Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Postmodernizmas ir reliatyvizmas. Žmogiškųjų vertybių samprata

  Įvadas. Postmodernizmas. Vertybės postmodernizme. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Požiūris į neįgaliuosius visuomenės ir jų pačių akimis

  "Šventos Onos ferma". Įstatymas apie invalidumą ir senatvę. Žmogaus Teisių deklaracija. E. Goffmanas. V. Gudonis. Integracija. R. Katsfortas.
  Sociologija, analizė(7 puslapiai)
  2006-01-31
 • Praeities tema Maironio eilėraščiuose

  Praeities tema Maironio eilėraščiuose.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2006-01-12
 • Praktinė rinkodaros analizė: UAB "Igva"

  Įvadas. UAB "Igva" komplekso programos elementai, rinkodaros orientacija, mikro, makro aplinka. Stambiausios UAB "Igva" įmonės konkurentės. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Konkurentų gaminama produkcija, teikiamos paslaugos, jų gaminamos produkcijos kainos ir kainų taikomos strategijos, pateikimo metodai ir metodų pateikimo strategijos, konkurentų taikoma prekių rėmimo politika. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Segmentavimas vartotojų rinkoje. Tikslinė rinka. Vartotojo elgesio (išorės ir vidaus) faktoriai ir kaip įtakos pardavimui. Parduodamų prekių apibūdinimas. Kainų nustatymo strategija. Prekių pateikimo strategija. Prekių rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas. SSGG analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, analizė(18 puslapių)
  2008-01-01
 • Praktinė rinkodaros analizė: UAB "Karina"

  Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. UAB "Karina" rinkos tyrimas Lietuvoje. UAB "Karina" prekės vartotojų rinkos segmentavimas. Vartotojų elgesio (išorės ir vidaus) faktorių įtaka mūsų prekės pirkimui. UAB "Karina" prekės apibūdinimas. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. UAB "Karina" SWOT analizė.
  Rinkodara, analizė(19 puslapių)
  2007-02-21
 • Pramonės įmonių vadyba ir darbo organizavimas

  Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai, tarnautojai. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Baro (cecho) organizacinė struktūra. Gamybinės struktūros formavimas.
  Vadyba, analizė(17 puslapių)
  2007-03-21
 • Pranešimas spaudai ir viešųjų ryšių veiklos analizė: korporacija "Neo-Lithuania"

  Pranešimas spaudai. Studentų korporacijos Neo – Lithuania 84 gimtadienio minėjimas.
  Žiniasklaida, analizė(5 puslapiai)
  2007-11-26
 • Prekė pagal 4P formatą

  4P formatas. Įžanga. Nagrinėjamos prekės klasifikacija. Asortimento analizė pasirinktos rinkos atveju. Informacijos šaltiniai ir prekės pardavimo vietos. Prekės rinkos segmentacija. Kainos dydis pasirinktoje rinkoje.
  Rinkodara, analizė(11 puslapių)
  2005-05-21
 • Prekės kainos analizė: raudonoji paprika

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika. Tyrimo uždaviniai. Prekės charakteristika. Prekybos vietos. Kainų kitimas. Kainų kitimas prekybos centre "Norfa". Kainų kitimas prekybos centre "Iki". Kainų kitimas prekybos centre "Maxima". Kainų kitimas prekybos centre "Šustis". Rinkos kaina. Vidutinė kaina. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (7).
  Rinkodara, analizė(6 puslapiai)
  2008-11-23
 • Prekės pardavimo proceso srauto diagrama parduotuvėje "Topo centras"

  Teorinė dalis. Proceso apibrėžimas. Srauto diagrama. Srauto diagramos sudarymo procedūra. Praktinė dalis. Užduotis. Nubraižyti jūsų tiesioginiame darbe atliekamo darbo proceso srauto diagramą. Kokių matote darbo proceso tobulinimo galimybių? Proceso aprašymas. Prekės pardavimo proceso srauto diagrama parduotuvėje "Topo centras". Darbo proceso tobulinimo galimybės.
  Kokybės vadyba, analizė(7 puslapiai)
  2008-03-03
 • Prekybos įmonių vadybinė analizė: UAB "Rimi" ir UAB "Maxima"

  Įvadas. Trumpas organizacijų apibūdinimas. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizės. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijų bendrųjų vadybos funkcijų vykdymas ir valdymo struktūra. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2007-03-05
 • Priešgaisrinė sauga. Gelbėjimo darbai

  Įvadas: gaisro sąvoka, formulė. Statistiniai duomenys. Valstybės Priešgaisrinės Gelbėjimo Tarnybos struktūra. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijos. Gaisrų klasės. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gesinimo technika: rūšys, paskirtis, galimybės. Gelbėjimo technika: rūšys, paskirtis, galimybės. Ugniagesių gelbėtojų apranga, kvėpavimo aparatas. Ugniagesių gelbėtojų veiksmai išgirdus signalą. Gyventojų elgesys kilus gaisrui. Kaip kviesti ugniagesius gelbėtojus fiksuoto ryšio telefonu, mobiliu: OMNITEL, TELE2, BITĖ.
  Sauga, analizė(29 puslapiai)
  2007-09-19
 • Problemos analizė (2)

  Problema: 70 metų neįgalus vyras gyvena Kauno rajone sename bendrabutyje, ketvirtame aukšte, vyras sunkiai vaikšto ir iš namų neišeina, gyvena apsileidęs, pas asmenį į namus dažnai renkasi benamiai kurie girtauja. Su dukterimi vyras susipykęs, daugiau artimųjų neturi. Hipotezės. Informacijos rinkimas. Gauta informacija. Informacijos analizė. Analizė. Išvados. Tikslai. Planas. Plano vykdymas. Plano įvertinimas.
  Socialinis darbas, analizė(2 puslapiai)
  2011-10-21
 • Problemos analizė: artimųjų netektis

  Problemos apibūdinimas. Netektį išgyvenančių vaikų grupės. Priežastys. Kas ir į ką turi atkreipti dėmesį? Galimos pasekmės. Specialistai ir jų atsakomybės.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-06-19
 • Produkto kainos analizė: pomidorai

  Įvadas. Prekės ir prekybos objektų charakteristika. Prekės charakteristika. Prekybos objektai. Prekės kainų stebėjimas ir kitimas prekybos objektuose. Prekės kainų stebėjimas ir kitimas. Kainų kitimas prekybos centre "Norfa". Kainų kitimas prekybos centre "Maxima". Kainų kitimas prekybos centre "Iki". Kainų kitimas prekybos centre "Cento". Prekės kainų analizė. Rinkos kaina. Vidutinė kaina. Išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2012-02-17
 • Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas

  Šarmingumas. Bendrasis kietumas. Kalcinio kietumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Vandens bendro kietumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Vandens šarmingumo nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Chloridų nustatymas. Reagentai. Analizės eiga. Bendros žinios. Galimi vandens rėžimo pažeidimai ir jų šalinimo būdai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, analizė(9 puslapiai)
  2008-05-28
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: "SEB Vilniaus banko gyvybės draudimas"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įvertinti įmonės įrangą ir išplanavimą. SEB Vilniaus banko gyvybės draudimo rinkos tyrimai. Įmonės aplinkos analizė. Įmonės marketingo komplekso elementų derinys. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Materialinių vertybių apskaitą įmonėje. Įmonės verslo planas. Išvados.
  Bankininkystė, analizė(17 puslapių)
  2007-04-16
 • Profesiograma: statybininkas

  Profesinės veiklos socialiniai ypatumai. Psichograma. Bendrosios žinios apie profesiją. Fizinis tinkamumas profesijai. Pasirengimas profesijai. Kvalifikacijos kėlimas ir profesinės karjeros lygiai.
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2006-04-26
 • Programų paketo "Tildės biuras" analizė

  Atsiradimo istorija ir vystymosi tendencija. Toldės biuro paskirtis. Naujovės Tildės Biure2004. Naujos lietuvių kalbos vartosenos galimybės. Kompiuterinis žodynas— puikus vertimas, patogus naudojimas. Dokumentų parengimo priemonės. Lietuvių kalba jūsų kompiuteryje. Patogus lietuvių kalbos vartojimas Microsoft Windows terpėje. Rašybos ir stiliaus klaidų taisymas bei žodžių, keltinų į naują eilutę, skiemenavimas. Lietuvių kalba interneto naršyklėse ir el. pašto laiškuose. Greitas taisyklingų sutarčių, dokumentų ir pristatymų parengimas naudojantis Šablonų vadovu. Greitas ir patogus vertimas su Tildės kompiuteriniu žodynu. Didelis aukščiausios kokybės šriftų rinkinys. Išsami informacija apie IT veiklos sritį ir lietuvių kalbą Kompiuterinėje bibliotekoje. Žinynas— pagalbininkas dirbant su Tildės Biuru2004. Sudedamosios dalys. Teikiamos galimybės. Tildes Biuro privalumai ir trūkumai.
  Programos, analizė(8 puslapiai)
  2007-04-06
 • Progreso ir semiotikos mokyklos: kartu ar atskirai?

  Įvadas. Trumpai apie semiotinę bei proceso mokyklas. Mokyklų skirtumai. Mokyklų panašumai. Išvados.
  Žiniasklaida, analizė(5 puslapiai)
  2007-06-27
Puslapyje rodyti po