Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Panevėžio statybos tresto"

  Įvadas. AB "Panevėžio statybos tresto" veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" balanso analizė. Horizontalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 m. balanso analizė (proc.). Vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 m. balanso analizė (proc.). Horizontalioji ir Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.). Vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.). Grafinė analizė. Rodiklių pokyčių vertinimas balanse. Išvados.
  Finansai, analizė(17 puslapių)
  2012-04-06
 • Finansinės veiklos analizė: AB bankas "Dija"

  Profesinės veiklos praktika. Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos pokytis ir struktūra. Pajamų struktūra. Išlaidų struktūra. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų straipsnių rodikliai. Pajamų ir išlaidų struktūros rodikliai. Banko veiklos efektyvumo rodikliai. Lyginamasis svoris turte. Lyginamasis svoris įsipareigojimuose. Lyginamasis svoris pajamose. Lyginamasis svoris išlaidose. Išvados. Priedai (14 psl.).
  Finansai, analizė(37 puslapiai)
  2008-04-15
 • Finansinės veiklos analizė: mezgimo ir siuvimo paslaugos UAB "Miglė"

  Įmonės charakteristika. Įmonės finansinės veiklos analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 metų balanso analizė. Horizontalioji UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji metų UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 balanso analizė. Vertikalioji metų UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Išvados.
  Finansai, analizė(14 puslapių)
  2008-03-14
 • Finansinės veiklos analizė: siuvimo įmonė UAB "Rytas"

  Įvadas. UAB "Rytas" aprašymas. SWOT analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados.
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2008-02-10
 • Finansinės veiklos analizė: UAB "Tepas"

  Įvadas. UAB "Tepas" įmonės charakteristika. Įmonės UAB "Tepas" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės UAB "Tepas" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės piniginių srautų analizė. Piniginių srautų ataskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(24 puslapiai)
  2007-12-29
 • Firmos balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų analizė

  Horizontalioji įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2008-09-10
 • Fiskalinė politika (2)

  Fiskalinės politikos priemonės ir jų taikymas verslo cikle. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas : vyriausybės išlaidų didinimas. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas: mokesčių didinimas arba mažinimas. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Automatiniai stabilizatoriai.
  Finansai, analizė(8 puslapiai)
  2005-06-30
 • Fokus grupės analizė: kelionių agentūros

  Ar visi buvo susidūrę su kelionių agentūrų teikiama informacija. Kokiomis informacinėmis priemonėmis dažniausiai naudojatės renkantis kelionių agentūros paslaugas. Kokius galėtumėte išskirti interneto, kaip informacinio šaltinio, privalumus ir trūkumus. Išskirkite informacinių lankstinukų ir katalogų privalumus ir trūkumus. Ar buvo kelionės metu kokių nors neatitikimų, pavyzdžiui jums žadėjo geriau, o gavote blogiau. Koks informacijos rinkimo būdas yra pats patikimiausias. Kokias charakterio savybes privalo turėti žmogus, dirbantis kelionių agentūroje. Kaip jūs manote, ar kelionių agentūroje turėtų dirbti skirtingo amžiaus žmonės? Pavyzdžiui, ateina pagyvenęs žmogus ir jam informaciją teikia panašaus amžiaus žmogus, ateina jaunas – jam teikia jaunas. Kokia svarbiausia informacija apie paslaugą turėtų būti parašyta informaciniame kataloge, lankstinuke ar interneto tinklalapyje. Ar einant į kelionių agentūrą jau žinote kur keliausite, ar dar ne. Ar reikia žmogui pirmą atlikti anketavimą, kuris parodytų, kokio poilsio jam iš tikro reikia. Ar niekada dalyviai nebuvo grįžę iš kelionės labiau pavargę nei pailsėję. Kokie būtų pliusai ir minusai važiuoti per kelionių agentūrą ir važiuoti savarankiškai. Pasisakiusiųjų dažnių lentelė.
  Turizmas, analizė(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Folkloro festivalis: "Skamba skamba kankliai"

  2003-ųjų ir 2005-ųjų metų festivalio "Skamba skamba kankliai" apžvalga. "Skamba skamba kankliai" istorija, programa, renginiai, dalyviai.
  Muzika, analizė(4 puslapiai)
  2006-01-20
 • Food

  Darbas anglų kalba. Maistas. Introduction. Healthy nutrition and diets. Food groups. Food Guide Pyramid. Questionnaire. General information about interrogated students. Results of interrogation. Conclusion. Grafikai ir lentelės (14).
  Anglų kalba, analizė(13 puslapių)
  2005-06-22
 • Fotografijos parodų nagrinėjimas

  Įvadas. "Fujifilm fotografijų" galerijoje buvusios KTU fotografijos įvairiausių autorių darbų analizė. Parodos pristatymas. Palyginimas. Apibendrinimas.
  Fotografija, analizė(5 puslapiai)
  2007-01-19
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga viešojoje įstaigoje "Vaikų poilsis"

  Įvadas. Įstaigos veiklos aprašymas. Įstaigos struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemones. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įstaigos dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, analizė(14 puslapių)
  2007-12-14
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje: UAB "Vaigreda"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, analizė(13 puslapių)
  2007-02-23
 • G. Alportas "Tapsmas" (2)

  G. Alporto knygos "Tapsmas" analizė.
  Raidos psichologija, analizė(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • G. Beresnevičius "Ant laiko ašmenų"

  Gintaro Beresnevičiaus knygos "Ant laiko ašmenų" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2006-11-15
 • G. Colombero "Vidinio išgijimo kelias"

  G. Colombero knygos "Vidinio išgijimo kelias" ištraukos analizė. Kančios suvokimas. Apibendrinimai.
  Socialinis darbas, analizė(4 puslapiai)
  2007-01-11
 • G. Floberas "Ponia Bovari"

  Giustavas Floberas (Gustave Flaubert) romano "Ponia Bovari" (Madame Bovary) analizė. Modernizmo ir realizmo bruožai romane.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-06-25
 • G. Grajauskas "Pratimas laimei prišaukti"

  Gintaro Grajausko eilėraščio "Pratimas laimei prišaukti" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2007-02-19
 • Gamybinės praktikos ataskaita: vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

  Bendroji dalis. Įmonės valdymas. Apskaitos politika. Bankinių operacijų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Bendrovės ilgalaikio turto apskaitos politika. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nurašymas. Informacija finansinėje atskaitomybėje. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Darbininkų darbo užmokestis. Darbo užmokesčio mokėjimas. Atostoginių, išeitinių kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Atsiskaitymas su valstybinio socialinio draudimo skyriumi. Atsiskaitymas su valstybine mokesčių inspekcija. Nedarbingumo lapelių pašalpos skaičiavimas bei mokėjimas iš darbdavio lėšų. Kapitalo ir rezervų apskaita. Gamybos apskaita. Pardavimo ir pajamų apskaita. Metinė finansinė atskaitomybė. Įmonės statistinių formų pavyzdžiai.
  Pramonė ir gamyba, analizė(24 puslapiai)
  2006-03-24
 • Gamybos efektyvumo vertinimas: LŽŪU Mokomasis ūkis ir ŽŪB "Bernatoniai"

  Įvadas. Tikslas: įvertinti LŽŪU Mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumą. Gamybos efektyvumo vertinimo metodika. Gamybos struktūros efektyvumo analizė. Išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo išteklių panaudojimo analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Apsirūpinimo atsargomis ir jų naudojimo analizė. Gamybos potencialo panaudojimo analizė. Gamybos proceso organizuotumo analizė. Gamybos proporcingumo analizė. Gamybos nenutrūkstamumo analizė. Gamybos ritmingumo analizė. Gamybos sroviškumo analizė. Gamybos automatizavimo ir mechanizavimo analizė. Gamybos lankstumo analizė. Gamybos integravimo analizė. Gamybos efektyvumo kompleksinis vertinimas. LŽŪU mokomojo ūkio ir ŽŪB "Bernatoniai" gamybos efektyvumo analizė. Gamybos struktūros efektyvumo vertinimas. Išteklių panaudojimo efektyvumo vertinimas. Darbo išteklių panaudojimo vertinimas. Darbo laiko panaudojimo vertinimas. Apsirūpinimo atsargomis ir jų panaudojimo vertinimas. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Gamybos proceso organizuotumo vertinimas. Gamybos proporcingumo vertinimas. Gamybos nenutrūkstamumo vertinimas. Gamybos ritmingumo vertinimas. Gamybos sroviškumo vertinimas. Gamybos automatizavimo ir mechanizavimo vertinimas. Gamybos lankstumo vertinimas. Gamybos integravimo vertinimas. Gamybos proceso organizuotumo gerinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (7). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Mikroekonomika, analizė(37 puslapiai)
  2008-05-15
Puslapyje rodyti po