeto išlaidų (tūkst. Lt) sąmatos įvykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (formos Nr. 2) horizontalioji analizė. Analizė. 2 užduotis. Atliekama išlaidų sąmatų vykdymo 2005 m sausio 1 d. balanso horizontalioji analizė. Analizės rezultatai surašomi lentelėje. Pateikiamos išvados dėl likučių pasikeitimų. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išlaidų (tūkst. Lt) sąmatų vykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. balanso (formos Nr. 1) horizontalioji analizė. Analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Biuro vadybos mokomoji praktika: maisto produktų gamyba UAB "Pyragas"

  Marketingo planas. Tikslinis rinkos pasirinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkimo elementai. Produkto aprašymas. Paskirstymas. Rėmimai. Kainos ir jų nustatymas. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas. Gamybos planas. Reikalinga technologinė įranga. Gamybos pajėgumai. Gamybos programa "Prancūziški batonai" (vienetais). Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Balansas.
  Įmonių aprašymai, analizė(18 puslapių)
  2006-06-26
 • C. Ahern "Ich liebe Dich"

  Knygos pristatymas vokiečių kalba. Cecelia Ahern "Ich liebe Dich".
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2006-12-12
 • C. Ahern, C. Strüh "Ich liebe Dich"

  Cecelia Ahern, Caristine Strüh knygos "Ich liebe Dich" aprašymas, siužetas, kulminacija, nuomonė apie knygą.
  Vokiečių kalba, analizė(3 puslapiai)
  2005-06-02
 • Ch. Bronte "Jane Eyre"

  Darbas anglų kalba. Šarlotė Brontė "Džeinė Eir". Charlote Bronte "Jane Eyre". The period of Realism (it’s reflection in Jane Eyre). Autobiography of Charlotte Bronte. Autobiographical elements in Jane Eyre. Setting. Characteristic of major characters (Jane Eyre, Edward Rochester, St. John Rivers). Short characteristic of minor characters. Jane Eyre’s life in two different worlds, her quest for love and independence. Religion in Jane Eyre. Social class in Jane Eyre. Gender relations in Jane Eyre. Symbols, metaphors, language in Jane Eyre. Consideration about Charlotte Bronte and her work. Final conclusion.
  Visuotinė literatūra, analizė(24 puslapiai)
  2006-03-31
 • Ch. Dickens "A tale of two cities"

  Čarlzo Dikenso biografija bei "A tale of two cities" knygos analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(7 puslapiai)
  2005-05-02
 • Ch. Dickens "Great Expectations" (2)

  Darbas anglų kalba. Consider "Great Expectations" as an overall work of art and also a vehicle of Dickens’s social message and come to a conclusion about how successful you think the book is on those two counts. Darbe analizuojamas Čarlzo Dikenso romano "Didieji lūkesčiai" meniškumas ir kodėl ši knyga taip išpopuliarėjo. Aptariamos visuomenės problemos.
  Visuotinė literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2008-05-07
 • Ch. Dickens "Hard Times"

  Knygos aprašymas anglų kalba. Charles Dickens "Hard Times" - a book report.
  Visuotinė literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2006-05-17
Puslapyje rodyti po