Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Michėjo pranašystės knygų analizė

  Įvadas. Knygos struktūra ir turinys. Michėjo knygos istorinis ir kultūrinis atsiradimo aspektas. Teologinės įžvalgos. Išvados.
  Krikščionybė, analizė(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Miestų strateginis planavimas: Kėdainiai

  Įvadas. Vizija, Misija. Valstybinių planavimo dokumentų trumpas vertinimas miesto plėtros požiūriu. Vidaus veiksnių analizė. Rajono išteklių analizė. Institucinių sąlygų analizė. Prioritetai. SSGG analizė. Uždaviniai ir priemonės.
  Statyba, analizė(30 puslapių)
  2007-03-21
 • Mikrobiologija (9)

  Žaliavų ir medžiagų priežiūros programa pagal RVASVT programą. Biologiniai virusinės kilmės rizikos veiksniai. RVASVT programos patikrinimas maisto įmonėje. Gatavo produkto bandymas. Duomenų registravimas. Raštiška RVASVT patikrinimo ataskaita. RVASVT plano apžvalga. Darbo aplinkos fizikiniai veiksniai. Žuvies mikrobiologija.
  Biologija, analizė(11 puslapių)
  2006-11-16
 • Miokardo (širdies) infarktas

  Miokardo infarktas, kas tai? Miokardo infarktą sukeliantys faktoriai. Kaip liga reiškiasi? Kaip liga nustatoma? Miokardo infarkto gydymas. Pradinis gydymas. Ilgalaikis gydymas. Miokardo infarkto simptomai. Ligos eiga. Komplikacijos. Tyrimai. Patarimai. Profilaktika. Kodėl įvyksta miokardo (širdies) infarktas? Kokios galimos infarkto komplikacijos? Kokie tyrimai atliekami? Kaip elgtis persirgus infarktu? Ar vartoti vaistus ir kokius? Infarktas nuo atsakomybės. Dar šis tas apie širdies sutrikimus.
  Fiziologija, analizė(8 puslapiai)
  2006-04-22
 • Miško grožis A. Baranausko poemoje "Anykščių šilelis" (4)

  Miško grožio vaizdavimas A. Baranausko poemoje "Anykščių šilelis". Baranauskas savo poemą pradeda išnaikinto miško vaizdu ir prisiminimais apie buvusįjį, dar neišnaikintą mišką. Kvapų, garsų aprašymų nagrinėjimas.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-06-16
 • Mitologinis pasaulis J. Vaičiūnaitės eilėraščių cikle "Senoviniai raštaženkliai"

  Įvadas. Senoviniai raštaženkliai. Eilėraščių analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2008-05-27
 • Mokesčių teisė (3)

  Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Europos Sąjungos (ES) valstybėms ataskaita. Pridėtinės vertės mokesčių (PVM) mokėtojų kodai. Įrodymai, kad prekės išvežtos iš valstybės teritorijos. Išimtis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo registravimo ribos. Išimtis neapmokestinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarptautinio keleivinio transporto. Akcizai. Pelno mokestis. Išvados.
  Teisė, analizė(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Mokyklos aplinkos vertinimas ir analizė

  "Ugdymo metodikų praktikumo" refleksija. Aprašoma ir įvertinama Klaipėdos mokyklų aplinka.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2008-12-21
 • Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

  Įmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Nuolat besimokanti įmonė: turinys ir formavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos kvalifikacijos kėlimo sistema raidos perspektyvos.
  Personalo vadyba, analizė(22 puslapiai)
  2007-04-17
 • Mokymosi sunkumai, iškylantys percepcinių-motorinių ryšių sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 3 klasės "Šaltinis" pratybų 4 dalies sąsiuvinyje

  Problemos aprašymas. Bendras apibūdinimas. Situacijos analizė. Šaltinis 3 klasė, 4 dalis, nuo 1 iki 15 puslapio. Šaltinis 3 KLASĖ, 4 DALIS. Nuo 16 – 30 psl. Pasiūlymai. Teorinė dalis. Būdingiausi percepcinių-motorinių ryšių sutrikimo variantai. Mokymosi skaityti, rašyti, matematikos ir kiti sunkumai. Mokymo programų ir darbo būdų individualizavimas.
  Specialioji pedagogika, analizė(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo 2 tezių nagrinėjimas

  Nauji pagrindiniai įgūdžiai – visiems. Formaliojo švietimo srityje vyksta reformos ir vystomos informacinės technologijos. Padedama darbuotojams prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos reikalavimų. Stengiamasi rizikos grupėms palengvinti integraciją į visuomenę. Priartinti mokymąsi arčiau namų. Nuolatinis mokymasis paremtas informacinių technologijų plėtra. ŠMM numato įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą memorandumo nuostatas, tarp jų – priartinti mokymąsi arčiau namų. ŠMM Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (2001-2006 m.) programa. Išvados.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2005-10-31
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo idėjų raiška

  Įvadas. Pirmoji tezė. Trečioji tezė. Šeštoji tezė. Išvados.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2006-11-17
 • Mokinio psichologinė charakteristika

  Įvadas. Analizė. Mokymosi rezultatai. Laisvalaikio užsiėmimai. Anketos rezultatų aptarimas. Charakterio nustatymas. Išvada.
  Asmenybės psichologija, analizė(5 puslapiai)
  2011-01-26
 • Mokinio psichologinė charakteristika (2)

  Įvadas. Vaiko psichologinės charakteristikos tyrimui pasirinkau Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinį Kęstutį. Analizė. Charakterio nustatymas: melancholikas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4 psl.)
  Asmenybės psichologija, analizė(11 puslapių)
  2008-10-16
 • Mokytojo darbo samprata

  Mokytojo darbo samprata. Savito pedagoginio metodo reikšmė. Lietuvių kalbos mokymo klausimai. Literatūrinis ugdymas. Kalbinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2006-12-13
 • Mokytojo kompetencija darbui

  Įvadas. Mokytojams keliami reikalavimai. Tyrimas. Mokytojo kompetencija darbui. Išvados.
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • Mokomosios programos analizė: "Foundation Factory"

  Apžvalga-supažindinimas su mokomąja programa "Foundation Factory". Darbas iliustruotas paveiksliukais. How to Use Foundation Factory: An Overview (anglų kalba).
  Programos, analizė(14 puslapių)
  2007-05-05
 • Mokslas išvedamas iš faktų

  Įžanga. Populiarus požiūris į mokslą. Suvokimas per regėjimą. Faktai ir teiginiai. Faktai, ankstesni už teoriją. Išvados.
  Filosofija, analizė(3 puslapiai)
  2006-12-27
 • Mokslinio tyrimo proceso organizavimas

  Įvadas. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Faktų rinkimas (empirinių duomenų banko kaupimas). Tyrimo duomenų apdorojimas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, analizė(15 puslapių)
  2006-10-09
 • Mokslinis stilius

  Mokslinio stiliaus samprata. Mokslinio stiliaus ypatybės. Tikslumas. Abstraktumas. Logiškumas. Objektyvumas.
  Lietuvių kalba, analizė(3 puslapiai)
  2005-05-16
Puslapyje rodyti po