Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • E.A. Po "Berenikė"

  Edgaro Alano Po (Edgar Allan Poe) novelės "Berenikė" išsami analizė-recenzija.
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2007-02-08
 • E.A. Po "Raudonosios mirties kaukė"

  Edgaro Alano Po knygos "Raudonosios mirties kaukė" analizė-recenzija.
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2007-02-08
 • E.M. Remarkas "Juodasis obeliskas"

  Literatūros rūšis, žanras. Stilius. Loginis kūrinio sluoksnis. Pagrindinė tema. Motyvai. Šalutinė tema. Motyvai. Emocinis turinys. Problema. Idėja. Vaizduojamasis pasaulis. Kūrinio fabula. Siužetas. Fabulos elementai. Kūrinio laikas ir erdvė. Nefabuliniai kūrinio elementai. Veikėjai. Pasakotojas ir autorius kūrinyje. Kūrinio kompozicija. Materialusis kūrinio sluoksnis. Anotacija. Naujasis istorizmas.
  Visuotinė literatūra, analizė(10 puslapių)
  2007-03-16
 • E.M. Remarkas "Juodasis obeliskas" (2)

  Ericho Marijos Remarko romano "Juodasis obeliskas" analizė.
  Visuotinė literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2007-12-12
 • Ekologija (17)

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Ekologijos sąvoka. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės (dirvožemio)tarša. Vandens tarša. Globalinis klimato atšilimas, priežastys ir pasekmės. Išvados.
  Ekologija, analizė(13 puslapių)
  2006-10-23
 • Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizė. Finansinių ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliosios analizės. Įmonės horizontali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio)ataskaita. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaita. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. AB "Pieno žvaigždės" mokumo analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, analizė(35 puslapiai)
  2012-03-30
 • Ekonominė analizė: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

  Įvadas. Geografinė padėtis. Demografinė padėtis. Ekonominė padėtis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valiutos. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Infliacija. Nedarbo lygis ir užimtumas. Užsienio investicijos. Užsienio prekyba ir pagrindiniai prekybos partneriai. Lietuvos prekyba su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, analizė(15 puslapių)
  2007-02-13
 • Eksporto iš Lietuvos į Kanadą analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos dabartis ir tendencijos. Eksporto iš Lietuvos į Kanadą būklė. Lietuvos eksportas į Kanadą ir jo struktūra. Didžiausių prekių grupių, eksportuojamų iš Lietuvos į Kanadą, analizė. Lietuvos eksporto į Kanadą prognozė. Prekybos su Italija nauda, plėtojimo būdai ir priemonės. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, analizė(18 puslapių)
  2007-06-14
 • Elegiškumas romantikų kūryboje

  Įvadas. Elegija. Edgaro Alano Poe trumpa biografija ir kūryba. E. A. Poe kūrinių analizė. "Išdavikė širdis". "Raudonoji mirties kaukė". Dž. Bairono trumpa biografija ir kūryba. Džordžo Noelio Gordono Bairono kūrinių analizė. "Tamsa". "Šiandien man sukako trisdešimt šešeri metai". Išvados. Refleksijos.
  Visuotinė literatūra, analizė(20 puslapių)
  2006-12-05
 • Elektros energijos poreikių prognozė

  Atliekamas individualaus ūkio elektros ūkio prognozavimas iki 2010 metų. Buto charakteristika. Elektros energijos sąnaudos 1995-2002 metais. Sąnaudų struktūra. Elektros poreikių prognozė 2010 metais.
  Elektronika, analizė(6 puslapiai)
  2006-01-13
 • Emigracijos ekonometrinė analizė

  Atlikta emigracijos ekonometrinė analizė - patikrinta, kokie kintamieji turi didžiausios įtakios šio rodiklio pokyčiams. Emigracija. Transformuoti duomenys ir jų charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai. Studento t kriterijaus hipotezė. Dviejų visumų dispersijų lyginimo (fišerio) hipotezė. Koreliacija. Koreliacijos koeficiento hipotezė. Regresijos tiesė. Daugialypė regresija. Hipotezės. Hipotezė determinacijos koeficientui. Išvada.
  Ekonometrija, analizė(12 puslapių)
  2012-03-16
 • Eseistikos istoriškumo, raidos ir periodizacijos apžvalga. Esė žanro atstovai. Donaldo Kajoko esė "Apie Ketvirtą Matą, o gal ežiuką" analizė ir interpretacija

  Įvadas. Esė lietuvių literatūros istorijoje. Lietuvių periodinė eseistika. Kritinė eseistikos forma. Donaldas Kajokas. Esė "Apie Ketvirtą Matą, o gal ežiuką" analizė ir interpretacija. Išvados.
  Lietuvių literatūra, analizė(12 puslapių)
  2006-05-21
 • Estetika (6)

  Estetikos seminarų ataskaita. Filmo "Geišos išpažintis" vertinimas estetiniu aspektu. Kino filmo režisierius, sukūrimo šalis. Kino filmo žanras. Rodomų įvykių laikmetis. Veiksmo vyksmo šalis. Filmo tema. Filmo vertinimas estetiniu aspektu. Galutinė filmo vertinimo išvada. Meno kūrinių vertinimas. Kasdienybės, buities meno estetikos vertinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Kinas, analizė(8 puslapiai)
  2008-03-20
 • Etikos problema mano darbe: pavydas

  Etika. Pavydas. Pavydas filosofų akimis.
  Etika, analizė(6 puslapiai)
  2007-01-04
 • Etikos straipsnio analizė: "Gydytojo eksperimentus tirs prokurorai"

  Įvadas. Biomedicininių tyrimų etikos reikalavimai. Straipsnio "Gydytojo eksperimentus tirs prokurorai" analizė.
  Etika, analizė(4 puslapiai)
  2007-09-19
 • Etikos straipsnio analizė: "Prostitutes gaudančios tarnybos viršininkas nušalintas nuo pareigų"

  Įvadas. Policininkų amoralumo priežastys. Naudojamos prevencinės priemonės kovai su prostitucija. Priedas (1).
  Etika, analizė(6 puslapiai)
  2007-05-15
 • Etikos straipsnio analizė: savižudybės

  Įvadas. Straipsnis. Analizė. Etinė adiafora. Išvados.
  Etika, analizė(3 puslapiai)
  2009-02-24
 • Etinės problemos V. Mykolaičio-Putino romane "Altorių šešėly"

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" analizė etiniu aspektu.
  Lietuvių literatūra, analizė(5 puslapiai)
  2006-06-08
 • Etinės vertybės Aristotelio "Nikomacho etikoje", kinų filosofo Konfucijaus "Apmąstymai ir pašnekesiai" ir M. Aurelijaus "Sau pačiam" kūriniuose

  Laimė - žmogaus veiklos tikslas. Aristotelio dorybės pagal Nikomacho etiką. Vertybės pagal Aristotelį. Saikingumas. Narsa (drąsa). Išmintis. Teisingumas. Dosnumas ir iškilnumas. Didybė. Laimė. Konfucijus ir jo mokymas. Apie moralės principus. Humaniškumas. Etiketas, ritualas. Teisingumas. Žinojimas. Kilnaus žmogaus bruožai. Senovės Romos vertybės. Išvados.
  Etika, analizė(16 puslapių)
  2007-07-04
 • Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje

  Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos analizė. Muitinės darbuotojų anketinės apklausos analizė. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodas. Rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Viešasis administravimas, analizė(9 puslapiai)
  2008-01-17
Puslapyje rodyti po