Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovėlių recenzijos

  Vadovėliai recenzuojami pagal Švietimo ministerijos sudarytą vadovėlio vertinimo anketą. Eirimas Velička "Muzika" 4 klasei recenzija. Vida Krasauskaitė "Lakštutė" 4 klasei recenzija. Arūnas Dikčius, Daiva Vyčinienė "Mano muzika" klasei recenzija. Eduardas Balčytis "Muzika" klasei recenzija. Vadovėlių palyginimai. Eirimo Veličkos ir Vidos Krasauskaitės vadovėlių palyginimas (4 klasė). Arūno Dikčiaus, Daivos Vyčinienės ir Eduardo Balčyčio vadovėlių Palyginimas (5 klasė).
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • Vadovo vaidmuo smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės valdyme

  UAB "Topo centras" ir UAB "VAV " charakteristika. UAB "Topo centras" tyrimo rezultatai. UAB "VAV" tyrimo rezultatai. UAB "Topo centras" ir UAB "VAV" lyginimo analizė. Apklausa "Vadovo vaidmuo smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės valdyme" vadybos studentams.
  Vadyba, analizė(5 puslapiai)
  2005-05-24
 • Vaikai su proto negalia

  Socialinės problemos pristatymas, svarbumas, situacijos analizė. Socialinio vystymosi Lietuvoje situacija. Institucijos šiai problemai gerinti. Visuomenės galimybės įsitraukti į politikos formavimą, į programų kūrimą, vertinimo ir tarnybų atsiskaitomumą. Kokia vykdoma socialinė politika šios problemos atžvilgiu. Palyginti kokie pokyčiai per pastaruosius penkerius metus įvyko, tenkinant šios gyventojų grupės poreikius. Socialinių aspektų integracija per socialinio darbuotojo vaidmenis micro, mezzo, macro lygiuose.
  Specialioji pedagogika, analizė(8 puslapiai)
  2007-12-16
 • Vaikas kaip socialinis aplinkos objektas

  Vaikas kaip socialinis aplinkos objektas. Trys vaiko raidos pakopos. Vaiko adaptacija socialinėje aplinkoje. Socialinė pagalba rizikos grupės vaikams.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-02
 • Vaiko globos ir socialinės apsaugos skyriaus Alytaus rajono savivaldybėje veiklos tęsimo projektas

  Problemos apibūdinimas. Vaikų situacija. Paslaugos, teikiamos vaikams ir šeimoms (2004–2007 m.). Organizacija, teikianti projektą. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Projekto tikslinė grupė. Modelis, kuriuo remiasi projektas. Uždavinių ir tikslų įgyvendinimas. Uždavinio "sumažinti vaikų, apgyvendinamų Alytaus valstybiniuose vaikų globos namuose, skaičių" įgyvendinimas. Uždavinio "sukurti globojančių šeimų paieškos, atrankos, mokymų bei konsultavimo paslaugas" įgyvendinimas. 1 ir 2 uždavinio įgyvendinimo biudžetas. Uždavinio "atstovauti vaikų teisėtus interesus teismuose, valstybinėse institucijose, vaikų teises neužtikrinančiose šeimose, spręsti vaikų globos ir įvaikinimo klausimus" įgyvendinimas. Tikslo "kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką" įgyvendinimas. Tikslo "Gerinti paslaugų vaikui ir šeimai kokybę" įgyvendinimas. Tikslo "skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą" įgyvendinimas. Tikslų įgyvendinimo rodikliai. Įgyvendinimo rezultatai. Kontrolė. Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. Veiksmų planas 2009 metams. Projekto plėtra 2009 metais.
  Socialinis darbas, analizė(14 puslapių)
  2008-01-21
 • Vaiko piešinio "Neegzistuojantis gyvūnas" psichologinė analizė

  Įvadas. Duomenys apie tiriamąją mergaitę. Piešinio "Neegzistuojantis gyvūnas" analizės protokolas. Piešinio "Neegzistuojantis gyvūnas" išsami psichologinė analizė. Spalvų aiškinimas. Personažo kūrimo būdas. Emocinės savybės. Bendravimo sritis. Pokalbis, emocijos. Pokalbio analizė. Išvados.
  Raidos psichologija, analizė(9 puslapiai)
  2011-12-05
 • Vaikų autizmas (3)

  Įvadas. Chaimo istorija. Prieraišumas ir jo įtaka socialinei raidai. Prieraišumo formavimosi problemos. Prieraišumo didinimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, analizė(9 puslapiai)
  2011-06-09
 • Vaikų baimės (2)

  Analizuojamas straipsnis iš "Psichologija Tau" žurnalo apie vaikų baimes. Įvadas. Baimių priežastys. Vaikų baimių savitumas. Baimių įveikimas. Išvados.
  Raidos psichologija, analizė(7 puslapiai)
  2007-06-11
 • Vaikų smurtas prieš bendraamžius

  Įvadas. Pedagoginės veiklos modeliavimo ir vadybos aktualijos. Pasirinkto ugdytojo pedagoginės veiklos modelio planas. Ugdytojo pedagoginės veiklos modelio elemento pasirinkimas. Plano pasirinkimo atitinkamam laikotarpiui pagrindimas. Ugdytojo pedagoginės veiklos kryptys - realizuojama tema. Ugdytojo pedagoginės veiklos planas. Smurtas mokyklose. Situacijos analizė. Prevencinis projektas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Priežiūra. Pedagoginės veiklos plano pagrindimas švietimo įstatymine baze. Ugdytojo pedagoginės veiklos pasirinktojo elemento modelio plano raidos perspektyvos. Priedai (4).
  Pedagogika, analizė(36 puslapiai)
  2007-02-07
 • Vaižgantas "Pragiedruliai"

  Gamtos vaidmuo Vaižganto romane "Pragiedruliai".
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-01-13
 • Vaižgantas "Pragiedruliai" (2)

  Vaižganto romano "Pragiedruliai" analizė. Išsamiau analizuojami kūrinio veikėjai, problematika, stilius, pateikiamos išvados.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2008-11-25
 • Valdymo apskaita (13)

  Įvadas. Išdirbių normų ir atlyginimų skaičiavimas. Duonos ir pyrago gaminių savikainos kalkuliacija. Kalkuliacija "Ventos" duona. Kalkuliacija. "Marčios" duona. Kalkuliacija. "Naminis pyragas". Kalkuliacija. "Batonas". Kalkuliacijos gamybos išlaidų suvestinės. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Apskaita, analizė(15 puslapių)
  2008-02-22
 • Valdymo sprendimai: UAB "SportNeta"

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Prekės kainos ir pardavimų masto nustatymas. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, analizė(23 puslapiai)
  2008-03-27
 • Valdymo struktūros projektavimo darbų seka

  Linijinė. Funkcinė. Štabinė valdymo struktūros. Organinis valdymas. Mechanistinis valdymas. Štabinio aparato klasifikavimas. Grynai centralizuoto valdymo modelis. Decentralizuoto valdymo modelis. Išvados.
  Vadyba, analizė(8 puslapiai)
  2007-05-18
 • Valstybės tarnautojo etika: Alytaus mero atvejis

  Įvadas. Etinės problemos aprašymas. Atvejo aprašymas. Analizė. Išvados.
  Etika, analizė(9 puslapiai)
  2011-07-04
 • Valstybiniai ir privatūs teatrai

  Lietuvos teatrų sistema. Valstybiniai teatrai. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Teatro veiklos tikslai. Lietuvos Nacionalinis dramos teatras. Privatūs teatrai. Keistuolių teatras. Meno fortas. Elfų teatras. Teatrų problemos.
  Teatras, analizė(6 puslapiai)
  2007-06-04
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 – 2005 metų išlaidų analizė

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 – 2005 metų išlaidų analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Valstybinių ir privačių teatrų lyginamoji analizė

  Įvadas. Lietuvos Valstybiniai teatrai. Lietuvos privatūs teatrai.
  Teatras, analizė(5 puslapiai)
  2007-01-03
 • Valstybių skirstymas pagal socialinį, ekonominį ir demografinį išsivystymą

  Uždaviniai: Išsirinkti devynias įvairaus išsivystymo lygio pasaulio šalis. Išsirinkti po kelis demografinius, ekonominius ir socialinius rodiklius, pagal kuriuos bus vertinamos valstybės, bei susirasti šių rodiklių duomenis. Suskirstyti valstybes į rangus pagal jų socialinį, ekonominį ir demografinį išsivystymą. Šalių skirstymas pagal demografinį išsivystymą. Šalių suskirstymas į 3 rangus pagal demografinius rodiklius. Šalių skirstymas pagal ekonominį išsivystymą. Šalių suskirstymas į 3 rangus pagal ekonominius rodiklius. Šalių skirstymas pagal socialinį išsivystymą. Šalių suskirstymas pagal bendrą socialinį, ekonominį ir demografinį išsivystymą į 3 rangus. Išvados.
  Regioninė geografija, analizė(11 puslapių)
  2007-03-28
 • Valstybių stojimas į Europos Sąjungą (ES) - Lenkijos atvejis

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas - XXI amžiaus emigracija. Didžiausia emigracijos banga ir jos priežastys. Lenkų emigracijos padariniai. Išvados.
  Politologija, analizė(5 puslapiai)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po