Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Spausdintuvų įvairovė

  Įvadas. Spausdintuvo įdiegimas. Teksto spausdinimas. Rašaliniai spausdintuvai. Populiarūs spausdintuvai trys viename. Pagrindinės dalys ir jų funkcijos. Lazeriniai spausdintuvai. Adatiniai spausdintuvai. Šiluminiai spausdintuvai. Brother pristatė supergalingus spausdintuvus dideliems biurams. Greitis ir kokybė. Ekonomiškumas. Lengvas naudojimas. Suderinamumas. Darbų saugumas. Praplėstos darbo tinkle galimybės. Išvados. Apie kompaniją. Išvados.
  Kompiuteriai, analizė(9 puslapiai)
  2007-02-20
 • Specialiųjų poreikių vaikas: subjektyvios sampratos analizė mokslinio diskurso kontekste

  Įvadas. Visuomenės požiūris. Integracijos problema ugdymo švietimo įstaigose. Specialiųjų poreikių vaiko savarankiškumo skatinimas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, analizė(9 puslapiai)
  2007-01-26
 • Spektaklio analizė: "Nusikaltimas ir bausmė"

  G. Varno spektaklio "Nusikaltimas ir bausmė" analizė. Realistinė drama. Veikėjai. Scenografija. Muzika. Režisierinis sumanymas.
  Teatras, analizė(3 puslapiai)
  2008-09-17
 • Spektaklio analizė: J. Montvila "Gyvenimo geismas"

  Juozo Montvilos spektaklio "Gyvenimo geismas" analizė.
  Teatras, analizė(4 puslapiai)
  2010-04-27
 • Spektaklio recenzija: "Tariamas ligonis" (3)

  Vaikų ir jaunimo teatro studijos komedijos vaikams "Tariamas ligonis", vykusio Šiaulių kultūros centre, recenzija.
  Teatras, analizė(1 puslapis)
  2008-11-18
 • Sportas (3)

  Sportas mainų teorijoje. Dramaturginis simbolinis sąveikos požiūris. Struktūrinis funkcionalizmas. Sporto šakos sudaro atskiras socialines sistemas. Sporto socialinės funkcijos.
  Sociologija, analizė(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Sprendimų priėmimas (3)

  Įvadas. Valdymo sprendimo priėmimo samprata. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo procesas. Išvados.
  Vadyba, analizė(8 puslapiai)
  2006-12-14
 • Sprendimų priėmimas įmonėje: UAB "Sentencija"

  Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. UAB "Sentencija" veiklos planavimas. Planavimas sprendimų priėmimo procese. Sprendimų priėmimo metodai įmonėje "Sentencija". UAB "Sentencija" veiklos organizavimas. Veiklos organizavimas įmonėje "Sentencija". Įmonės valdymo struktūra. Valdymo lygiai ir sprendimų priėmimas. Vadovavimas įmonėje "Sentencija". Darbuotojų poreikiai ir motyvacija. Vadovavimo stilius. Sprendimų priėmimo būdai įmonėje "Sentencija". UAB "Sentencija" veiklos kontrolė. Kontrolės organizavimo procesas. Produkcijos kokybės kontrolės organizavimas. Finansų kontrolė. Finansinės ataskaitos. Biudžeto kontrolės metodai. Auditas. Sprendimų priėmimo proceso atvejų analizė. Krautuvėlės atidarymas. Lavašų kepimo pradžia. Įmonės veiklos įvertinimas remiantis apribojimų teorija. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, analizė(33 puslapiai)
  2007-04-20
 • Sprendimų priėmimas nevyriausybinėje organizacijoje "AIESEC"

  Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Sprendimų priėmimo proceso atvejų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas remiantis apribojimų teorija. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(26 puslapiai)
  2007-04-06
 • Standartas LST EN ISO 13694. Optika ir optiniai prietaisai. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios (energijos) tankio pasiskirstymo bandymo metodai (ISO 13694:2000)

  Įvadas. Taikymo sritis. Fizikiniai pagrindai. Testavimo principas. Matavimo įrenginių išdėstymas ir testavimo įranga. Testavimo eiga 8 Bandymo ataskaita. Išvados.
  Fizika, analizė(10 puslapių)
  2007-10-15
 • Stano "Kiek kainuoja ilgesys"

  Stano kūrinio "Kiek kainuoja ilgesys" literatūrinė analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2005-05-25
 • Statistikos duomenų analizė: svečių apgyvendinimas Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 2005 metais

  Įvadas. Užduotis: Pagal pasirinktus 2005 metų duomenis apie atvykstančius svečius išsiaiškinsime jų pasiskirstymą apgyvendinimo įmonėse, jų vidurkį, variacijos rodiklius, vidutinius tiesinius nuokrypius, absoliutinius ir santykinius dydžius pagal pasirinktus 5 mėnesius (sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė). Diagrama. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Dinamikos eilučių rodikliai. Išvados.
  Statistika, analizė(12 puslapių)
  2007-02-09
 • Statistikos tiriamasis darbas: įmonės veiklos analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti finansinę veiklą ir pardavimų pajamas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatų analizė. Dinaminės eilutės rodiklių tyrimo analizė. Pelno (nuostolio) absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių tyrimo analizė. Išvados, siūlymai.
  Ekonominė statistika, analizė(11 puslapių)
  2007-12-14
 • Statistinė analizė: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo tikslas: Atlikti išsamią AB "Dvarčionių keramika" turimų duomenų analizę ir pateikti išvadas bei 2008 metų prognozes ir pasiūlymus. Tyrimo uždaviniai. Naudoti metodai. Duomenų gavimo būdai ir šaltiniai. Tyrimo praktinė reikšmė. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Išvados. Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Trendo funkcija. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinis eilutės išlyginimas. Išvada. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos indeksas. Determinacijos koeficientas. Indeksai. Individualūs indeksai. Paprastieji indeksai. Vidutinis aritmetinis indeksas. Laspeireso indeksas. Pašė indeksas. Maršalo – Edžvorto indeksas. Fišerio indeksas. Statistiniai matai. Išvados. Priedai: skaičiavimai (5 psl.).
  Aprašomoji statistika, analizė(25 puslapiai)
  2008-07-03
 • Statistinė duomenų analizė ir interpretacija: tiksliųjų mokslų vadovėlių (9-12 klasių) kainos

  Tiksliųjų mokslų vadovėlių (9-12 klasių) kainų statistinė duomenų analizė ir interpretacija. Pradinių duomenų grupavimas. Statistinių charakteristikų apskaičiavimas ir interpretavimas. Statistinių įverčių teorija. Statistinių hipotezių teorija. Pradinių duomenų išlyginimas teorinėmis skirstinių funkcijomis. Išvados.
  Statistika, analizė(7 puslapiai)
  2007-02-12
 • Stebuklinės pasakos analizė: "Dvylika brolių juodvarniais lakstančių"

  Stebuklinės pasakos analizė. Stebuklinės pasakos "Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių" funkcijų analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2011-10-14
 • Stiprios asmenybės V. Krėvės dramoje "Skirgaila"

  Vinco Krėvės dramos "Skirgaila" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2006-05-22
 • Straipsnio "Smulkmena ar problema?" analizė pagal SPIRAL modelį

  Etikos savarankiškas darbas - straipsnio "Smulkmena ar problema ?" analizė pagal SPIRAL modelį. Lietuvos sveikatos priežiūros sistema. Sveikatos priežiūros sistemos trūkumai, dėl kurių nukentėjo pacientas.
  Etika, analizė(4 puslapiai)
  2006-06-06
 • Straipsnio analizė "Motinų jautrumo kūdikio signalams ir asmenybės savybių sąsajos"

  Įvadas. Straipsnio "Motinų jautrumo kūdikio signalams ir asmenybės savybių sąsajos" analizė. Tyrimo objektas. Analizuojamo reiškinio aktualumas psichologijai. Kas naujo atskleista atliktu tyrimu. Tyrimo tikslas. Jo pagrindimas. Tyriamieji. Tyrimo metodas ir jo tinkamumas. Lentelės. Išvados atsako į iškeltą tyrimo tikslą. Gautų rezultatų apibendrinimas ir paiškinimas. Straipsnio trūkumai. Mokslinės publikacijos analizės apibendrinimas. Išvados.
  Psichologija, analizė(5 puslapiai)
  2010-02-04
 • Straipsnio analizė: Ideologijos ir partinė veikla: "Lietuvos partijų lyderių požiūris"

  Eglės Butkevičienės, Eglės Vaidelytės ir Giedriaus Žvaliausko straipsnio "Ideologijos ir partinė veikla: Lietuvos partijų lyderių požiūris" analizė.
  Politologija, analizė(4 puslapiai)
  2009-12-08
Puslapyje rodyti po