Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dantė "Dieviškoji komedija": "Pragaras" (2)

  Dantė Aligjeris "Dieviškoji komedija". Dantės ir Virgilijaus kelionė, plaukimas upe. Erdvė.
  Visuotinė literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-10-13
 • Dantė "Dieviškoji komedija": "Pragaras" (3)

  Dantė Aligjeris "Dieviškoji komedija". Dantės "Pragaro" ratų aprašymas.
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2009-11-09
 • Darbo organizavimo įvertinimas: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įvadas. Darbo organizacijos tyrimas AB "Rytų skirstomieji tinklai". Darbo procesas. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Administracijos darbuotojų darbo organizavimas. Darbo planavimas. Darbo laikas. Darbo laiko fotografija. Darbo įvertinimo ir atlyginimo poveikis. Darbo užmokesčio tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(23 puslapiai)
  2008-02-25
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas

  Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Prašymo priimti į darbą pavyzdys. Raktas į sėkmę (savianalizės aspektas). Išvados.
  Vadyba, analizė(23 puslapiai)
  2005-05-31
 • Darbo pasirinkimo ir keitimo motyvacijos

  Darbo tikslas. Apklausos analizė. Moterys. Vyrai. Motyvatoriai.
  Personalo vadyba, analizė(8 puslapiai)
  2007-05-17
 • Darbo rinkos analizė Lietuvoje

  Įžanga. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę ir lytį. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Viena iš darbo rinkos problemų – didėjanti migracija. Keletas pavyzdžių susijusių su migracija ir jos sukeliamomis problemomis. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(19 puslapių)
  2007-04-25
 • Darbo saugos analizė: UAB "Dauguva"

  Įvadas. Įmonės charakteristika: UAB "Dauguva" poreikio analizė. UAB "Dauguva" nelaimingų atsitikimų darbe statistiniai duomenys. Situacijos analizė. Dokumentų analizavimas. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. SWOT analizė. Strateginis planas – mažinti įmonėje darbuotojų girtavimą. Metodika. Sąmata. Rezultatų vertinimas.
  Sauga, analizė(10 puslapių)
  2008-05-27
 • Darbo su vaiku, augančiu rizikos grupės šeimoje, savirefleksija

  Įvadas. Socialinės rizikos grupės šeimos kaip socialinė problema. Socialinės rizikos grupės šeimos apibrėžimas. Socialinės rizikos grupės šeima kaip socialinio darbo klientas. Atvejo pristatymas. Savirefleksija. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(12 puslapių)
  2007-09-21
 • Darbuotojų organizavimo sistemos analizė: UAB "Langas"

  Įvadas. Už darbuotojų organizavimą atsakingo asmens veiklos apibūdinimas. Įmonės darbuotojų sudėtis. Darbuotojų kaita. Pareiginių nuostatų rengimas. Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų organizavimo sistemos vertinimas ir tobulinimas.
  Personalo vadyba, analizė(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Darybiniai sinonimai

  Įžanga. Darybinių sinonimų pavyzdžiai, jų darybos analizė.
  Gramatika, analizė(7 puslapiai)
  2007-01-15
 • Daugialypės tiesinės regresijos modelis

  Ekonometrika. Daugialypinės regresijos modelis. Standartizuotų regresijos koeficientų ß reikšmės. Trimatės tiesinės regresijos įvertinimo rezultatai. Trimatės regresijos modelio įverčio reikšmės. Standartizuoto regresijos modelio perskaičiavimas. Tiesinės regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Tiesinės regresijos modelio įverčių reikšmės. Dvimatės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Dalinės koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Dalinės koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų dispersijų analizė. Priklausomo kintamojo reikšmių ir liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Pasikliautinųjų intervalų grafikas. Liekamųjų paklaidų grafikas. Prognozuojamos y0 reikšmės apskaičiavimas.
  Kita, analizė(9 puslapiai)
  2007-10-23
 • Dauno sindromas, vaikų ugdymo ypatumai

  Pranešimas. Dauno sindromas. Dauno sindromo variantai. Lėtesnis vaikų su Dauno sindromu vystymasis. Intelekto lygis. Savarankiškumo ugdymas. Išvados.
  Ligos ir traumos, analizė(5 puslapiai)
  2006-12-14
 • Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės

  Dokumento rengimo ir įforminimo taisyklės. Dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Rekvizitas. Rekvizitų įforminimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašas. Suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Pavyzdžiai.
  Raštvedyba, analizė(14 puslapių)
  2006-10-03
 • Donorystė – laisvos valios išraiška ar prievarta?

  Straipsnis ir analizė. Straipsnis "Ligonių artimieji už kraują moka krauju". Įvadas. Donorystė. Dabartinė situacija Lietuvoje. Trumpas straipsnio įvadas. Analizė. Straipsnyje išskiriami pagrindiniai faktai. Straipsnyje išskiriamos pagrindinės problemos. Tekstas hipokratiškos tradicijos aspektu. Tekstas švietėjiškos tradicijos aspektu. Įstatymų ir etinių principų įdentifikavimas, kurie yra reikalingi sprendimo priėmimui. Pasirinkimo sprendimai ir nuomonės. Mano nuomonė apie labiausiai man priimtiną sprendimą. Veiksmų planas savanoriškai donorystei. Ko galima pasimokyti iš šios situacijos.
  Etika, analizė(6 puslapiai)
  2008-02-20
 • Dramos kūrinių analizės

  Pasirinktų kūrinių analizė pagal literatūros žanrus ir veikėjų charakterius. J. Grušas "Meilė, džiazas ir velnias". B.Sruoga "Milžino paunksmė". V. Krėvė "Skirgaila". Šekspyras "Hamletas". Aischilas "Prikaltasis Prometėjas". Šekspyro dramos "Hamletas" interpretacija.
  Literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2005-10-11
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

  Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudimo įmokos dydis. Draudimo įmokų dydžiai atskirose draudimo kompanijose. Sveikatos draudimas vykstant į užsienį. Draudimo išmokos. Draudžiamosios rizikos (įvykiai), vykstant į užsienį atskirose draudimo kompanijose. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia darbdavys. Draudimo pagal pareigybes ir pagal vardinį sąrašą palyginimas. Draudimo įmokų dydžiai, kai draudžia darbdavys. Darbdavio atsakomybė, kai darbuotojas žūva darbo metu. Išvados.
  Administracinė teisė, analizė(10 puslapių)
  2007-04-02
 • Draudimo įmonių veikla Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė, funkcijos ir rūšys. Draudimo veiklos požymiai. Draudimo šakos ir grupės. Draudimo veikla Lietuvoje. Draudimo įmonės. 2007 metų draudimo rinkos ir įmonių veiklos apžvalga. Gyvybės ir ne gyvybės draudimo apžvalga pagal sudarytas sutartis. Išvados.
  Ekonomika, analizė(11 puslapių)
  2008-05-09
 • Druskininkų bendruomenės profilis

  Įvadas. Įsikūrimas. Demografija. Istorija. Socialinė ir kultūrinė sistema. Pagrindinės Druskininkų kurorto veiklos. Masinės visuomenės informavimo priemonės bendruomenėje. Ekonominė sistema. Valdžios sistema. Vietų skaičius Taryboje pagal politines partijas. Žmonėms skirtų tarnybų sistema. Sveikatos priežiūros tarnybos ir institucijos. Formali socialinės gerovės sistema. Druskininkų socialinių paslaugų centras. Išmokos, mokamos socialinės paramos skyriuje. Švietimas. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(19 puslapių)
  2007-02-14
 • Dujofikavimo technologija: privalumai, trūkumai ir pritaikymo galimybių analizė

  Trumpas dujofikavimo technologijos aprašymas ir skaičiavimų pavyzdžiai. Įvadas. Dujofikavimo technologija. Dujofikavimo privalumai ir trūkumai. Patirtis pasaulyje ir Lietuvoje. Tyrimų objektas. Tyrimų metodai ir rezultatai. Medienos dujofikavimas. Šiaudų dujofikavimas. Akmens anglies dujofikavimas. Išvados. Summary.
  Inžinerija, analizė(3 puslapiai)
  2007-07-19
 • Dunios portretas F. Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė"

  Fiodoras Dostojevskis "Nusikaltimas ir bausmė". Dunios portretas F. Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė".
  Visuotinė literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2006-05-25
Puslapyje rodyti po