Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Š. Bodleras "Kelionė į Kiterą"

  Šarlio Bodlero (Charles Pierre Baudelaire) eilėraščio analizė. Eilėraščio "Kelionė į Kiterą" mitologinė analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2011-10-12
 • Š. Bodleras "Laikrodis"

  Charles Baudelaire (Šarlio Bodlero) miniatiūros "Laikrodis" analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2006-03-14
 • Š. Bodleras "Nelemtybė"

  Šarlio Bodlero eilėraščio "Nelemtybė" analizė. Knyga "Piktybės gėlės".
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2009-09-14
 • Šaltojo karo problema rytų ir vakarų istoriografijoje

  Įžanga. Šaltojo karo priežastys. Šaltojo karo pasireiškimai. Šaltojo karo pabaiga. Šaltojo karo problema rytų ir vakarų istoriografijoje. Išvados.
  Visuotinė istorija, analizė(7 puslapiai)
  2008-11-19
 • Šatrijos Ragana "Irkos tragedija"

  Šatrijos Raganos kūrinio "Irkos tragedija" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-04-25
 • Šatrijos Ragana "Irkos tragedija" (2)

  Šatrijos Raganos kūrinio "Irkos tragedija" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-05-29
 • Šatrijos Ragana "Sename dvare" (10)

  Šatrijos Raganos kūrinio "Sename dvare" analizė. Mamatės aprašymas. "Kiekvienas, kas nori, tikrai atlikti savo gyvenimo uždavinį, pirmų pirmiausia turi aiškiai suprasti ir giliai įsidėti į širdį, kad šioje žemėje tėra, viena tikra realybė, vien absoliuti vertybė – žmogaus siela".
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-03-03
 • Šatrijos Ragana "Sename dvare" (11)

  Šatrijos Raganos apysakos "Sename dvare" analizė. Ištrauka apie Irusės ir Mamatės susitikimą naktį.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-04-03
 • Šatrijos Ragana "Sename dvare" (14)

  Šatrijos Raganos apysakos "Sename dvare" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2008-07-24
 • Šatrijos Ragana "Sename dvare" (21)

  Šatrijos Raganos apysakos "Sename dvare" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2010-05-12
 • Šatrijos Ragana "Sename dvare" (3)

  Šatrijos Raganos apysakos "Sename dvare" ištraukos interpretacija. Ištrauka "Raudoniems saulėlydžiams <...> seną aukso sapną".
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-03-29
 • Šatrijos Ragana "Sename dvare" (4)

  Šatrijos Raganos kūrinio "Sename dvare" dalies "Mamatės užrašai" analizė ir interpretacija.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-04-21
 • Šatrijos Ragana "Sename dvare". Katalikiška pasaulėjauta

  Šatrijos Raganos apysakos "Sename dvare" analizė. Katalikiška pasaulėjauta Šatrijos Raganos apysakoje "Sename dvare".
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2009-09-14
 • Šatrijos Ragana "Vincas Stonis"

  Šatrijos Raganos kūrinio "Vincas Stonis" analizė. Emigracijos problema Šatrijos Raganos "Vinco Stonio" kūrinyje.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2011-02-18
 • Šatrijos Raganos kūrinių dorovės ir moralės samprata

  Šatrijos Ragana. Biografija. Pedagoginė mintis kūriniuose. Kūrinių analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2007-01-15
 • Šeimos analizė

  Kliento situacija. Tikslai. Uždaviniai. Kiekybinės ir kokybinės informacijos duomenys. Šeimos situacijos vertinimas. Intervencija. Suteiktos pagalbos priemonės. Atliktos intervencijos įvertinimas. Tarpdisciplininis bendradarbiavimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Šeimos analizė (2)

  Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Pasirinkta šeima susideda iš penkių narių: tėčio, mamos ir trijų vaikų (dukros ir dviejų sūnų). Tik vienas sūnus dar tebegyvena su tėvais. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas ir konfliktų sprendimas. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio užsiėmimai. Šeimos planai, vystymosi perspektyva. Šeimos, kaip socialinės grupės, įvertinimas, rekomendacijos šeimai.
  Socialinė psichologija, analizė(6 puslapiai)
  2008-10-27
 • Šiandieninio 5-6 metų vaiko piešinių turinio formavimosi prielaidų apžvalga literatūros šaltiniuose

  Vaiko piešinių turinio formavimosi veiksniai. 5-6 m. vaiko vizualinės raidos galimybės. Išvados.
  Raidos psichologija, analizė(10 puslapių)
  2006-10-04
 • Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizė

  Įvadas. Šiaulių apskrities viršininko administracijos charakteristika. Šiaulių apskrities viršininko administracijos struktūros ir veiklos analizė. Regioninės plėtros departamento veiklos analizė. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizė. Atliekų tvarkymo problemos. Atliekų tvarkymo principai. Ekologinis visuomenės švietimas. Kita įstaigos veikla. Įstaigos finansai. Apmokėjimo už darbą sistema. Drausminės bei tarnybinės nuobaudos. Dokumentų valdymas įstaigoje: dokumentų įforminimas, dokumentų rengimo ir pasirašymo sistema. Visuomenės informavimas ir informacijos teikimas pagal visuomenės paklausimus, skundų ir prašymų nagrinėjimas. Išvados. Priedas (1).
  Ekologija, analizė(20 puslapių)
  2007-03-22
 • Šiaurės Lietuvos istorijos ir kultūros etninės architektūros paveldas

  Kaimai ir vienkiemiai. Sodybos ir trobesiai. Smulkesnė architektūros analizė. Stambaus ūkininko sodyba. Troba. Svirnas. Kiaulininkas. Tvartas. Kluonas. Daržinė (stoginė, pašiūrė, skūnia). Žardinė. Pirtis. Mažažemio valstiečio sodyba. Vidutinio valstiečio sodyba. Vėjo malūnas. Kalvė. Priedai (nuotraukos).
  Etninė kultūra, analizė(14 puslapių)
  2007-03-14
Puslapyje rodyti po