Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės aplinkos analizė: gumos gaminiai UAB "Almeida"

  Įvadas. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės veiklos aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(5 puslapiai)
  2005-09-07
 • Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas

  Įvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etikos politikos elgesio principai, taikomi visiems darbuotojams. Prioritetinės sritys, atspindinčios SEB įsipareigojimą prisiimti socialinę atsakomybę plėtojant verslą. Darbuotojai. Vartotojai. Konkurentai. SEB grupės vizija, misija ir vertybės. SEB grupės siekiai. SEB grupės vertybės. SWOT (SSGG) analizė. SEB VB išorinės aplinkos bruožai (PEST analizė). SEB Vilniaus banko organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės aptarnavimo sferos analizė: AB "DFDS LISCO"

  Įvadas. AB DFDS LISCO. AB DFDS LISCO aptarnavimo sfera. Aptarnavimo sfera – keleivių ir krovinių pervežimas keltais. Aptarnaujančios sferos veiklos privalumai ir trūkumai. Aptarnavimo sferos tobulintini aspektai. AB DFDS LISCO misija ir prioritetai. Tobulinimo veiksnių planas ir išskiriami prioritetai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(11 puslapių)
  2007-02-14
 • Įmonės asortimento analizė: UAB "Samsonas"

  Įvadas. UAB "Samsonas". UAB "Samsonas" asortimento analizė. UAB "Samsonas" situacijos rinkoje analizė. Išvados.
  Rinkodara, analizė(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas (2)

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas.
  Vadyba, analizė(18 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Skaidula"

  Įvadas. UAB "Skaidula" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl materialiojo turto nusidėvėjimo. Įsakymas dėl Jakaterinos Fedotovos nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Komercinis pasiūlymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbą. Rekomendacija. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvada. Priedai (3).
  Raštvedyba, analizė(30 puslapių)
  2007-04-17
 • Įmonės darbo organizavimo apžvalga: UAB "Vilnius autobusai"

  Įvadas. Bendrovės valdymas. Bendrovės struktūra. Keleivių vežimai. Vežimų organizavimo būdai. Techniniai, ekonominiai, eksploataciniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės efektyvumo analizė: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Rodiklių dinamika. Pardavimų dinamika. Pardavimų Lietuvoje dinamika. Eksporto dinamika. Investicijų dinamika. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos dinamika. Bendrojo pelno (nuostolio) dinamika. Grynojo pelno (nuostolio) dinamika. Rodiklių prognozavimas. Pardavimų prognozavimas. Eksporto prognozavimas. Investicijos prognozavimas. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos prognozavimas. Bendrojo pelno (nuostolio) prognozavimas. Grynojo pelno (nuostolio) prognozavimas. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Bendrojo pelno (nuostolio) priklausomybė nuo pardavimų. Eksporto priklausomybė nuo pardavimų. Veiklos pelno (nuostolio) priklausomybė nuo veiklos sąnaudų. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos priklausomybė nuo pardavimų. Išvados.
  Statistika, analizė(30 puslapių)
  2007-02-13
 • Įmonės eksporto tyrimas: AB "Sparta"

  Trumpai apie AB "Sparta". Kokį būdą įeiti į užsienio rinką pasirinkome ir kodėl? Kokias šalis pasirinkome nagrinėti ir kodėl? Šalių analizė. Apie Estiją. Apie Nyderlandus. Apie Norvegiją . Porterio "Deimanto" modelis apie tekstilės ir aprangos pramonę. Šalies atrinkimo būdas.
  Įmonių aprašymai, analizė(18 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės finansai: UAB "Suprema"

  UAB "Suprema" vertikali balanso analizė litais. Išvados. UAB "Suprema" horizontali balanso analizė litais. Išvados. UAB "Suprema" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė įmonėje. Bendras pelningumo lygis. Grynojo pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. Trumpalaikio mokumo rodikliai "Suprema" įmonėje. Einamojo likvidumo arba bendrojo trumpalaikio mokumo. Kritinio arba greitojo trumpalaikio mokumo. Bendrasis įmonės mokumas. Veiklos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Kapitalo svertas.
  Finansai, analizė(12 puslapių)
  2007-06-11
 • Įmonės finansinė analizė (2)

  Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba). Balanso rodiklių horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo pelningumas. Pardavimų pelningumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo(įsiskolinimų) analizė. Veiklos efektyvumo(apyvartumo) analizė.
  Finansai, analizė(21 puslapis)
  2007-04-05
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita"

  AB "Alita" balanso, pelno (nuostolių) horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Stabilumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Išvados. Įvadas.
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (2)

  Įvadas. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos analizė. Veiksnių įtakos turto grąžai analizė. Veiksnių įtakos savininkų nuosavybės grąžai analizė. Veiksnių įtakos panaudoto kapitalo grąžai analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Atsargų apyvartumas. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados.
  Finansai, analizė(8 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (3)

  Įvadas. Įmonės AB "Alita" charakteristika. Įmonės AB "Alita" likvidumo (mokumo) rodiklių apskaičiavimas. Grafinis likvidumo (mokumo) rodiklių vaizdavimas. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"

  AB "Anykščių vynas" 2004-2006 metų veiklos rezultatų finansinė analizė. Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Priedai (diagramos). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, analizė(18 puslapių)
  2008-05-20
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris" (3)

  Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji balanso analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" vertikalioji balanso analizė. AB "Rokiškio sūris" vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Įsiskolinimo koeficientas. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Akcinio kapitalo pelningumas. Vidutinio turto grąža. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. AB "Rokiškio sūris" prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. AB "Rokiškio sūris" prognozuojamas balansas. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, analizė(15 puslapių)
  2007-05-24
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Stumbras"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės "Stumbras" finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali įmonės "Stumbro" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės "Stumbro" vertikali balanso analizė. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" gamybos sverto skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" finansinio bei bendro sverto skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" veiklos finansinis prognozavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos veiklos finansinis prognozavimas. Balanso ataskaitos veiklos finansinis prognozavimas. Papildomo kapitalo poreikio nustatymas. Papildomų skolų apribojimai. Papildomų trumpalaikių įsiskolinimų apribojimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(24 puslapiai)
  2008-03-21
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai"

  Įmonės veiklos apibūdinimas ir pristatymas pagal įmonės ypatumus. Produkcijos realizavimas pagal rinkas 2003-2005 metais. Įstatinio kapitalo struktūra. Apyvartinis kapitalas. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Skolų rodikliai. Išvados. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita.
  Finansai, analizė(12 puslapių)
  2007-02-07
 • Įmonės finansinė analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai" (2)

  AB "Klaipėdos baldai" analizės rezultatų aiškinimas, vertinimas, išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-06
 • Įmonės finansinė analizė: Kęstučio Nesavo IĮ

  Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių rūšių taikymas. Progresinis vidurkis. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Analitinis metodas. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Dinaminės eilutės išlyginimas. Mechaninis (grafinis/įtempto siūlo) metodas. Eksponentinis metodas. Indeksai. Kainų indeksai. Fizinės apimties indeksai. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, analizė(20 puslapių)
  2006-12-01
Puslapyje rodyti po