Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir reikšmė ekonomikai. Lietuvos ekonominių santykių su Europos Sąjunga (ES) raida. Mažų ir vidutinių įmonių palyginamoji analizė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aplinkos analizė Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo sistema Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros politika. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(19 puslapių)
  2007-02-22
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) aplinkos analizė Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Lietuvos teisinė smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ekonominė aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencinė aplinka. Verslo aplinkos gerinimo kryptys. Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) problemos Lietuvoje ir tarptautinėje rinkoje. Priemonės, skirtos verslo sąlygoms gerinti.
  Makroekonomika, analizė(6 puslapiai)
  2006-11-15
 • Smurtas žiniasklaidoje (2)

  Įvadas. Paplitimas. Poveikio formos – teoriniai modeliai. Kokią įtaką smurto televizijoje žiūrėjimas daro smurtiniams nusikaltimams. Vaikų ypatybės. Poveikio būdai ir įtakos turintys veiksniai. Prevencija. Prevencinės priemonės, nukreiptos į programos rūšį, formą ir turinį. Televizijos industrijos subjektų kvalifikacijos kėlimas. Žurnalistinė etika ir teisinis reglamentavimas. Priežiūros sistema ir atsakomybė. Informavimas, įspėjimas ir indeksavimo sistema. Techninės priemonės, ribojančios vaikų galimybes žiūrėti smurtines laidas. Patarimai ir informacija apie pagalbą. Prevencinės priemonės, nukreiptos į televizijos žiūrėjimui skirtą laiką. Laiko ribojimas. Vaikų nukreipimas į kitas veiklos rūšis. Prevencinės priemonės, nukreiptos į vaiko asmenines savybes. Prevencinės priemonės, nukreiptos į socialinę aplinką. Tėvai (šeima). Visuomenės įtraukimas į problemos sprendimą. Išvados.
  Žiniasklaida, analizė(12 puslapių)
  2007-05-11
 • Smurtinio atvejo analizė

  Pateikta straipsnio analizė. Situacijos analizė. Socializacijos sutrikimo problema. Priežastys, dėl ko iškilo problema. Institucijos, kurios dalyvavo problemos sprendime. Institucijos, kurios turėjo dalyvauti, bet nedalyvavo problemos sprendime. Institucijų atliekamos funkcijos ir darbuotojų vaidmenys. Kokią reikšmę iškilusi problema turės tolimesnei vaiko socializacijos raidai (prognozės).
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2008-09-26
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2005-2006 m. Socialinis įstatymas. Nacionalinė bendroji strategija

  Įvadas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 2005-2006 metų Europos struktūrinė parama. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Ministerijos misija ir strateginiai tikslai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo plėtros tikslai ir veiksmų programos. 2007-2013 metų struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvencijos tikslui įgyvendinti ir jo įgyvendinimo prioritetinės kryptys. Išvados ir apibendrinimas.
  Socialinis darbas, analizė(11 puslapių)
  2008-03-22
 • Socialinės rūpybos lyginamoji analizė

  Santrauka. Įvadas. Vaikų priežiūros lyginamasis tyrimas. Vaikų priežiūra iki ir virš 3 metų. Europos vaikų priežiūros tinklas. Europos vaikų priežiūros tinklas. Gerovės rėžimas ir vaikų priežiūra. Pagyvenusių žmonių priežiūros lyginamasis tyrimas. Pagyvenusių žmonių priežiūros lyginamasis tyrimas. Institucijų ir bendruomenės parama seniems žmonėms. Pagalba neformaliai rūpybai. Panašios kryptys, nepanašios nacionalinės ir vietinės politikos. Gerovės pliuralizmas, gerovės režimas ir rūpinimasis senais žmonėmis.
  Socialinis darbas, analizė(18 puslapių)
  2007-03-26
 • Socialinio tinklo analizė

  Problema. Klientės. Problema. Tinklų pobūdis. Intervencijos hipotezės. Tinklas (schema).
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-14
 • Socialinis darbas su šeima

  Situacija: 15 metų paauglys piktnaudžiauja alkoholiu. Pirmas susitikimas su socialine darbuotoja. Surenkama informacija apie šeimą, su kuria bus dirbama. Informacija renkama iš kaimiškosios seniūnijos, mokyklos, kurioje mokosi klientas. Antrasis susitikimas su socialine darbuotoja. Trečiasis susitikimas su socialine darbuotoja. Ketvirtasis susitikimas su socialine darbuotoja. Penktasis susitikimas su socialine darbuotoja.
  Socialinis darbas, analizė(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Socializacija ir resocializacija

  Socializacija ir resocializacia. Samprata. Socialinė pedagoginė socializacijos ir resocializacijos reikšmė asmenybės ugdymo procese. Socializacijos esmė. Perauklėjimo funkcijos. Šeima – mokykla – bendruomenė kaip socializacijos ir resocializacijos subjektai.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Sociologinio tyrimo programa: "Vilniečių pageidavimai ir poreikiai bankų teikiamoms paslaugoms"

  Tyrimo problema, aktualumas ir naudingumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas. Anketa.
  Sociologija, analizė(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Sociometrinis tyrimas (10)

  Pratarmė. Įvadas. Sąvokos. Sociometrinio tyrimo apžvalga. Tikslai ir uždaviniai. Metodika. Tiriamieji. Metodika. Tyrimo eiga. Duomenų tvarkymas. Rezultatai ir jų aptarimas. 1 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica (fantazijos). Pirmo kriterijaus sociograma (fantazijos). Pirmo kriterijaus abipusiai pasirinkimai. Pirmo kriterijaus rezultatų aptarimas. 2 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica (laisvalaikio). 2 pav. Antro kriterijaus sociograma (laisvalaikio) 15 Antro kriterijaus abipusiai pasirinkimai. Antro kriterijaus rezultatų aptarimas. 3 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica (paslapties). 3 pav. Trečio kriterijaus sociograma (paslapties). Trečio kriterijaus abipusiai pasirinkimai: 20 Trečio kriterijaus rezultatų aptarimas. Trečio kriterijaus rezultatų aptarimas. 4 lentelė. Bendra pasirinkimų matrica. 4 pav. Visų kriterijų bendra sociograma. Visuose kriterijuose sutampantys pasirinkimai: Bendras rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, analizė(28 puslapiai)
  2007-01-09
 • Sociometrinis tyrimas (12)

  Vilniaus Gabijos gimnazijos, IX B klasės sociometrinis tyrimas. Įvadas. Sociometrinių tyrimų metodai. Metodika. Lentelės. Sociogramos.
  Socialinė psichologija, analizė(16 puslapių)
  2007-02-12
 • Sodybos etnografinio darželio analizė (2)

  Jeroslavo ir Kseverinos Kulčickų sodybos etnografinio darželio analizė. Įvadas. Tyrimo tikslas. Susipažinti su senųjų sodybų etnografinių darželių formavimo tradicijomis ir augalų asortimentu. Sodybos istorija. Sodybą supantis kraštovaizdis. Sodybos planinė ir erdvinė struktūra. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Etninė kultūra, analizė(16 puslapių)
  2008-06-05
 • Sofoklis "Antigonė"

  Sofoklio tragedijos "Antigonė" ištraukos analizė. Trečias epizodas, karaliaus Kreonto ir jo sūnaus Haimono dialogas.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-04-13
 • Sofoklis "Antigonė" (10)

  Sofoklio tragedijos "Antigonė" pirmojo epeisodijo analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-11-27
 • Sofoklis "Antigonė" (12)

  Sofoklio tragedijos "Antigonė" analizė. Antigonė - meilės šeimai ir atsidavimo papročiams pavyzdys.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2010-10-14
 • Sofoklis "Antigonė" (5)

  Sofoklio dramos "Antigonė" eksodo analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-01-17
 • Sofoklis "Trachikanietės"

  Sofoklio antikinės tragedijos "Trachikanietės" analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2006-11-08
 • Sokrato metodas

  Knygos Eliyahu M. Goldratt ir Jeff Cox knygos "Tikslas" analizė-esė.
  Vadyba, analizė(6 puslapiai)
  2006-03-24
 • Sokrato posakio "Aš žinau, kad nieko nežinau" esmė

  Tema. Tikslas. Uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Sokrato filosofija.
  Senovės filosofija, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-16
Puslapyje rodyti po