Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: UAB "Vakarų laivų remontas"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentu apyvartos schema ir aprašymas. (Gaunamų) dokumentų judėjimo schema. Gaunamų dokumentų registravimas ir vykdymas. (Siunčiamų) dokumentų judėjimo schema. Siunčiamų dokumentų rengimas, derinimas, pasirašymas ir registravimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, analizė(15 puslapių)
  2006-03-29
 • Įmonės rinkodaros analizė: mėsos perdirbimas UAB "Nematekas"

  Įvadas. UAB "Nematekas" įmonės apibūdinimas. UAB "Nematekas" įmonės verslo orientacija. Įmonę "Nematekas" įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. UAB "Nematekas" įmonės rinkos Lietuvoje tyrimas. UAB "Nematekas" įmonės prekės politika. UAB "Nematekas" kainodaros politika. UAB "Nematekas" rėmimo politika. UAB "Nematekas" įmonės paskirstymo politika. Išvados.
  Rinkodara, analizė(16 puslapių)
  2008-06-27
 • Įmonės rinkodaros analizė: UAB "Sarma"

  Įvadas. Marketingo strategijų formavimo politika. Makroaplinkos elementų svarba parenkant marketingo strategijas. UAB "Sarma" veiklos apžvalga. UAB "Sarma" konkurencijos analizė. UAB "Sarma" tiekėjai ir jų analizė. UAB "Sarma" vartotojai ir jų analizė. UAB "Sarma" marketingo komplekso politika. Asortimento politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo kompleksas ir jo politika. Išvados.
  Rinkodara, analizė(30 puslapių)
  2008-04-03
 • Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė: UAB "Vilniaus duona"

  UAB "Vilniaus duona" rinkodaros komplekso elementų analizė. UAB "Vilniaus duonos" prekių asortimentas. UAB "Vilniaus duona" produkcijos kainų analizė. Prekių paskirstymas. Paskirstymas ir jo kanalai. UAB "Vilniaus duona" rėmimo analizė. UAB "Vilniaus duona" reklama ir jos priemonės. Išvados.
  Rinkodara, analizė(11 puslapių)
  2007-04-04
 • Įmonės rizikos vertinimas: medienos perdirbimo ir pardavimo įmonė UAB "Eglė"

  Įvadas. Duomenys apie UAB "Eglė". Horizontalusis ir vertikalusis UAB "Eglė" vertinimas. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamikos analizė. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavo kapitalo ir įsiskolinimų analizė. Nuosavas kapitalas. Pardavimų, bendrojo pelno, veiklos pelno ir grynojo pelno analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. UAB "Eglė" pelningumo rodikliai 2003–2005 m. Finansinio statuso ir mokumo rodikliai. UAB "Eglė" nuosavo kapitalo ir trumpalaikių įsipareigojimų vertikalioji analizė. Nuosavas kapitalas. Valdymo aktyvumo rodikliai. Bankroto diagnostika. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, analizė(25 puslapiai)
  2008-01-16
 • Įmonės sociologinė analizė

  Trumpai apie įmonės veiklą. Įmonės organizacinė kultūra. Kultūros komponentai. Komunikacija organizacijoje. Organizaciniai konfliktai.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-11
 • Įmonės strategija: didmeninė prekyba UAB "Ineza"

  Tikslas. Strateginė analizė. Įmonės pristatymas. Įmonėje vyksta didmeninė prekyba kosmetikos, parfumerijos, higienos, manikiūro ir pedikiūro instrumentais, įrankiais profesionalams. Produkto gyvavimo ciklas. Mikroaplinkos analizė. Konkurentų tyrimas. Reklamos pasirinkimas. Prekių paklausos tyrimo analizė. Įmonės analizė. Rinkos tyrimas (SWOT analizė). Strategijos planavimas ir įgyvendinimas. Konkuravimo strategija. Siūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(24 puslapiai)
  2008-05-27
 • Įmonės strateginė analizė: IĮ "Ladalva"

  Įvadas. Strateginė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Vartotojų įvertinimas. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinių veiksnių analizė. IĮ "Ladalva" (SWOT) analizė. IĮ "Ladalva" misija. IĮ "Ladalva" vizija. Įmonės strateginiai tikslai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės strateginis finansų valdymas

  Įvadas. "N" UAB biudžeto sudarymo politika. Finansinių rodiklių analizė "N" UAB finansinei būklei įvertinti. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos aptarnavimo (saugumo) rodikliai. Bendrosios rizikos valdymo politika įmonėje. Įmonės rizikos profilis. Adekvačių kompetencijų sistema. Nuostolių įtakos mažinimas. Strateginių alternatyvų parinkimas. Rizikos faktoriai ir krizinių situacijų valdymas bei verslo tęstinumo planavimas. Išvados.
  Finansai, analizė(18 puslapių)
  2006-03-08
 • Įmonės strateginis planas: AB "Klaipėdos baldai"

  AB "Klaipėdos baldai" strateginis planas. Įvadas. Strateginis planas ir jo apibūdinimas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: Analizės etapas strateginio planavimo procese, Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos, Strateginių tikslų nustatymo metodologija tikslų formulavimas, Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2004-2008m. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės (yra schema) išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos numatymas (schema). Įmonės strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" įmonės vizija ir misija.
  Įmonių aprašymai, analizė(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Įmonės strateginis planas: APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" misija. Strateginiai tikslai. APB "Apranga" tinklo apyvarta ir pardavimai. APB "Apranga" plėtra. Strateginis auditas. Makroaplinkos įvertinimas. Rinkodaros komplekso įvertinimas. Konkurentinės aplinkos įvertinimas. SWOT analizė. Tikslai. Strategija. Plėtros strategija. Tikslinės rinkos strategija. Strategijos pagal rinkodaros komplekso elementus. Pozicionavimo strategija. Konkuravimo strategija. Išvados.
  Rinkodara, analizė(18 puslapių)
  2007-06-18
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Alna"

  Įvadas. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Organizacinė valdymo struktūra. Koordinavimo mechanizmai. Delegavimo lygis. Formalios ir neformalios organizacijų santykis. Modernumo lygis. Išorinės aplinkos analizė. Šakinė aplinka (mikroaplinka). Standartizacijos lygis. SWOT analizė. Alternatyvų įvertinimas ir strategijos parinkimas. Verslo vieneto strategijos. Bendrosios strategijos keitimo sunkumai/problemos.
  Įmonių aprašymai, analizė(20 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Topo centras"

  Įvadas. Strateginio plano metodologiniai principai. Strategija, kas tai? Nustatytinė ir plėtotinė metodologija. Firmos misija. SWOT analizė. BCG matrica. Įmonė ir jos veiklos pristatymas. UAB "TOPO CENTRAS" misija, tikslai. SWOT analizė. Vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Konkurencinės aplinkos ir parduodamos produkcijos analizė pagal BCG matricą. Strategijos pasirinkimas ir jos realizavimas. Projekto finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Vadyba, analizė(14 puslapių)
  2006-10-16
 • Įmonės strateginis planavimas: UAB "Lelija"

  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Įmonės vizija, misija trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Įmonės uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizė naudojant pelno (nuostolių) ataskaitą: UAB "Smiltynė"

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti įmonės UAB "Smiltynė" uždirbto pelno ir veiklos pelningumo rodiklius naudojant pelno (nuostolio) ataskaitą. Įmonės aprašymas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2008-05-13
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: kompiuterių pardavimas UAB "Meganora"

  Įmonės apibūdinimas. Valdymo padalinių schema. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės SWOT analizė. Reklama. Personalas. Kontrolė ir konfliktinės situacijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Įmonės valdymo organizavimo analizė: krovinių pervežimo, automobilių pardavimo, viešo maitinimo įmonė

  Įvadas. Individuali Valušio įmonė. Organizacijos valdymo analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorės aplinka. Valdymo suvokimas. Planavimo procesas. Organizavimo funkcijos svarba. Vadovavimo suvokimas. Kontrolės apibūdinimas. Sprendimo priėmimas. Organizacijų struktūros. Organizacijų struktūrų tipai. SWOT analizė. Firmos charakteristika. Įmonės istorija. Pagrindinė veikla. Valdymo struktūra grafiškai. Administracijos funkcijos. Esamos situacijos analizė. Veiklos aprašymas. Makroaplinka. Prekė ir pirkėjai. Įmonėje vyraujančios aplinkos. Įmonės dabartinė situacija. Įmonės SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2006-05-12
 • Įmonės veikla: kirpykla IĮ "Pelenė"

  Įvadas. Įmonės valdymas, darbo organizavimas, įvertinimas ir apmokėjimas. Konkurencijos analizė. Žaliavos ir tiekėjai. Finansai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(14 puslapių)
  2007-02-28
 • Įmonės veiklos analizė: dėvėti rūbai IĮ "Rūbų fiesta"

  Dėvėtų rūbų verslas. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Verslą įtakojantys veiksniai. Verslo aplinka. Individualios įmonės "Rūbų fiesta" SSGG analizė. Parduodamų prekių asortimentas. Paklausa ir pasiūla. Konkurencija. Reklama. Kainų nustatymas, jų strategijos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(16 puslapių)
  2008-02-27
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių siuvykla UAB "Vėtra"

  Charakteristika. Įvadas. UAB "Vėtra" 2003, 2004, 2005 veiklos metų analizė. Pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno baziniai prieaugio koeficientai veiklos rezultatų dinamika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Bankroto ribos rodiklis Z. Finansinių rodiklių palyginimas, taikant vietų sumavimo metodą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, analizė(34 puslapiai)
  2008-05-27
Puslapyje rodyti po