Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo analizė: vaflių gamyba UAB "Keptuvėlė"

  Įvadas. Marketingo komplekso elementai. Marketingo koncepcija. Įmonės mikroaplinkos elementai. Įmonės makroaplinkos elementai. Anketa. Vartotojo elgesio faktorių (išorės, vidaus) įtaka prekės pirkimui. Segmentavimas. Kainų nustatymo metodas. Kainų reguliavimo strategijos. Pateikimo politika. Prekės pateikimo kanalai. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategijos pasirinkimas. Rėmimo veiksmų pasirinkimas. Rėmimo biudžeto sudarymas. Anketos analizė. Išvados.
  Rinkodara, analizė(16 puslapių)
  2007-02-27
 • Marketingo komplekso analizė: AB "Pieno Žvaigždės"

  Įmonių charakteristika. Prekė. Asortimento gylis ir plotis. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, analizė(8 puslapiai)
  2008-03-27
 • Marketingo komplekso analizė: mėsos perdirbimo A. Abraičio įmonė "Srovė"

  Įvadas. Marketingo komplekso elementas "Prekė". Marketingo komplekso elementas "Kaina". Marketingo komplekso elementas "Paskirstymas". Marketingo komplekso elementas "Rėmimas". Išvados.
  Rinkodara, analizė(8 puslapiai)
  2008-05-26
 • Marketingo komplekso analizė: UAB "Marijampolės pieno konservai"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekė. Prekės ženklas, vardas ir pakuotė. Kaina. Kainodaros tikslai. Kainos nustatymo metodai. Kainų strategijos. Nuolaidos. Paskirstymas. Veiksniai įtakojantys paskirstymo kanalo parinkimą. Paskirstymo būdas. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Reklama. Išvados.
  Rinkodara, analizė(14 puslapių)
  2007-07-04
 • Marketingo planas: kompiuterių gamyba ir prekyba "Sonex holding"

  Santrauka. Marketingo apžvalga. Perspektyvų analizė. SWOT analizė. Porterio modelis (šakos konkurenciniai veiksniai). Space modelis. Misija, vizija ir tikslai. Marketingo strategija. BCG matrica.
  Rinkodara, analizė(14 puslapių)
  2006-11-17
 • Marketingo plano parengimas: soliariumas UAB "Solisun Baltic"

  UAB "Solisun Baltic", teikiančios soliariumo paslaugas marketingo plano parengimas. Kainų strategijos. UAB "Solisun Baltic" veiklos charakteristika. Įmonės charakteristika. Paslaugų charakteristika. Rėmimo veiksniai. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo strategija ir valdymas. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas ir kainos nustatymas. 2001 m. UAB "Solisun Baltic" paslaugos pardavimo planas. UAB "Solisun Baltic" rėmimo biudžetas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, analizė(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Marketingo tyrimas: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"

  Marketingo tyrimas "Pieno žvaigždžių" įmonėje. Įvadas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Rinkodara, analizė(14 puslapių)
  2006-11-20
 • Marketingo tyrimas: sidras "Fizz"

  Sidro "Fizz" marketingo tyrimas. Marketingo tyrimas. Problemos formulavimas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodologija. Tyrimo tipas. Apklausos metodas. Atrankos modelių pasirinkimas. Duomenų rinkimas ir analizė. Tyrimo aprašymas. Sidro "Fizz" vartotojų pasiskirstymas pagal amžių. Dažniausiai apklaustųjų vartojamos sidro rūšys. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal vartojimo vietą. Respondentų pasiskirstymas pagal vartojimo dažnumą. Respondentų nuomonė apie gėrimo "Fizz" kainą. Vartotojo pasirinkimą sąlygojantys faktoriai. Išvados ir pasiūlymai. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Išvados. Iškilusios problemos sprendimo kryptys.
  Rinkodara, analizė(8 puslapiai)
  2005-09-25
 • Marketingo valdymas: alaus restoranas "Rambynas"

  Įvadas. Įmonės tikslai. Uždaviniai. Analizuojamos įmonės – alaus restorano "Rambynas" pristatymas. Misija. Vizija. Situacijos analizė. Makro aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Demografinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Rinkos analizė. Rinkos dydis. Segmentai. Paslaugos. Geografiniai veiksniai. Konkurentų analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso formavimas. Produktas. Kaina. Rėmimas.
  Rinkodara, analizė(14 puslapių)
  2007-11-13
 • Marksizmas: darbo susvetimėjimas, klasių kovos panaikinimas

  Marksizmo atsiradimas. Marksizmo teiginiai. Marksizmo politinės teorijos klasės. Markso ekonominė teorija. Komunizmas. Savikritika. Galutinės išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, analizė(5 puslapiai)
  2005-07-21
 • Matematikos pamokos analizė

  Matematikos pamokos protokolas. Stebėjimo data. Miestas. Klasė. Dalykas. Mokytojo pavardė. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Ugdymo principų realizavimas pamokoje. Mokymas pamokoje. Vertinimas.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Medicininio straipsnio analizė

  Medicininio pobūdžio straipsnio "Laboratorijose pradedama organų gamyba" analizė.
  Etika, analizė(3 puslapiai)
  2007-03-06
 • Meilė kaip dorovinė vertybė ir santuokos pagrindas (2)

  Meilės sąvoka, meilė kaip santuokos pagrindas. Meilės rūšys, išraiškos formos.
  Socialinė psichologija, analizė(4 puslapiai)
  2007-03-07
 • Meilė kaip produktyvumas

  Darbo tikslas - aptarti meilę kaip produktyvumo pamatą, pateikti svarbiausius tikros meilės bruožus, išnagrinėti skirtingas meilės rūšis, bei aptarti meilės praktinę dalį. Įvadas. Meilės teorija. Vienatvė kaip egzistencinė problema. Destruktyvūs vienatvės įveikos būdai. Meilė kaip neurotiškas prieraišumas. Meilė kaip produktyvi vienatvės įveika. Meilės praktika. Išvados.
  Filosofija, analizė(10 puslapių)
  2007-04-14
 • Meilė Mačernio laiškuose

  Rašinys apie Vytauto Mačernio meilę.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-11-13
 • Meilė Vytauto Mačernio laiškuose

  Vytauto Mačernio požiūris į meilę. Remtasi poeto prašytais meilės laiškais.
  Lietuvių literatūra, analizė(5 puslapiai)
  2010-01-26
 • Menas visiškai nenaudingas? Dorijanas – žmogus - portretas.

  Rašinys remiantis Oskaro Vaildo (Oscar Wilde) kūriniu "Doriano Grėjaus portretas".
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-11-17
 • Meno kūrinio analizė: Mikelandželas "Paskutinysis teismas"

  Įvadas. Turinys. Siužetas, tema. Emocinis turinys. Motyvai, simboliai. Forma. Išraiškos priemonės. Kompozicija. Istorinė interpretacija. Laikmečio epochos, srovės įtaka. Kūrėjo braižas. Išvados.
  Dailė, analizė(8 puslapiai)
  2008-02-27
 • Mergaitės paveikslas V. Šekspyro "Hamlete" ir Bernard’o Koltés dramoje "Roberto Zucco"

  Lyginamoji dviejų kūrinių mergaitės paveikslo analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-02-14
 • Metamorfozė: teksto poetikos ir išmanomų skaitymo strategijų santykis

  Rašinys pagal F. Kafkos novelę "Metamorfozė". Francas Kafka. Gyvenimas ir kūryba. Pagrindinės novelės "Metamorfozė" temos.
  Visuotinė literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2005-07-22
Puslapyje rodyti po