Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • P. Kornelis "Sidas"

  Tragiškumo samprata Pjero Kornelio (Pierre Corneille) dramoje "Sidas".
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2008-08-13
 • P. Orintaitė "Paslėpta žaizda"

  Petronėlės Orintaitės asmenybė. Romanas "Paslėpta žaizda". Idealisčių kelias į save. Racionalistės – sveikas protas ir meilė. Miesto inteligenčių dvasia. Išvados.
  Lietuvių literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2006-09-25
 • P. Roth "Goodbye, Columbus". Class differences in Goodbye, Columbus

  Darbas anglų kalba. Philipp Roth romano "Goodbye, Columbus" analizė. Socialinių klasių skirtumai knygoje "Goodbye, Columbus". An analysis of social class differences in the book "Goodbye Columbus".
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2009-10-07
 • P. Suskind "Kvepalai"

  Patrick Suskind (Patriko Suskindo) romano "Kvepalai" analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2009-08-11
 • P. Vaičaitis "Yra šalis"

  Prano Vaičaičio eilėraščio "Yra Šalis" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-01-20
 • P.P. Rubensas "Nuėmimas nuo kryžiaus"

  Piterio Paulio Rubenso paveikslo "Nuėmimas nuo kryžiaus" analizė.
  Dailė, analizė(4 puslapiai)
  2005-10-17
 • P.P. Rubensas "Nuėmimas nuo kryžiaus" (2)

  Įvadas. Barokas. Paulio Piterio Rubenso gyvenimo aprašymas. Paveikslas "Nuėmimas nuo kryžiaus". Paveikslo "Nuėmimas nuo kryžiaus" idėja, tapymo technika. Paveikslo "Nuėmimas nuo kryžiaus" analizė.
  Dailė, analizė(13 puslapių)
  2006-12-15
 • Paauglio psichologija (2)

  Paauglystės ribos ir uždaviniai. Psichosocialinė raida. Moralės raida. Aš vaizdo raida. Sąmonės kaita. Eriksonas apie tapatumo raidą. Formalus operacinis mąstymas. Abstraktus, mokslinis mąstymas. Struktūriniai formalių operacijų pasikeitimai. Paauglio idealizmas ir egocentrizmas. Pažintinė raida. Vidiniai pokyčiai. Psichologinės ir socialinės paauglių problemos.
  Raidos psichologija, analizė(8 puslapiai)
  2008-02-18
 • Pagrindinių verslo struktūros rodiklių statistinė analizė

  Įvadas. Pagrindiniai verslo struktūros rodikliai 1997–2004 metais. Normališkumo tikrinimas. Regresinė analizė. Taškiniai koreliacijos įverčiai. Normaliojo skirstinio parametrų pasikliautiniai intervalai. Hipotezės apie normaliojo skirstinio parametrus tikrinimas. Indeksų analizė.
  Statistika, analizė(9 puslapiai)
  2007-09-10
 • Palyginimai K. Donelaičio "Metuose"

  Išrinkti ir sugrupuoti palyginimai iš K. Donelaičio "Metų". Įvadas. Palyginimai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, analizė(5 puslapiai)
  2005-05-10
 • Pamokos analizė

  Pamokos eiga. Bendrosios žinios apie pamoką. Bendrosios išvados apie pamoką. Pamokos analizės schema.
  Pedagogika, analizė(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Pamokos analizė (2)

  Pamokos analizė. Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos schema. Pamokos tikslai. Pamokos tipai. Metodai. Priemonės.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-30
 • Pamokos analizė (3)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: chemija. Pamokos tema: alkenai ir alkinai. Pamokos tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Pamokos analizė schema.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2008-06-06
 • Pamokos analizė: "Pavasarinė puokštė su širdelėmis" (motinos dienai)

  Pamokos aprašymas. Pamokos tema. Pamokos tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės, įrankiai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga ir analizė.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2007-02-02
 • Pamokos higieninė charakteristika

  Pamokos higieninė charakteristika. Klasės patalpos vertinimas. Chronometražo protokolas.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Pamokos plano "Užgavėnių kaukės kūrimas, aptariant lietuvių užgavėnių kaukių darymo tradicijas" analizė

  Tikslai. Mokymo metodai. Vertinimas. Formos. Besimokančiojo patyrimas.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2006-04-07
 • Pamokos psichologinė analizė: informatika

  Mokymo dalykas: informatika. Klasė. Forma. Pamokos tema: Sisteminis blokas. Informacijos kaupikliai. Tikslai. Pamokos tipas. Mokymo medžiaga. Pamokos metodai. Pamokos situacija. Pamokos uždavinys. Lentelė: pamokos dalys ir laikas, mokytojo veikla, mokinių veikla, pastabos. Pamokos protokolo analizė. Pamokos apibendrinimas.
  Pedagogika, analizė(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Pamokos ugdomoji analizė

  Pamokos analizė. Nustatyti tikslai. Uždaviniai. Metodai. Pamokos protokolas. Išvados.
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2007-06-01
 • Panevėžio apskrities visų ūkių žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Žieminių kviečių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų statistinė analizė. Žieminių kviečių derliaus statistinė analizė. Žieminių kviečių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (7).
  Statistika, analizė(36 puslapiai)
  2008-03-02
 • Panevėžio miesto demografinė situacija 2003-2005 metais

  Įvadas. Panevėžio miesto pristatymas. Gyventojai. Tautinė gyventojų sudėtis. Panevėžio miesto gyventojų struktūra ir pokyčiai. Išvados.
  Statistika, analizė(6 puslapiai)
  2006-11-12
Puslapyje rodyti po