Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paveikslų analizė

  Įvadas. Realizmas. Fritz Grebe. Uostas Lofotenų salose Norvegijoje. Romantizmas. August Albert Zimmermann. Neapolio vaizdas. Išvados.
  Dailė, analizė(5 puslapiai)
  2007-01-18
 • Paveikslų analizė (2)

  Įvadas. XIX amžiaus meno srovės. Romantizmas. Realizmas. Paveikslų analizė. Luois Etienne Watelet. "Peizažas". Carl Moser. "Peizažas su tiltu". Išvados.
  Dailė, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-18
 • Paveikslų analizė (3)

  Įvadas. XVII amžiaus menas – barokas. Bendri bruožai. Barokas Italijoje. Mikelandželas da Karavadžas. Aleksandras Manjaskas. Džiuzepė Marija Krespis. Dviejų XVII amžiaus italų dailininkų paveikslų analizė. Žanras. Tema ir siužetas. Detali paveikslų analizė. Bartolemmeo Schedone "Atgailaujanti Marija Magdalena". Guido Cagnacci "Atgailaujanti Marija Magdelena". Išvados.
  Dailė, analizė(10 puslapių)
  2007-01-18
 • Paveikslų analizė: M.K. Čiurlionio ciklas "Zodiakas"

  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų ciklo "Zodiakas" analizė. Jautis.
  Dailė, analizė(5 puslapiai)
  2007-03-23
 • Pavilnių regioninio parko transporto sistemos analizė

  Įvadas. Pavilnių regioninio parko geografinė padėtis. Pavilnių parko gamtinės ir kultūrinės aplinkos analizė. Pavilnių parko rekreacinės zonos. Pavilnių parko gamtos paveldo objektai. Pavilnių parko kultūros paveldo objektai. Pavilnių parko infrastruktūra. Dirvožemis. Klimatinės sąlygos. Dirvožemis. Klimatas. Vilniaus miesto inžineriniai tinklai. Paviršinių vandenų nuleidimas ir paviršinio nuotėkio formavimasis. Lietaus nuotakynų tipai. Techninė apžiūrų (TA) sistema Lietuvoje. Istorinė Vilniaus miesto transporto apžvalga. Vilniaus miesto viešojo transporto analizė. Pavilnių regioninio parko gatvių tinklo analizė. Pažintinis–istorinis Pūčkorių takas. Automobilių stovėjimo aikštelės. Pavilnių regioninio parko gatvių tinklo infrastruktūra. Kelių tinklo infrastruktūros elementai . Išvados.
  Transportas ir logistika, analizė(31 puslapis)
  2007-04-19
 • Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas

  Tema. Tikslas. Uždaviniai. Tezės. Tiesos problema. Racionalizmas. Dekartas. Dievo idėja. Empirizmas. Dž. Lokas. D. Hiumas.
  Naujųjų amžių filosofija, analizė(5 puslapiai)
  2006-12-08
 • Pedagogika Lietuvoje 1918-1940 metais

  Lietuvos švietimo situacijos 1918-1940 metais aptarimas (remiamasi Remigijaus Motuzo "Lietuvos vidurinės mokyklos raidos 1918 – 1940 metais pedagoginės kryptys. Mokytojai ir jų parengimas" (99 – 109 psl.). tuometinės situacijos vertinimas, išsakant asmeninę nuomonę.
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • Pedagoginė-psichologinė mokinio charakteristika

  Trakų pradinės mokyklos 4 klasės mokinio Eriko charakteristika. Šio darbo tikslas: pažinti mokinio asmenybę, jo individualumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir padaryti pagrįstas išvadas. Analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-10-13
 • Penkių savaičių išlaidos dailės priemonėms

  Įvadas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Laiko arba dinamikos eilutės. Trendo funkcija. Sezoniškumas.
  Statistika, analizė(6 puslapiai)
  2007-12-31
 • Periklio paveikslas Tukidido "Istorijoje"

  Periklio paveikslas, jo gyvenimo būdas, bruožai, vertybės, remiantis Tukidido "Istorija".
  Visuotinė istorija, analizė(4 puslapiai)
  2007-12-16
 • Personalo darbo organizavimas, personalo valdymo teorija vadybos atžvilgiu

  Įžanga. Personalo organizavimas. Darbuotojų poreikio organizavimas. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Valdymo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, analizė(9 puslapiai)
  2007-12-18
 • Personalo kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas: UAB "Lintel" ir UAB "SBA baldai"

  Įvadas. Personalo mokymo procesas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Darbuotojų stažuotės už Europos Sąjungos (ES) lėšas. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. UAB "Lintel" personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. UAB "SBA baldai" personalo mokymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Personalo vadyba, analizė(18 puslapių)
  2008-03-20
 • Personalo statistinė analizė: UAB "Kitron"

  Įvadas. Statistinė lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių paskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Personalo vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Personalo darbuotojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos analitinių rodiklių paskaičiavimas. Absoliutus lygio padidėjimas ar sumažėjimas (prieaugis). Didėjimo / mažėjimo tempas (Td). Padidėjimo / sumažėjimo tempas (Tp). Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė (1%). Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis absoliutus padidėjimas/sumažėjimas. Kitimo (didėjimo/padidėjimo) vidurkis. Vidutinis padidėjimo tempas. Personalo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Personalo prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Statistika, analizė(20 puslapių)
  2008-02-08
 • Personalo vadyba: Kino teatras

  Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Suformuoti pagrindiniai įmonės padaliniai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pasirinktos pareigybės/darbo vietos. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinis darbo užmokestis. Kintamas darbo apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Išvados.
  Personalo vadyba, analizė(37 puslapiai)
  2007-03-23
 • Personalo vertinimo sistema: UAB "Transekspedicija"

  Įvadas. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo metodai. UAB "Transekspedicija" charakteristika. UAB "Transekspedicija" personalo vertinimo sistema. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, analizė(9 puslapiai)
  2008-03-14
 • Pieno produktų grupės analizė

  Įvadas. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo vykdymo etapai. Produkto analizė. Produktų sudėtis, svoris, galiojimo laikas. Kainos. Reklama. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pieno produktų rinkos dalyviai

  Lietuvos pieno produktų rinkos dalyvių analizė. Įvadas. Pieno produktų rinkoje dalyvaujantys gamintojai. Pieno produktų šakos struktūra. Pasiskirstymas rinkoje. Pardavimų apimtys. AB "Pieno žvaigždės". AB "Rokiškio sūris". AB "Žemaitijos pienas". Pagrindinės asortimentinės prekių grupės. Pieno produktų ribojimai. Pieno kvotos. Pagrindiniai kvotų rodikliai. Pieno produktų kainų apžvalga. Pagrindinės pieno pakuotės charakteristikos. Naujienos rinkoje. AB "Pieno žvaigždės". AB "Rokiškio sūris". Pieno produktų rėmimo būdai rinkoje. Išnašos.
  Rinkodara, analizė(11 puslapių)
  2007-12-05
 • Pinigų valdymas

  Akcijų portfelio valdymas. Valdymo procesas. Valdymo proceso trūkumai. Valdymo proceso pranašumai. Obligacijų portfelio valdymas. Valdymo procesas. Valdymo proceso trūkumai. Valdymo proceso pranašumai. Pinigų rinkos valdymas. Valdymo esmė ir procesas. Valdymo proceso trūkumai. Valdymo proceso pranašumai. Mišrių fondų valdymas. Valdymo esmė ir procesas. Valdymo trūkumai. Valdymo pranašumai.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2007-06-11
 • Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas

  Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties asortimentas. Daiktų kokybė. Pardavėjo pareiga patvirtinti daiktų nuosavybės teisę. Turto kaina. Mokėjimo sąlygos. Turto priėmimas–perdavimas. Pardavėjo patvirtinimai. Atsakomybė. Baigiamosios nuostatos. Juridinių šalių adresai ir parašai. Išvados.
  Civilinė teisė, analizė(10 puslapių)
  2007-03-20
 • Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė

  Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Šalių atsakomybė. Ginčų sprendimo tvarka. Force majeure. Sutarties galiojimas. Kitos sąlygos. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai. Išvados.
  Civilinė teisė, analizė(10 puslapių)
  2007-03-28
Puslapyje rodyti po