Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių liaudies mitologinės sakmės. Sakmė "Nusaugotas paparčio žiedas"

  Mitologinės sakmės. Kaip suvokiama laimė (Pagal mitologines sakmes). Sakmės "Nusaugotas paparčio žiedas" iš knygos "Sužeistas Vėjas" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2009-01-05
 • Lietuvių liaudies pasakų ir Oskaro Milašiaus išvestųjų pasakų palyginimas

  Įvadas. Lietuvių liaudies pasaka "Eglė Žalčių karalienė ir Oskaro Milašiaus pasaka" Žalčių karalienė". Lietuvių liaudies pasaka "Dangus griūva" ir Oskaro Milašiaus pasaka "Dangus griūva". Lietuvių liaudies pasaka "Auksaplaukis ir Auksažvaigždė" ir Oskaro Milašiaus pasaka "Auksaplaukis ir Žvaigžduolė". Išvados.
  Etninė kultūra, analizė(13 puslapių)
  2006-09-11
 • Lietuvių literatūra (10)

  K. Donelaitis "Metai". Maironis "Trakų pilis". Maironis "išnyksiu kaip dūmas". Šatrijos Ragana. Vaiko pasaulis Šatrijos Raganos kūryboje. Šatrijos Ragana "Irkos tragedija". Žmogus V. Krėvės kūryboje. Žmogaus ir valdovo tragedija "Skirgailoje". V. Krėvė "Galvažudys". Lapino paveikslas V. Krėvės apsakyme "Skerdžius". V. Krėvės apsakymo "Kūčių vakaras" analizė. V. Krėvės apsakymo "Silkės" analizė. Asmenybės laisvės ir kūrybos problema V.M.P. psichologiniame romane "Altorių šešėly". Vinco Mykolaičio - Putino ciklas "Vergas". Nakties vaizdinių prasmės V. Mykolaičio-Putino lyrikoje. J. Aisčio poezija. Eilėraščių analizė. Jono Aisčio lyrikos savitumas. Trys motinos R. Granausko apysakoje "Gyvenimas po klevu". M. Martinaitis "Kukutis važiuoja pilnu troleibusu". M. Martinaitis "Ašara". Tragikomedijos "Meilė, džiazas ir velnias" veikėjų charakteriai. A. Škėma "Žilvinėėli". J. Grušas "Herkus Mantas". Vaikystės pasaulis B. Radzevičiaus romane "Priešaušrio vieškeliai". V. Krėvė "Skirgaila". Kūrinio analizė. V. Krėvė "Perkūnas, Vaiva ir Straublys". A. Škėmos romanas "Balta drobulė". J.Grušas "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(51 puslapis)
  2006-05-18
 • Lietuvių literatūra (5)

  Žmogaus dvasinis grožis J.Biliūno kūryboje (ištrauka ir analizė). V. Krėvė "Perkūnas, Vaiva ir Straublys". Ko šiandien nebėra? J. Aputis "Horizonte bėga šernai" (ištrauka ir analizė). J. Baltrušaitis "Būties psalmė". Žmogus novelėje "Polaidis". A. Škėma "Žilvinėėli". Lietuvių partizanų dainos. Liaudies menininko paveikslas P. Cvirkos romane "Meisteris ir sūnūs". Lietuva išeivijos poezijoje. K. Binkis "Atžalynas". J. Grušas "Herkus Mantas". J. Aputis "Erčia kur gaivus vanduo". Moteris Žemaitės apsakyme "Marti". V. Krėvė "Skerdžius". Pagrindinio veikėjo charakteristika. Lietuvių liaudies pasakos, jų analizė. Gamta ir žmogus K. Donelaičio "Metuose". Miškas ir lietuvis A. Baranausko "Anykščių šilelyje". Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje. A. Vienuolis "Paskenduolė". Kūrinio analizė. V. Krėvė "Skirgaila". Kūrinio analizė. B. Sruoga "Dievų miškas" – žmogus prievartos pasaulyje. V. Mykolaitis – Putinas "Altorių šešėly". Kūrinio analizė. I. Simonaitytės romano "Vilius karalius" problematika ir veikėjų charakteriai. B. Radzevičius "Priešaušrio vieškeliai". Kūrinio analizė. R. Granausko "Gyvenimas po klevu". Kūrinio analizė. J. Grušas "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė. Maironis "Seniai aš laukiu išsiilgęs…". M. Martinaitis "Kukutis važiuoja pilnu troleibusu". M.Martinaitis "Ašara". S. Geda. Iš ciklo "6 Meilės ir nevilties eilėraščiai". S. Geda "Strazdas". Dalies "Šungalviai" analizė. S. Geda "Strazdas". Dalies "Tardymas" analizė. A. Marčėnas "Pavasario vėjas". Kūrinio analizė. Meilės tema žemininkų kūryboje. M. Martinaitis "Ruduo inscenizuoja tuštumą…" interpretacija. S. Nėris "Krinta žvaigždės". Analizė. P. Cvirka "Žemė maitintoja" – socialinis romanas. Algirdas Pocius "Žilasis brolis". Interpretacija.
  Lietuvių literatūra, analizė(33 puslapiai)
  2006-01-11
 • Lietuvių literatūra (6)

  Kristijono Donelaičio poemos "Metai" ištraukos analizė. Maironio eilėraščio "Išnyksiu kaip dūmas" analizė. Šatrijos Raganos apsakymo "Irkos tragedija" analizė. Vinco Mykolaičio–Putino eilėraščio "Tarp dviejų aušrų" analizė. Vinco Krėvės apsakymo "Raganius" analizė. Vinco Krėvės dramos "Skirgaila" analizė. Vinco Mykolaičio–Putino romano "Altorių šešėly" analizė. R. Granausko novelės "Duonos valgytojai" ištraukos analizė. R.Granausko apysakos "Gyvenimas po klevu" analizė. Jono Aisčio eilėraščio analizė. Jurgio Savickio novelės "Vagis" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2006-02-28
 • Lietuvių literatūra (7)

  Naujoji novelistika. Vieno prozininko kūrybos aptarimas, T.A. Rudokas. J.Apučio novelistika. 1 arba kelių novelių analizė pasirinktu aspektu. Br. Radzevičiaus "Priešaušrio vieškelių" (1d.) analizė pasirinktu aspektu. B. Radzevičius. A. Škėmos romanas pasirinktu aspektu. Naujausioji poezija. Vieno poeto kūrybos aptarimas. M. Katiliškio vieno kūrinio analizė pasirinktu aspektu. M. Katiliškis. J. Grušo "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė pasirinktu aspektu. R. Granausko apysakos "Gyvenimas po klevu" analizė pasirinktu aspektu. V. Mačernio poezija. Pasirinktų eilėraščių analizė. H.Radausko poezija. Pasirinktų eil. analizė. H. Nagio, A. Nykos – Niliūno, A. Mackaus, L. Sutemos poezija vieno autoriaus pasirinktų eil. analizė. J. Baltušio "Sakmė apie Juzą" analizė pasirinktu aspektu.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2006-03-14
 • Lietuvių literatūra (8)

  A.Škėmos novelės "Žilvinėli" analizė. Nyka-Niliūno eilėraščio "Eldorado" analizė. Juozo Grušo dramos "Herkus Mantas" analizė. Janinos Degutytės eilėraščio "Antigonė" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lietuvos bibliotekų valdymo problemų analizė eilinių darbuotojų požiūriu

  Lietuvos bibliotekų valdymo problemų analizė eilinių darbuotojų požiūriu.
  Personalo vadyba, analizė(4 puslapiai)
  2007-04-02
 • Lietuvos darbo rinka ir ją įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Darbo rinka. Gyventojų užimtumas. Nedarbo lygis. Migracijos poveikis. Darbo rinkos politikos priemonės. 2008-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(20 puslapių)
  2008-03-03
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kanclerio ir Vilniaus vaivados Alberto Goštauto antkapis. Antkapio meistras Bernardo Zanobi da Gianoti

  Kūrinio sukūrimo istorija. Stilistinis kontekstas ir kūrinio vieta jame. Žanrinė charakteristika. Plastinė analizė (1539-1542 metai).
  Architektūra ir dizainas, analizė(5 puslapiai)
  2007-01-03
 • Lietuvos ekonominė analizė

  Įvadas. Šalies pristatymas. Regioninė statistika. Gimstamumas. Mirtingumas. Migracija. Teritorija ir gyventojų skaičius. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lietuvos bendras vidaus produktas. Nedarbo lygis. Užimtumas. Lietuvos valiutos sfera. Lietuvos valiuta. Infliacija. Tarptautinė padėtis. Eksportas – importas. Užsienio prekybos balansas. Lietuvos investicijos užsienyje ir užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuvos priklausymas tarptautinėms organizacijoms. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, analizė(21 puslapis)
  2007-04-03
 • Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija: evoliucija ir raidos tendencijos

  Įvadas. Lietuvos prekybos politikos evoliucija – Rusijos vaidmuo. 1998 m. Rusijos krizės įtaka Lietuvos ir Rusijos ekonominiams santykiams. Narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos prekybai su Rusija. Tolesnės Lietuvos ir Rusijos ekonominių santykių raidos kryptys. Išvados 17
  Tarptautinė ekonomika, analizė(16 puslapių)
  2007-09-21
 • Lietuvos eksporto modeliavimas

  Lietuvos eksporto modeliavimas. Modelių formavimo principai. Gravitaciniai modeliai. LINK modeliai. Naujų Europos Sąjungos (ES) šalių eksporto modeliai. Suomijos modelis. TUI įtakojančių veiksnių lyginamoji analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse – naujokėse. Bendras vidaus produktas (BVP) vienam šalies gyventojui. Vidutinis darbuotojo produktyvumas šalyje. Bendrųjų vidaus investicijų dalis BVP. Išlaidų informacinėms technologijoms dalis bendrame vidaus produkte (BVP). Išlaidų mokslo tiriamajai veiklai dalis bendrame vidaus produkte (BVP). TUI koreliacinė - regresinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, analizė(17 puslapių)
  2006-10-18
 • Lietuvos finansų maklerio įmonių veiklos analizė

  Įvadas. Finansų maklerio įmonės. Finansų maklerio įmonių samprata. Finansų maklerio įmonės Lietuvoje. Lietuvos finansų maklerių asociacija (LFMA). Finansų maklerio įmonių palyginimas. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Lietuvos gyventojų migracijos dinamika ir priežastys

  Įvadas. Migracijos teoriniai aspektai. Migracija kaip visuomeninis reiškinys. Pagrindinės migraciją aiškinančios teorijos. Pagrindinės migracijos priežastys. Lietuvos gyventojų migracijos tendencijos. Statistiniai tyrimo metodai. Dinamikos eilutės. Ekstrapoliacija. Ekonominių reiškinių ryšys. Tiesinis trendas ir jo skaičiavimas. Statistinė migracijos analizė. Migracijos dinamikos tyrimas. Migracijos lygių ekstrapoliacija. Ryšio tarp dviejų požymių tyrimas. Migracijos prognozės tyrimas. Išvados. Priedai (3).
  Statistika, analizė(33 puslapiai)
  2007-04-04
 • Lietuvos gyventojų tautinės sudėties pokyčiai po Nepriklausomybės atkūrimo

  Lietuvos tautinės sudėties pokyčiai. Kuris lietuviškesnis ar miestas, ar kaimas? Lietuvos apskričių tautinė sudėtis. Vilniaus miesto gyventojai pagal tautybę. Lietuvos gyventojai pagal tautybę.
  Sociologija, analizė(7 puslapiai)
  2006-06-13
 • Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas

  Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie Italiją. Lietuvos administracinis susiskirstymas. Italijos administracinis susiskirstymas. Lietuvos politinė sistema. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Prezidentas. Kai Respublikos Prezidento įgaliojimai nutrūksta. Respublikos Prezidentas. Apkaltos procesas. Prezidento rinkimai. Iškelti kandidatus į Prezidentus gali. Prezidentu gali būti išrinktas asmuo. Išrinktu laikomas tas kandidatas. Seimo rinkimai. Dabartinė partinė seimo sudėtis. Vyriausybė. Europarlamentas. Politinės partijos. Italijos politinė sistema. Vykdomoji valdžia. Leidžiamoji valdžia. Balsavimo teisė. Kas Italiją skiria iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių? Išvados.
  Administracinė teisė, analizė(20 puslapių)
  2006-11-10
 • Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė

  Įvadas. Japonijos konstitucijos ištakos ir sukūrimas. Japonijos konstitucijos struktūra, turinys bei palyginimas su Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-04
 • Lietuvos ir Portugalijos švietimo sistemų palyginimas

  Lietuvos švietimo sistema. Bendroji informacija. Švietimo programos. Atnaujinamas mokytojų rengimas ir darbas. Portugalijos švietimo sistema. Trumpai apie šalį. Geografija. Gyventojai. Kultūra. Pagrindiniai Portugalijos švietimo principai. Mokymas Portugalijoje. Profesinis mokymas. Aukštasis mokslas.
  Mokslas ir švietimas, analizė(14 puslapių)
  2007-03-07
 • Lietuvos medienos rinka 1994-2001 metais

  Lietuvos medienos rinka 1994m. Apvali mediena (vidaus rinka). Apvalios medienos eksportas. Pjauta mediena (vidaus rinkoje). Pjautos medienos eksportas. Lietuvos medienos rinka 1995m. Apvali mediena (vidaus rinka). Pjauta mediena (vidaus rinkoje). Pjautos medienos eksportas. Lietuvos medienos rinka 1996 m. Lietuvos medienos rinka 1997 m. Apvalioji mediena. Lietuvos medienos rinka 1998 m. Eksportas. Importas. Lietuvos medienos rinka 1999m. Apvalioji mediena. Pjautinė mediena. Lietuvos medienos rinka 2000m. Lietuvos medienos rinka 2001 m. Lentelės.
  Makroekonomika, analizė(26 puslapiai)
  2007-05-09
Puslapyje rodyti po